Симфонични творби - Оркестрови партии (щимове) Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

 Симфонични произведения на Петко Стайнов

CSf_01 - Симфонична сюита ТРАКИЙСКИ ТАНЦИ (1925 / 1926)
CSf-02 - Симфонична поема ЛЕГЕНДА (1927)
CSf-03 - Симфонична сюита ПРИКАЗКА (1930)
CSf-04 - Концертна увертюра БАЛКАН (1936)
CSf-05 - Симфонична поема ТРАКИЯ (1937)
CSf-06 - СИМФОНИЧНО СКЕРЦО (1938)
CSf-07 - ПЪРВА СИМФОНИЯ в Ла минор (1945)
CSf-08 - ВТОРА СИМФОНИЯ  в До минор (1949)
CSf-09 - МЛАДЕЖКА УВЕРТЮРА (1953)

< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 | следваща >
заглавие, автор, вид, издание, дата анотация местонахождение на оригинала на нотите ксероксово копие забележка
CSf-01_25_A16_4_Cl_018 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Тракийски танци : Симфонична сюита : [Пайдушко : Мечкарски танц : Хоро : Ръченица] : Аранжимент за естраден [салонен] оркестър / Петко Стайнов ; Аранж. Евгени Столица. – Щимове Кларинет. - [б. м. ] : [Бюро Естрада], 1964. - 18с.
Творбата е създадена през 1925 - 1926.
Аранжиментът е направен през (?)
Виж анотацията на CSf-01_25_A16_4_Cb_010 Народна библиотека “Кирил и Методий” – М II 13674 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CSf-01_25_A16_4_Fl_019 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Тракийски танци : Симфонична сюита : [Пайдушко : Мечкарски танц : Хоро : Ръченица] : Аранжимент за естраден [салонен] оркестър / Петко Стайнов ; Аранж. Евгени Столица. – Щимове Флейта (in B). - [б. м. ] : [Бюро Естрада], 1964. - 19с.
Творбата е създадена през 1925 - 1926.
Аранжиментът е направен през (?)
Виж анотацията на CSf-01_25_A16_4_Cb_010 Народна библиотека “Кирил и Методий” – М II 13674 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CSf-01_25_A16_4_Instr | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Тракийски танци : Симфонична сюита : [Пайдушко : Мечкарски танц : Хоро : Ръченица] : Аранжимент за естраден [салонен] оркестър / Петко Стайнов ; Аранж. Евгени Столица. – Папка за оркестрови партии : Пиано и цигулка дирекцион и партии. - [б. м. ] : [Бюро Естрада], 1964. - 38с. + 8 партии.
Творбата е създадена през 1925 - 1926.
Аранжиментът е направен през (?)
Времетраене: (?)
Състав на оркестъра: Piano  (direction), Vno I (direction), Vno IІ,  Vc, Cb, Fl, Cl. (in B), Tr. (in B), Trb., Percni.
Първо изпълнение: (?)
Партитура: София, Бюро Естрада, 1964.
Дискография: (?)
Народна библиотека “Кирил и Методий” – М II 13674 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CSf-01_25_A16_4_Percni_007 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Тракийски танци : Симфонична сюита : [Пайдушко : Мечкарски танц : Хоро : Ръченица] : Аранжимент за естраден [салонен] оркестър / Петко Стайнов ; Аранж. Евгени Столица. – Щимове Ударни. - [б. м. ] : [Бюро Естрада], 1964. - 7с. Творбата е създадена през 1925 - 1926.
Аранжиментът е направен през (?)
Виж анотацията на CSf-01_25_A16_4_Cb_010 Народна библиотека “Кирил и Методий” – М II 13674 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CSf-01_25_A16_4_Pf_066 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Тракийски танци : Симфонична сюита : [Пайдушко : Мечкарски танц : Хоро : Ръченица] : Аранжимент за естраден [салонен] оркестър / Петко Стайнов ; Аранж. Евгени Столица. – Щимове Пиано (дирекцион). - [б. м. ] : [Бюро Естрада], 1964. - 66с.
Творбата е създадена през 1925 - 1926.
Аранжиментът е направен през (?)
Виж анотацията на CSf-01_25_A16_4_Cb_010 Народна библиотека “Кирил и Методий” – М II 13674 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CSf-01_25_A16_4_Trb_009 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Тракийски танци : Симфонична сюита : [Пайдушко : Мечкарски танц : Хоро : Ръченица] : Аранжимент за естраден [салонен] оркестър / Петко Стайнов ; Аранж. Евгени Столица. – Щимове Тромбон. - [б. м. ] : [Бюро Естрада], 1964. - 9с.
Творбата е създадена през 1925 - 1926.
Аранжиментът е направен през (?)
Виж анотацията на CSf-01_25_A16_4_Cb_010 Народна библиотека “Кирил и Методий” – М II 13674 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CSf-01_25_A16_4_Tr_012 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Тракийски танци : Симфонична сюита : [Пайдушко : Мечкарски танц : Хоро : Ръченица] : Аранжимент за естраден [салонен] оркестър / Петко Стайнов ; Аранж. Евгени Столица. – Щимове Тромпет (in B). - [б. м. ] : [Бюро Естрада], 1964. - 12с.
Творбата е създадена през 1925 - 1926.
Аранжиментът е направен през (?)
Виж анотацията на CSf-01_25_A16_4_Cb_010 Народна библиотека “Кирил и Методий” – М II 13674 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CSf-01_25_A16_4_Vc_013 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Тракийски танци : Симфонична сюита : [Пайдушко : Мечкарски танц : Хоро : Ръченица] : Аранжимент за естраден [салонен] оркестър / Петко Стайнов ; Аранж. Евгени Столица. – Щимове Виолончело. - [б. м. ] : [Бюро Естрада], 1964. - 13с.
Творбата е създадена през 1925 - 1926.
Аранжиментът е направен през (?)
Виж анотацията на CSf-01_25_A16_4_Cb_010 Народна библиотека “Кирил и Методий” – М II 13674 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CSf-01_25_A16_4_VnoII_015 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Тракийски танци : Симфонична сюита : [Пайдушко : Мечкарски танц : Хоро : Ръченица] : Аранжимент за естраден [салонен] оркестър / Петко Стайнов ; Аранж. Евгени Столица. – Щимове Втора цигулка. - [б. м. ] : [Бюро Естрада], 1964. - 15с.
Творбата е създадена през 1925 - 1926.
Аранжиментът е направен през (?)
Виж анотацията на CSf-01_25_A16_4_Cb_010 Народна библиотека “Кирил и Методий” – М II 13674 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
заглавие, автор, вид, издание, дата анотация местонахождение на оригинала на нотите ксероксово копие забележка
CSf-01_25_A16_4_VnoI_038 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Тракийски танци : Симфонична сюита : [Пайдушко : Мечкарски танц : Хоро : Ръченица] : Аранжимент за естраден [салонен] оркестър / Петко Стайнов ; Аранж. Евгени Столица. – Щимове Първа цигулка (дирекцион). - [б. м. ] : [Бюро Естрада], 1964. - 38с.
Творбата е създадена през 1925 - 1926.
Аранжиментът е направен през (?)
Виж анотацията на CSf-01_25_A16_4_Cb_010 Народна библиотека “Кирил и Методий” – М II 13674 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 | следваща >