ДОКУМЕНТИ НА ПЕТКО СТАЙНОВ ОТ СЛУЖЕБНАТА И ОБЩЕСТВЕНАТА МУ ДЕЙНОСТ

Тази категория съдържа документи, свързани със служебната и обществена дейност на Петко Стайнов, включени в Единния регистър на архива му.

Буквено-цифреното обозначение на универсалния идентификатор на всеки документ има следната съдържателна структура:
L = документи на Петко Стайнов от служебната дейност
01-12_ = вид на документа
00_ = година на създаване/издаване на документа
ANN = пореден номер на регистриране на документа в Единния регистър за съответната година

Документите са разпределени в следните подкатегории:
L01 – Дейност в Съюза на народните хорове (Българския певчески съюз)
L02 – Дейност в  Комитета за наука, изкуство и култура
L03 – Дейност в ръководните структури на художествената самодейност след Втората световна война
L04 – Дейност в дружеството на българските компонисти „Съвременна музика”
L05 – Дейност в Съюза на българските композитори
L06 – Дейност в Съюза на слепите в България и културно-просветните му структури
L07 – Дейност като директор на Народната опера
L08 – Дейност в Българската академия на науките
L09 – Делови аспекти на творческата дейност на Петко Стайнов
L10 – Участия на Петко Стайнов в журита
L11 – Участия на Петко Стайнов комисии и работни групи
L12 – Други документи, свързани със служебната и обществена дейност на Петко Стайнов

Забележка: Част от документите от подкатегория “L01” се дублират с категория “H – Кореспонденция”, а от подкатегории “L07” и “L08” с категория “K – Документи от биографичен характер”

Здравейте, Анонимен
Списък с кратките имена на категориите
За Петко Стайнов (в България)
Отзиви от чужбина
Музикално творчество
Публицистика
Снимки и филми
Дискография
Биографични документи
Служебни документи
Служебна кореспонденция
Лична кореспонденция 15-60
Лична кореспонденция 61-76
Професионално-обществена кореспонденция
Награди
Чествания
Всички категории
Начало
Вход за потребители
име
парола
 
 
* забравена парола?
* регистрация
Защо трябва да се регистрирам?
Зявка
Вашата заявка е празна.
поръчай | преглед