Симфонични творби - Оркестрови партии (щимове) Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

 Симфонични произведения на Петко Стайнов

CSf_01 - Симфонична сюита ТРАКИЙСКИ ТАНЦИ (1925 / 1926)
CSf-02 - Симфонична поема ЛЕГЕНДА (1927)
CSf-03 - Симфонична сюита ПРИКАЗКА (1930)
CSf-04 - Концертна увертюра БАЛКАН (1936)
CSf-05 - Симфонична поема ТРАКИЯ (1937)
CSf-06 - СИМФОНИЧНО СКЕРЦО (1938)
CSf-07 - ПЪРВА СИМФОНИЯ в Ла минор (1945)
CSf-08 - ВТОРА СИМФОНИЯ  в До минор (1949)
CSf-09 - МЛАДЕЖКА УВЕРТЮРА (1953)

< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 | следваща >
заглавие, автор, вид, издание, дата анотация местонахождение на оригинала на нотите ксероксово копие забележка
CSf-02_27_3_Arpa_004 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Легенда : Симфонична поема / Петко Стайнов. – Щимове за Арфа. – Калиграфски нотопис. [Б. м.] [Б. г.].
Творбата е създадена през 1927.
Виж анотацията на CSf-02_27_3_C.ingl_004 БАН - Централен научен архив Фондация “Петко Груев Стайнов”, София  
CSf-02_27_3_C.ingl_004 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Легенда : Симфонична поема / Петко Стайнов. – Щимове за Английски рог. – Калиграфски нотопис. [Б. м.] [Б. г.].
Творбата е създадена през 1927.
Времетраене: 17’
Състав на оркестъра: 2 Fl., Picc., 2 Ob., C. ingl., 2 Cl., Cl. b., 2 Fg.; 4 Cr., 3 Tr., 3 Trb., Tb.; Timp., Tamb. picc., Ptti, Trg., G. C.,; Camp., Campana, Tam-tam, Arpa; Vni I, Vni II, Vle, Vc, Cb.
Първо изпълнение: София, 1 ян. 1928. Българска народна филхармония, дир. Исай Добровен.
Партитура: С., Наука и изкуство, 1964.
Дискография: His Masters voice А № 462-3. Симфоничен оркестър на Музикалната академия, диригент Саша Попов;
CD GEGA NEW – GD 259. Симфоничен оркестър на БНР, диригент – Емил Караманов (17’02’’).
БАН - Централен научен архив Фондация “Петко Груев Стайнов”, София  
CSf-02_27_3_Cb_004 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Легенда : Симфонична поема / Петко Стайнов. – Щимове за Контрабаси. – Калиграфски нотопис. [Б. м.] [Б. г.].
Творбата е създадена през 1927.
Виж анотацията на CSf-02_27_3_C.ingl_004 БАН - Централен научен архив Фондация “Петко Груев Стайнов”, София  
CSf-02_27_3_Cl.b_004 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Легенда : Симфонична поема / Петко Стайнов. – Щимове за Бас кларинет. – Калиграфски нотопис. [Б. м.] [Б. г.].
Творбата е създадена през 1927.
Виж анотацията на CSf-02_27_3_C.ingl_004 БАН - Централен научен архив Фондация `Петко Груев Стайнов`, София  
CSf-02_27_3_Cl_007 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Легенда : Симфонична поема / Петко Стайнов. – Щимове за Кларинети І и ІІ (in B). – Калиграфски нотопис. [Б. м.] [Б. г.].
Творбата е създадена през 1927.
Виж анотацията на CSf-02_27_3_C.ingl_004 БАН - Централен научен архив Фондация `Петко Груев Стайнов`, София  
CSf-02_27_3_CrIII+IV_004 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Легенда : Симфонична поема / Петко Стайнов. – Щимове за Корни ІІІ и ІV (in F). – Калиграфски нотопис. [Б. м.] [Б. г.].
Творбата е създадена през 1927.
Виж анотацията на CSf-02_27_3_C.ingl_004 БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CSf-02_27_3_CrІ+II_005 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Легенда : Симфонична поема / Петко Стайнов. – Щимове за Корни І и ІІ (in F). – Калиграфски нотопис. [Б. м.] [Б. г.].
Творбата е създадена през 1927.
Виж анотацията на CSf-02_27_3_C.ingl_004 БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CSf-02_27_3_FgII_003 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Легенда : Симфонична поема / Петко Стайнов. – Щимове за Фаготи ІІ. – Мастилен препис. [Б. м.] [Б. г.].
Творбата е създадена през 1927.
Виж анотацията на CSf-02_27_3_C.ingl_004 БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CSf-02_27_3_FgІ+II_006 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Легенда : Симфонична поема / Петко Стайнов. – Щимове за Фаготи І и ІІ. – Калиграфски нотопис. [Б. м.] [Б. г.].
Творбата е създадена през 1927.
Виж анотацията на CSf-02_27_3_C.ingl_004 БАН - Централен научен архив Фондация “Петко Груев Стайнов”, София  
заглавие, автор, вид, издание, дата анотация местонахождение на оригинала на нотите ксероксово копие забележка
CSf-02_27_3_FlI_004 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Легенда : Симфонична поема / Петко Стайнов. – Щимове Флейти І. – Калиграфски мастилен нотен препис. [Б. м.] [Б. г.].
Творбата е създадена през 1927.
Виж анотацията на CSf-02_27_3_C.ingl_004 БАН - Централен научен архив Фондация “Петко Груев Стайнов”, София  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 | следваща >