Симфонични творби - Аранжименти Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Аранжименти на симфоничната сюита "Тракийски танци" - цялостни или на отделни танци - за различни оркестрови и камерни състави и соло инструменти:

CSf-01_25_A01 - "Тракийски танци" - аранжимент за салонен оркестър от Евгений Столица
CSf-01_25_A02 - "Тракийски танци" - аранжимент - за духов оркестър – оркестрирал Димитър Божинов
CSf-01-4_25_A05 - “Ръченица” – аранжимент за акордеонен оркестър от Гергана Влъчкова
CSf-01-4_25_A06 - "Ръченица" - аранжимент за соло класическа китара от Асен Маринов
CSf-01-4_25_A07 - “Ръченица” – парафраза за пиано и за пиано и оркестър от Виктор Чучков
CSf-01-4_25_A08 - "Ръченица" - аранжимент за квартет класически китари от Асен Маринов
CSf-01-4_25_A10 - “Ръченица” – аранжимент за две цигулки и пиано от Джефри Дийн
CSf-01-2_25_A11 - “Мечкарски танц” – аранжимент за виолоночело и пиано от Джефри Дийн
CSf-01-4_25_A13 - “Ръченица” – аранжимент за струнен оркестър от Емил Янев
CSf-01-1_25_A14 - “Пайдушко” – аранжимент за акордеонен оркестър ота Йордан Йорданов
CSf-01-4_25_A15 - “Ръченица” – аранжимент за акордеонен оркестър на Йордан Йорданов
CSf-01_25_A16 - "Тракийски танци" - аранжимент за естраден оркестър на Евгений Столица (пиано дирекцион)
CSf-01-1_25_A17 - "Пайдушко" - аранжимент за ученически духов оркестър (авторски)
CSf-01-3_25_A18 - “Хоро” – аранжимент за духов оркестър от Димитър Божинов
CSf-01-4_25_A18 - “Ръченица” – аранжимент за духов оркестър на Димитър Божинов
CSf-01-4_25_A19 - "Ръченица" - аранжимент за ударни от Димитър Манолов
CSf-01-4_25_A20 - “Ръченица” – вокален аранжимент от Надя Тончева
CSf-01-4_25_A21 - "Ръченица" - аранжимент за ударни от Августина Серафимова
CSf-01-1_25_A23 - "Пайдушко" - аранжимент за пиано от Марио Ангелов
CSf-01-2_25_A24 - "Мечкарски танц" - аранжимент за пиано, цигулка и виолончело от Джефри Дийн
CSf-01-4_25_A29 - "Ръченица" - аранжимент за пиано, цигулка и виолончело от Джефри Дийн
CSf-01-4_25_A32 - "Ръченица" - аранжимент за биг-бенд от Георги Борисов
CSf-01-4_25_A33 - "Ръченица" - обработка за цигулка и пиано от Недялчо Тодоров

< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | следваща >
заглавие, автор, вид, издание, дата анотация местонахождение на оригинала на нотите ксероксово копие забележка
CSf-01-1_25_A01_3_Part_025 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Тракийски танци : Симфонична сюита : Част І Пайдушко : Аранжимент за салонен оркестър / Петко Стайнов ; Аранж. Евгени Столица. – Партитура. – Калиграфски ръкопис.  [Б. м.] [Б. г.].
Творбата е създадена през 1925 - 1926.

Виж анотацията на CSf-01_25_А1_3_Part_147

БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София Щимовете на аранжимента са представени в подкатегория "Симфонични творби - оркестрови партии (щимове)" 
CSf-01-1_25_A02_4_Part_024 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Тракийски танци : Симфонична сюита : Партитура за духов оркестър : Част І Пайдушко = Danses Thraces : Suite pour orchestre symphonique : Partition pour orchestre a vent : I-ere partie Paidouchko / Петко Стайнов; Оркестрирал Димитър Божинов; Ред. Никола Цонев. – Партитура. София: ДИ „Наука и изкуство”, 1955. – 126с.
Аранжиментът е направен през ....г.
Времетраене: (?)
Състав на оркестъра: Picc., 2 Fl., 2 Ob., C. Ingl., Cl. (in Mi bemol), 3 Cl. (in Si bemol), 2 Fg., 4 Cr (in Mi bemol), 2 Tr (in Si bemol), 3 Trb., Timp., Tamb. Picc., Trgl., Tambr., Ptti., G. C., 2 Crtti. (in Si bemol), 2 Ten. (in Si bemol),  Barit., Basso in Mi bemol, Basso in Si bemol.
Първо изпълнениена аранжимента: (?)
Партитура: С., Наука и изкуство, 1955.
Дискография: (?)
Народна библиотека Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CSf-01-1_25_A14_4_Part_024 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Тракийски танци : Симфонична сюита : Част І Пайдушко  : Аранжимент за акордеонен оркестър / Петко Стайнов ; аранж. Йордан Йорданов. // Пиеси : За акордеонен орк. / Съставител Йордан Йорданов. – Партитура. София : ДИНИ, 1970. - с. 3 – 26.
Творбата е създадена през 1925 - 1926.
Аранжиментът е направен през (?)

Времетраене: (?)
Състав на оркестъра: Soloisti, Accordeon I, Accordeon II, Accordeon III, Accordeon IV, Basso, Timp, T-ro picc., Trgl, Ptti, G.C.
Първо изпълнение: (?)
Партитура: София, ДИНИ, 1970.
Дискография: (?)

Народна библиотека “Кирил и Методий” – М II 17390 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CSf-01-1_25_A17_4_Part_024 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Тракийски танци : Симфонична сюита : Част І Пайдушко  : Аранжимент за ученически духов оркестър / Петко Стайнов ; аранж. Петко Стайнов. // Пиеси  : За ученически духов оркестър / Съставител (?) – Партитура. София : Издателство „Музика”, 1990. - с. 74 – 97.
Творбата е създадена през 1925 - 1926.
Аранжиментът е направен през (?)

Времетраене: (?)
Състав на оркестъра: Piccolo, 2 Flauti, 2 Oboi, Clarinetto in Mib, 3 Clarinetti in Sib,  2 Fagotti, 4 Corni in Mib, 2 Trmbi in Sib, 3 Tromboni, Timpani, Tamburo piccolo, Gran Cassa, 2 Cornetti, 2 Tenori, Baritono, 2 Bassi.
Първо изпълнение: (?)
Партитура: София, Музика, 1990.
Дискография: (?)

Народна библиотека “Кирил и Методий” – М II 13674 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CSf-01-1_25_A23_4_Part_010+3 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Тракийски танци : Симфонична сюита : Част І Пайдушко : Аранжимент за пиано / Петко Стайнов ; аранж. Марио Ангелов. – Партитура. София : СБК&ФПГС, 2007. – 11 с.

Времетраене: 2’38”
Аранжимент: 2006.
Първо изпълнение: София, 01.12.2006, Марио Ангелов.
Дискография: няма издадени звуконосители.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София Фондация “Петко Груев Стайнов”, София
CSf-01-2_25_A01_3_Part_047 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Тракийски танци : Симфонична сюита : Част ІІ Мечкарско : Аранжимент за салонен оркестър / Петко Стайнов ; Аранж. Евгени Столица. – Партитура. – Калиграфски ръкопис.  [Б. м.] [Б. г.].
Творбата е създадена през 1925 - 1926.

Виж анотацията на CSf-01_25_А1_3_Part_147

БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София Щимовете на аранжимента са представени в подкатегория "Симфонични творби - оркестрови партии (щимове)" 
CSf-01-2_25_A02_4_Part_037 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Тракийски танци : Симфонична сюита : Партитура за духов оркестър : Част ІІ Мечкарски танц = Danses Thraces : Suite pour orchestre symphonique : Partition pour orchestre a vent : II-eme partie Danse d’ours / Петко Стайнов; Оркестрирал Димитър Божинов; Ред. Никола Цонев. – Партитура. София: ДИ „Наука и изкуство”, 1955. – 126с.
Аранжиментът е направен през ....г.
Времетраене: (?)
Състав на оркестъра: Picc., 2 Fl., 2 Ob., C. Ingl., Cl. (in Mi bemol), 3 Cl. (in Si bemol), 2 Fg., 4 Cr (in Mi bemol), 2 Tr (in Si bemol), 3 Trb., Timp., Tamb. Picc., Trgl., Tambr., Ptti., G. C., 2 Crtti. (in Si bemol), 2 Ten. (in Si bemol),  Barit., Basso in Mi bemol, Basso in Si bemol.
Първо изпълнение на аранжимента: (?)
Партитура: С., Наука и изкуство, 1955.
Дискография: (?).
Народна библиотека Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CSf-01-2_25_A11_4_Part_009+2 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Тракийски танци : Симфонична сюита : Част ІI Мечкарско : Аранжимент за виолончело и пиано / Петко Стайнов ; аранж. Джефри Дийн. – Пиано дирекцион. – // Български оркестрови бисери за виолончело и пиано : Bulgarian Orchestral Favorites for violoncello and piano. – Партитура. София : Изд. Музика Viva, 2004. - с. 4 – 12.

Времетраене: 5’00”
Аранжимент: [2003]
Първо изпълнение на аранжимента: Казанлък, 1 декември 2003 г., Джефри Дийн, виолончело.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София + Джефри Дийн, София  
CSf-01-2_25_A11_4_Vc_003 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Тракийски танци : Симфонична сюита : Част ІI Мечкарско : Аранжимент за виолончело и пиано / Петко Стайнов ; аранж. Джефри Дийн. – Щимове за виолончело. – // Български оркестрови бисери за виолончело и пиано : Bulgarian Orchestral Favorites for violoncello and piano. – София : Изд. Музика Viva, 2004. - с. 1 – 3.

Времетраене: 5’00”
Аранжимент: [2003]
Първо изпълнение на аранжимента: Казанлък, 1 декември 2003 г., Джефри Дийн, виолончело.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София + Джефри Дийн, София  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | следваща >