Публикации - за професионалната му дейност(като академик, директор на Народната опера, преподавател по пиано и публицист...) Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 2 | следваща >
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
A03_11_003_00 | преглед | заявка

ЯНЕВ, Емил .
Музикантът Михаил Букурещлиев / Емил Янев. // Музика. Вчера . Днес, 2011, № 2 (март-април).

В статията от Емил Янев за Михаил Букурущлиев на стр. 55 се отбелязва отношението на Петко Стайнов към него при постъпването му на работа в Ин-та за музика.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София Б0065 -
A03_28_004_00 | преглед | заявка
ВЕЧЕРИНКА на Казанлъшката дружба в София // Казанлъшка искра, № 85, 31ян. 1928, с. 1.
Без автор.          
За участието на Петко Стайнов в програмата на вечеринката.  Библиотека “Искра”, Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
A03_40_002_00 | преглед | заявка
БОЯДЖИЕВ,Крум.
Концертът на Държавния институт за слепи (Музикален преглед) / Крум Бояджиев. // Днес, № 67, 2 юли 1940.

Отзив за продукция на ученици по пиано на Петко Стайнов.

Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
A03_41_004_00 | преглед | заявка
ФИЛИПОВ, Никола.
Казанлък и нашата духовна култура / Никола Филипов. // Искра (Казанлък), № 396, 28 февр. 1941, с. 3.
В статията се споменава за назначаването на Петко Стайнов за директор на Народната опера.     Библиотека “Искра”, Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
A03_66_026_00 | преглед | заявка
КРЪСТЕВ, Венелин.
Музикалната публицистика на Петко Стайнов / Венелин Кръстев. // Българска музика, 1966, № 10, с. 16 – 22 : с ил.
Също и в Петко Стайнов за българската музикална култура / съст. Аг. Баларева, Ел. Тончева ;  ред. В.Кръстев. – София: НИ, 1967, с. 5 - 18.
Снимки: Петко Стайнов, придружен от съпругата му, с Ламар и Филип Кутев; Петко Стайнов в кабинета си.
Голяма статия-анализ на публицистиката на Петко Стайнов. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък Достъпна и като А03_67_012 
A03_67_008_00 | преглед | заявка
БАКАЛОВА, Венета.
Музикалната публицистика на Петко Стайнов / Венета Бакалова. // Народна култура, ХV, № 47, 25 ноем. 1967,
Отзив за сборник "Петко Стайнов за българската музикална куртура". БАН - Централен научен архив Няма копие  
A03_67_009_00 | преглед | заявка
ВЪЛОВ, Ив.
Книга за силата на българския дух / Ив. Вълов. // Работническо дело, XLI, № 358, 22 дек. 1967, с. 3.
Отзив за сборника "Петко Стайнов за българската музикална куртура". БАН - Централен научен архив Няма копие  
A03_67_012_00 | преглед | заявка
КРЪСТЕВ, Венелин.
Музикалната публицистика на Петко Стайнов / Венелин Кръстев. // ПЕТКО СТАЙНОВ за българската музикална култура. / Съст. Аг. Баларева, Ел. Тончева ; Ред. В. Кръстев. – 1. – София, 1967 : с. 5 - 18.
Обширна статия за публицистичното творчество на Петко Стайнов – тематична структура,водещи идеи и позиции, език. Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра" Достъпна и като А03_66_027 
A03_68_002_00 | преглед | заявка
ДЮГМЕДЖИЕВ, Стр.
Песни от вековете : Събрани са 100000 народни песни : Енциклопедия на българската музикална култура (Две десетилетия Институт за музика) / Стр. Дюгмеджиев. // Отечествен фронт, ХХVI, бр.7308, 15 март 1968.
Статия-преглед на дейността на Института за музика на БАН през изтеклите 20 години, в която се съобщава, че са събрани са повече от 100 000 народни песни и е издадена Енциклопедия на българската музикална култура. БАН - Централен научен архив Няма копие  
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
A03_69_003_00 | преглед | заявка
ХАРАЛАМПИЕВА, Мария.
Център на българското музикознание / Мария Харалампиева. // Работническо дело, 6 юни 1969.
Статия за дейността Института за музика на БАН, завършваща с кратко изказване на Петко Стайнов. БАН - Централен научен архив Няма копие Достъпна и като D13_69_001 
< предишна | 1 2 | следваща >