Научни сесии, провеждани във връзка с кръгли годишнини на Петко Стайнов Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа: афиши, по­кани и програми за научни сесии, провеждани във връзка с кръгли годишнини на петко Стайнов и материали от тях – доклади и изказвания – от 1971 г. насам.

< предишна | 1 | следваща >
забележка
E22_06_001_00 | преглед | заявка

ПОКАНА за честване 110-годишнината от рождението на Петко Стайнов, организирано от Фондация „Петко Груев Стайнов“, съвместно с СБК, БХС и Ин-т за изкуствознание при БАН.

Честването включва:
Научна конференция „Артистът и времето“ – 25.11.2006;
Концерт на Националния филхармоничен хор „Св. Обретенов“ – 29.11.2006;
Камерен концерт „Безсмъртна творба“ – 01.12.2006;
Хоров концерт „Непреходност“ - 05.12.2006;
Концерт на Софийската филхармония – 07.12.2006.

Фондация „Петко Груев Стайнов“, София - Материалите от Конференцията са достъпни в сборника „Петко Стайнов в паметта на времето“, издание на Фондация „Петко Груев Стайнов“, 2009 г.  
E22_06_002_00 | преглед | заявка

ПОКАНА от фондация „Петко Груев Стайнов“ и Ин-та за изкуствознание при БАН за Научна конференция „Артистът и времето“ на 27.11.2006 г. в Градската художествена галиря, София.

-
Фондация „Петко Груев Стайнов“, София -
E22_06_003_00 | преглед | заявка

ПРОГРАМА за Научна конференция „Артистът и времето“ на 27.11.2006 г. в Градската художествена галерия, София.

Конференцията е посветена на 110-годишнината от рождението на Петко Стайнов с водещи Кристина Япова, Искра Рачева и Марияна Булева. За докладчици са обявени Любен Ботушаров, Марияна Булева, Мария Луизова, Емилия Коларова, Ружа Маринска, Юлиян Куюмджиев, Росица Драганова, Ангелина Петрова, Спартак Паскалевски и Стефан Хърков. Предвидена е и прожекция на документален филм за П.С.

Фондация „Петко Груев Стайнов“, София - Материалите от Конференцията са достъпни в сборника „Петко Стайнов в паметта на времето“, издание на Фондация „Петко Груев Стайнов“, 2009 г.  
E22_06_004_00 | преглед | заявка

ПРОГРАМА НА 37-ми Международен фестивал „Софийски музикални седмици“ – Кръгла маса „Пионери на българското симфонично дело“ (Никола Атанасов, Хераклит Несторов, петко Станов). Зала „Филип Кутев“ на СБК, 27 май 20061 14,00 ч.

С научни доклади участват:
Кристина Япова,
Мария Бояджиева,
Ганка Неделчева,
Елисавета Вълчинова-Чендова,
Григор Паликаров.

Фондация „Петко Груев Стайнов“, София - Материалите от Кръглата маса са достъпни в изданието на фондация „Соф. Муз седмици“ и сборника „Петко Стайнов в паметта на времето“, издание на фондация „Петко Груев Стайнов“, 2009 г.  
E22_71_001_00 | преглед | заявка

ПОКАНА С ПРОГРАМА за чествуването на 75-годишнината на П.С. в Казанлък, включващо научна сесия и вечер с концерт от творби на юбиляра.
Казанлък, 12.01.1972.

Научната сесия включва следните доклади:
- Мястото на Петко Стайнов в българската музикална култура – Венелин Кръстев;
- Симфоничното творчество на Петко Стайнов – Стоян Стоянов-Иванов;
- Хоровото творчество на Петко Стайнов – Агапия Баларева;
- Музикалната публицистика на Петко Стайнов – Генчо Гайтанджиев;
- Петко Стайнов и народната песен – Димитър Христов.

БАН, Централен научен архив – 151/012/030 - Регистрирано и като E21_71_001_00 
E22_71_002_00 | преглед | заявка

ПОКАНА С ПРОГРАМА за научната сесия, организирана от БАН и СБК по случай 75-годишнината на П.С. в Големия салон на БАН на 19.01.1972.

Научната сесия включва следните доклади:
- Мястото на Петко Стайнов в българската музикална култура – Венелин Кръстев;
- Симфоничното творчество на Петко Стайнов – Стоян Стоянов-Иванов;
- Хоровото творчество на Петко Стайнов – Агапия Баларева;
- Петко Стайнов и народната песен – Димитър Христов;
- Музикалната публицистика на Петко Стайнов – Генчо Гайтанджиев.

БАН, Централен научен архив – 151/012/044 -
E22_86_001_00 | преглед | заявка

ПРОГРАМА на КК, СБК, СМДБ, Ин-та за музикознание при БАН, ОК на БКП и ОНС СЗ, ОК на БКП и ОбНС Казанлък за научна сесия, посветена на 90 годишнината от рождението на академик Петко Стайнов на 1 и 2 декември 1986 год. в Казанлък.

-
Исторически музей „Искра“, Казанлък + Фондация „Петко Груев Стайнов“, София - Fd-EArh/86/001 -
E22_86_002_00 | преглед | заявка

90 ГОДИНИ от рождението на акад. Петко Стайнов. Копия на корица и заглавна страница на сп. Българско музикознание, год. ХІ.1987, кн. 2, посветена на 90 години от рождението на акад.  Петко Стайнов, Сф. (стр. 3-107)

Книжката съдържа следните статии:
Агапия Баларева – Хоровите балади на Петко Стайнов;
Николай Кауфман – Творчеството на Петко Стайнов и фолклорът;
Светлана Захариева – С хуманитарен подстъп към фолклора;
Розабия Бикс – Публицистиката на Петко Стайнов;
Генчо Гайтанджиев – Петко Стайнов и проблемите на училищното музикално възпитание;
Лиля Гюлева – За някои от изпълнителските проблеми в хоровото творчество на Петко Стайнов;
Евгений Аврамов – Хармоничният стил на Петко Стайнов;
Светлана Нейчева – Симфоничното творчество на Петко Стайнов до 9.IX.1944 г.;
Божидар Спасов – За някои видими и скрити черти на оркестрацията в произведенията на Петко Стайнов;
Багряна Илиева – Творечството на Петко Стайнов като „романтичен тип творчество“;
Янина Богданова – Нови моменти в симфоничната музика на Петко Стайнов след 9.IX.1944 г.;
Елисавета Вълчинова – Петко Стайнов в спомените на Дончо Петков за музикалното минало на град Казанлък;
Милка Миладинова – Българското музикознание за композитора и общественика Петко Стайнов.

Исторически музей „Искра“, Казанлък -
E22_96_004_00 | преглед | заявка

АФИШ на БАН – Институт за изкуствознание и СБК – секция „Музиколози” за Юбилейна научна сесия по случай 100-годишнината от рождението на академик Петко Стайнов. София, зала СБК, 28-29.11.1996.

-
Фондация „Петко Груев Стайнов, София - Fd-EArh/96/004 -
< предишна | 1 | следваща >