Поздравителни адреси във връзка с честванията приживе на кръгли годишнини на Петко Стайнов Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа поздравителни адреси от местни власти, музикални състави, съюзи и др. до Петко Стайнов по повод честванията приживе на негови кръгли годишнини през периода 1956 - 1977 г.

< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 | следваща >
забележка
E24_71_013_00 | преглед | заявка

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС от Хор “Добри Чинтулов до Петко Стайнов по случай 75-годишнината му.
Сливен. 20.01.1972.
Калиграфия. – 1 с.

Исторически музей „Искра“, Казанлък  
E24_71_014_00 | преглед | заявка

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС от Ансамбъла за песни при Комитета за телевизия и радио до Петко Стайнов по случай 75-годишнината му.
София, 20 декември 1972 год.
Калиграфия. – 1 с.

Исторически музей „Искра“, Казанлък  
E24_71_015_00 | преглед | заявка

Поздравителен адрес от Министъра на народната про­света до Петко Стайнов по случай 75-годишнината му.
София, 20.01.1972.
Машинопис. – 2 с.

Подписан:
Министър на народната просвета проф. Стефан Василев.

Исторически музей „Искра“, Казанлък  
E24_71_016_00 | преглед | заявка

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС от от ГК на БКП, ИК на ГНС и ГС ИК, Казанлък до Петко Стайнов по случай 75-годишнината му.
Казанлък. 20.01.1972.
Машинопис. – 1 с.

Исторически музей „Искра“, Казанлък  
E24_71_017_00 | преглед | заявка

ПРИВЕТСТВИЕ до П.С. по случай 75 годишнината му от научните сътрудници и административния персонал на Института за музика при БАН.

Маш. – 1 с.

БАН, Централен научен архив – 151/012/048  
E24_71_018_00 | преглед | заявка

Приветствие към акад. Петко Стайнов, композитор, нар. артист и герой на социалистическия труд, на юбилейната вечер по сручай 75-годишнината му в гр. Казанлък на 12 януари 1972 г. от Иван Бонев

БАН, Централен научен архив – 151/012/064-065  
E24_71_019_00 | преглед | заявка

Приветствено писмо от Президиума на БАН до акад. Петко Груев Стайнов, член на Президиума на БАН и директор на Института за музика по случай 75-та му годишнина.
Б.м. и б.д. [00.12.1971] 2с.
Машинопис. Втори екз.

За Президиума на БАН писмото е подписано от акад. Пантелей Зарев, Първи зам. Председател на БАН.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 134-135 Регистрирано и като L08_71_007_00 
E24_71_020_00 | преглед | заявка

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС и албум със снимки до Петко Стайнов по случай 75-та му годишнина от Градския съвет за изкуство и култура, Казанлък.
Казанлък, 12.01.1972.
- 12 с.

Албумът съдържа следните сним¬ки:
- Градски представителен пионер¬ски хор;
- Детски оркестър от народни ин-струменти;
- Сборен градски хор (260 ч);
- Смесен хор при ВТК „Д. Благо¬ев“;
- Мъжки хор ри завод „Хидравли-ка“;
- Смесен хор при ОЗ „Фр. Енгелс“;
- Женски хор при завод „Бълга¬рия“;
- Музикален театър при читалище „Искра“;
-Детска музикална школа;
- Детски струнен камерен ансам¬бъл;
- Художествена гимназия.

Фондация „Петко Груев Стайнов, София - Fd-EArh/72/001 Снимки №№: SL382264 SL382265 SL382266 SL382267 SL382268 SL382269 SL382270 SL382271 SL382272 SL382273 SL382274 SL382275 
E24_76_001_00 | преглед | заявка
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС от Районния съвет на слепите – Варна до Петко Стайнов по случай 80-годишнината му. Варна, б. д. Калиграфия. – 1 с. Исторически музей „Искра“, Казанлък  
забележка
E24_76_002_00 | преглед | заявка
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС от Миньорския хор “Темелко Ненков” до Петко Стайнов по случай 80-годишнината му. Перник, б. д. Калиграфия. – 2 с Исторически музей „Искра“, Казанлък  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 | следваща >