Снимки на Петко Стайнов и/или семейството му с приятели Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 2 3 | следваща >
съдържание на снимката / репродукцията, автор, година физически характеристики, вкл. състояние местонахождение на негатива / цифровия файл местонахождение на копието забележка
G1_E_16_001_Fm | преглед | заявка
Младежка (бохемска) снимка на Петко Стайнов с Иван Бонев и още един младеж в шинел. [Б. а.] [Б. м. - Казанлък] [Б. г. – вероятно 1916]. Сепия / професионална / размери 18/13 / върху твърд картон - добро състояние. Фамилия Стайнови, София  
G1_E_19_001_MIk | преглед | заявка
Петко Стайнов с двама приятели пред пианото в родната му къща в Казанлък. [Б. а.] [Б. г. – 1919]. Cепия / професионална / размери  9/14 / добро състояние. Исторически музей “Искра”, Казанлък - N 2262 НИС  
G1_E_38_001_001_Shk | преглед | заявка
Групова снимка на семейства Петко Стайнови, Михаил Шекерджиеви, Любомир Пипкови, Нейко Нейкови, Дечко Узунови и др. на трапеза в “Славянска беседа”  (поводът не е изяснен) 26.11.1938 г. [Б. а.]. Черно-бяла / професионална / размери 18/12,5 / добро състояние. Сем. Шекерджиеви, София  
G1_E_38_001_002_Shk | преглед | заявка
Гръб на снимката с № G1_Е_38_001 с подписите на участващите в срещата. - Сем. Шекерджиеви, София  
G1_E_56_001_MIk | преглед | заявка

Петко Стайнов със съпругата си и Константин Дечков (Диньо Попа) в Казанлък пред Царската чешма разговаря с Митьо Цанев. Снимка от филма, по повод 60-та му годишнина. Част от албума, подарен на Петко Стайнов от снимачния екип на филма за него. [Б. а.] [Б. г. – 1956].

Черно-бяла / професионална / размери 12/8,5 / добро състояние. Няма Исторически музей "Искра", Казанлък  
G1_E_57_001_Fm | преглед | заявка
Петко Стайнов с приятеля си Костадин Дечков (Диньо Попа) и още едно неидентифицирано лице, крачат по казанлъшка улица (вероятно по време честването на 60-годишнината му). [Б. а.] [Б. г. - 1957]. Черно-бяла / професионална / размери 12/8 / добро състояние, леко огъната. Исторически музей “Искра”, Казанлък - С 12/33 Фамилия Стайнови, София  
G1_E_65_001_MIk | преглед | заявка
Външна снимка. Петко Стайнов с приятелите си Иван Бонев и Константин Дечков (Диньо Попа) в София, Парка на  свободата [Борисовата градина] пред Братската могила, 1965 г. Черно-бяла / “моментална” /  размери 8/12,5 / добро състояние. Исторически музей "Искра", Казанлък  
G1_E_67_001_Fd | преглед | заявка
Външна групова снимка. Петко Стайнов, придружен от Иван Бонев с казанлъшки приятели. Идентифицирани са Дончо Петков, Константин Дечков (Диньо Попа), Петър Петров, Цвятко Цветков и кметът Бончо Милев. Фотограф Артин Азинян. [Б. м. – Казанлък] [Б. г. – 1966]. Черно-бяла / професионална / размери 13/18 / много добро състояние. Артин Азинян, Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
G1_E_74_001_Fd | преглед | заявка
Петко Стайнов, придружен от брат си Захари, седнали на столове в разговор със седналия до тях Константин Дечков (Диньо Попа). Фотограф Артин Азинян. [Б. г. - 1974]. Черно-бяла / професионална / размери 18/13 / много добро състояние. Артин Азинян, Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
съдържание на снимката / репродукцията, автор, година физически характеристики, вкл. състояние местонахождение на негатива / цифровия файл местонахождение на копието забележка
G1_E_NN_001_MIk | преглед | заявка
С приятели на екскурзия. Снимка на Петко Стайнов и съпругата му с Мара и Иван Боневи пред черквата на Рилския манастир. [Б. а.] [Б. г. – вероятно средата или втората половина на 50-те години на ХХ-ти век]. Черно-бяла / любителска / размери 12/8 / добро състояние. Няма Исторически музей “Искра”, Казанлък - N 2244 / 01 НИС  
< предишна | 1 2 3 | следваща >