Документи, свързани с дейността на Петко Стайнов в обществените организации и ръководни органи, отговарящи след Втората световна война за художествената самодейност Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа документи за провежданите национални прегледи на художествената самодейност от 1947 до 1972 г.

< предишна | 1 | следваща >
забележка
L03_48_001_00 | преглед | заявка

Документация за провеждането на Националния преглед на художествената самодейност от 6 до 9 ноември 1948 год.
Б.м [София] Б.д. [1948]
Машинопис. – 5с.

Съдържа:
Списък на журито на прегледа;
Председателите на пленумите на журито на отделните видове самодейност (Петко Стайнов води хоровата и оркестровата самодейност);
Правилник за провеждане на Националния преглед на художествената самодейност.

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4554/42 -
L03_65_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Петко Стайнов до Председателя на Комитета за култура и изкуство Петър Вутов.
Б.м.[София] Б.д.[1965]
Машинопис. - 2с.

Писмо-отговор на Nо 805 от 03.07.1965 г.
По повод проект на ПМС се аргументира необходимостта от “самоуправление” на художествената  самодейност, като се “учреди един общонароден съюз на самодейците”.

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4554/06 Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/65/060 Регистрирано още и като D06_65_007_00 H103_65_001_00 
L03_72_001_00 | преглед | заявка

ЦВЕТКОВ, Цвятко.
[Казанлъшките деца бяха чудесни ...] / Цвятко Цветков, зам.председател на ГСИК. // Искра, Казанлък, XLIX, бр.3 (1497), 08.01.1972

Отзив за представянето на представителния пионерски хор на Третия републикански фестивал с цитат от оценките на Петко Стайнов, Крум Бояджиев и Георги Димитров 

БАН, Централен научен архив - 151/12-028 -
< предишна | 1 | следваща >