Имущество, финанси, стопански въпроси и домакинство Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 2 3 | следваща >
забележка
K07_27_001_00 | преглед | заявка

Учителска взаимоосигурителна и спомагателна каса. Писмо до Петко Стайнов (пианист), бул. ”Фердинанд” Nо 49 от 22.06.1927г., София.
Машинопис. - 1с.

Потвърждава се получаването на осигурителната вноска и се съобщава за изпращане с отделен плик на свидетелство и осигурителна книжка Nо 10901.

Исторически музей „Искра”, Казанлък Няма направено копие
K07_27_002_00 | преглед | заявка

Български професионален музикален съюз. Квитанция № 433 за платен членски внос от Петко Стайнов.
София, 03.03.1927.
Квитанция от кочан. - 1с.

Платеният членски внос е за ІІІ и ІV тр. 1926/1927 г.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София Fd-KArh/27/004 -
K07_27_003_00 | преглед | заявка

Столично общинско управление. Квитанция № 89111 на Стефанка Стайнова.
София, 10.06.1927.
Квитанция от кочан. - 1с.

Квитанцията е за платена „такса за една слугиня за 1927/1928 г.”.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София Fd-KArh/27/005 -
K07_30_001_00 | преглед | заявка

Описание на работите за кооперативния дом находящ се на ул. „Иван Вазов” № 23, който ще се извърши от бр. Славян и Димитър Ангелови.
София, 26.VІ.930 г.
Машинопис. – 3с.

Описание на работите се отнася за кооперацията, в която е закупеното от ПС жилище.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София Fd-КArh/30/001 -
K07_31_001_00 | преглед | заявка

Проект на договор за покупко-продажба между братя Славян и Димитър Ангелови и Петко Грую Стайнов.
София, 07.02.1931.
Машинопис. – 2с.

Договорът е за собствения апартамент на ПС.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София Fd-КArh/31/001 -
K07_31_002_00 | преглед | заявка

Препис на договор за покупко-продажба между братя Славян и Димитър Ангелови и Петко Грую Стайнов.
София, 09.02.1931.
Машинопис. – 3с.

Договорът е за собствения апартамент на ПС. Преписът е заверен с подписите на продавачите.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София Fd-КArh/31/002 -
K07_32_001_00 | преглед | заявка

Извлечение от Сметката на Петко Гр. Стайнов при Братя Стайнови А.Д. към 6 февруари 1932 г.
Машинопис. – 2с.

-

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София Fd-КArh/32/001 -
K07_33_001_00 | преглед | заявка

ЖП билет от Русе до София. 17 май 1933 г.

-

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София Fd-КArh/33/001 -
K07_35_001_00 | преглед | заявка

Учителска ваимоспомагателне каса – София. Разписка № 02844 от 8 юли 1935 г. на Петко Стайнов.
Формуляр, попълнен на машина и печат. – 2с.

Разипската е за платена лихва по заем, теглен от ПС.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София Fd-КArh/35/001 -
забележка
K07_37_001_00 | преглед | заявка

Преписка между Петко Стайнов, Министъра на народното просвещение и Държавната музикална академия за неприемлив размер на изплатен хонорар.
София, 01.12.37 – 21.12.37.
Маш.+рък. 2+1+1+1=5с.

Съдържа:
- частно ръкописно писмо на Петко Стайнов до Министъра на народното просвещение (вероятно Димитър Мишайков) с резолюция на последния;
- ръкописна бележка за изпращане писмото на Държавна музикална академия;
- ръкописно писмо до ДМА;
- писмо от ДМА до Министъра.

Централен държавен архив, фонд 177к – МНП/оп.2/АЕ0886 Фондация „Петко Груев Стайнов”, София
< предишна | 1 2 3 | следваща >