Статии, изказвания, интервюта и други публикации по политически и обществени въпроси от общ характер Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 2 | следваща >
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
D14_49_005_00 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
За изборите / Петко Стайнов. – Транскрипция на брайлов оригинал на неизвестен текст – изявление. София, 09.05.1949.

Компютърна разпечатка на транскрибиран брайлов текст. – 1с.

Транскрипция на брайлов оригинал на неизвестен до 2010 г. текст без изяснено предназначение.
Установено е, че не съответства на текста под № 4552/21 на материалите от Исторически музей „Искра”.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София Fd-DArh/49/002 Фондация “Петко Груев Стайнов”, София Транскрипцията е от Керанка Милушева. 
D14_50_003_00 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Българо-съветска дружба / Петко Стайнов. – Транскрипция на брайлов оригинал на неизвестен текст. София, 12.10.1950.
Компютърна разпечатка на транскрибиран брайлов текст. – 1с.

Неизвестен до 2010  год. брайлов текст без изяснено предназначение – вероятно изявление за пресата.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София Fd-DArh/50/001 Фондация “Петко Груев Стайнов”, София Транскрипцията е от Керанка Милушева. 
D14_51_009_00 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
За заема на мира / Петко Стайнов. – Транскрипция на брайлов оригинал на неизвестен текст. София, 31.01.1951.
Компютърна разпечатка на транскрибиран брайлов текст.
 -1с.

Транскрипция на брайловия оригинал на неизвестен до 2010  год. текст без изяснено предназначение – вероятно изявление за пресата.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София Fd-DArh/51/001 Фондация “Петко Груев Стайнов”, София Транскрипцията е от Керанка Милушева. 
D14_52_006_00 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Трети конгрес на ОФ / Петко Стайнов. – Транскрипция на брайлов оригинал на неизвестно изявление. София, 4 май 1952 г.
Компютърна разпечатка на транскрибиран брайлов текст.
 - 1с.

Транскрипция на брайловия оригинал на неизвестен до 2010  год. текст без изяснено предназначение – вероятно изявление за пресата.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София Fd-DArh/52/002 Фондация “Петко Груев Стайнов”, София Транскрипцията е от Керанка Милушева. 
D14_54_007_00 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Шестият конгрес и музиката / Акад. Петко Стайнов. – Транскрипция на брайлов оригинал на статия. София, 08.03.1954 г.
Компютърна разпечатка на транскрибиран брайлов текст.
 - 2с.

Транскрипция на брайлов оригинал на непозната до 2010 год. статия без изяснена публикация. Анализира критично постиженията на музикалния сектор между 5-тия и 6-тия партийни конгреси.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София Fd-DArh/54/003 Фондация “Петко Груев Стайнов”, София Транскрипцията е от Керанка Милушева. 
D14_57_002_00 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
[Никогда в прошлом миролюбивые народы не были так едины…] / Петко Стайнов, академик, народны артист. // Советская культура (Москва) Nо 60 (606), 1 май 1957.
Руски език.
Кратко изявление за мир и социализъм по повод 1-ви май. БАН - Централен научен архив Няма направено копие  
D14_59_001_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Реч на народния представител акад. Петко Г. Стайнов : [Пред третата редовна сесия на Народното събрание] / Петко Стайнов. // Отечествен фронт, бр. 4522, 12 март 1959.
За ролята на духовната сфера при решаване на актуалните задачи на обществото, разисквани на сесията на Народното събрание. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
D14_59_001_02 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Реч пред третата редовна сесия на Третото народно събрание / Петко Стайнов. // ПЕТКО СТАЙНОВ за българската музикална култура. / Съст. Аг. Баларева, Ел. Тончева ; Ред. В. Кръстев. – 1. – София, 1967, с. 260 – 264.
За ролята на духовната сфера при решаване на актуалните задачи на обществото, разисквани на сесията на Народното събрание. Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра"  
D14_62_008_00 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
[Полетът в Космоса на ракетния кораб с жив човек на борда ...] / Петко Стайнов. - Машинописен оригинал. [Б. м.] [Б. г. -  1962].
Изявление по повод полета в космоса на Юрий Гагарин. БАН - Централен научен архив Няма направено копие  
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
D14_66_004_00 | преглед | заявка
КЪНЧЕВ, В.
Академик Петко Стайнов на 70 години : [Интервю с Петко Стайнов] / В. Кънчев. // В защита на мира, 1966, № 12 : с ил.
Снимка на Петко Стайнов пред отворения капак на рояла.
Авторът представя интервю с Петко Стайнов във връзка с 70-годишнината му на тема мирът и творчеството. БАН - Централен научен архив Няма направено копие  
< предишна | 1 2 | следваща >