Документи, свързани с дейността на Петко Стайнов като директор на Народната опера Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа Царския указ за назначаването на Петко Стайнов за директор на Народната опера и акта за встъпване в длъжност и документи от оперативната управленска дейност от 1941 до 1944 г.

< предишна | 1 | следваща >
забележка
L07_41_001_00 | преглед | заявка

Указ № 101 от 21.09.1941 на Цар Борис ІІІ за назначаване на Петко Стайнов за директор на операта.
София, 21.09.1941.
Машинопис  в/у бланка, препис. – 2с.

Формулировката на назначението е за поддиректор на Народния театър, завеждащ Народната опера.

Централен държавен архив, фонд 177к – МНП/ Фондация „Петко Груев Стайнов”, София Регистрирано и като K02_41_002_00 
L07_41_002_00 | преглед | заявка

Писмо № 3765 от Министерството на народното просвещение до директора на Народния театър във връзка с назначаването на Петко Стайнов за дирек тор на Народната опера.
София, 23.09.1941.
Машинопис. – 1с.

Изпраща се препис от Указа за назначаването на Петко Стайнов за дирек тор на Народната опера и се изисква акт за встъпване в длъжност.

Централен държавен архив, фонд 177K – СБК/ оп.2/АЕ2445/ 004 Фондация „Петко Груев Стайнов”, София
L07_41_003_00 | преглед | заявка

Писмо № 3766 от Министерството на народното просвещение до Петко Стайнов във връзка с назначаването му за директор на Народната опера.
София, 23.09.1941.
Машинопис. – 1с

Съобщава се на Петко Стайнов за указа за назначаването му за дирек тор на Народната опера и се приканва за своевременно заемане на длъжността.

Централен държавен архив, фонд 177K – СБК/ оп.2/АЕ2445/ 003 Фондация „Петко Груев Стайнов”, София
L07_41_004_00 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
[Поемам ръководството на Народната опера със съзнание за отговорностите, които то налага…] / Петко Стайнов. – Оригинал на публикувано изявление. Б.м. [София] Б.г. [1941].
Машинопис. – 1 с.

Изявление на Петко Стайнов при встъпването му в длъж-ност като директор на Народната опера.

Исторически музей „Искра”, Казанлък – N4554/21 - Регистрирано и като D11_41_010_00 
L07_42_002_00 | преглед | заявка

Лазар Цветков от Българската легация в Будапеща до Петко Стайнов.
Будапеща, 03.09.1942.
Машинопис. – 1с.

Приятелска препоръка за певицата Ержи Раффаи за реализиране намерението й да гастролира в София и в частност в Операта.

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4590/12 Фондация „Петко Груев Стайнов”, София
L07_43_001_00 | преглед | заявка

Преписка м/у Старозагорската общинска опера, via Министър на Търговията, промишлеността и труда (д-р Иван Вазов) и Министъра на народното просвещение (Б. Йоцов) и директора на Народната опера Петко Стайнов.
Стара Загора-София, 15-25.10. 1943.
Машинопис. – 3с. и визитна картичка
.

Ходатайство за натиск върху Петко Стайнов да даде хориста Никола Диков за солист на операта в Стара Загора.

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4590/09 -
L07_43_002_00 | преглед | заявка

Указ № 50 от 26.06.1943 г. на Цар Борис ІІІ за назначаване на Петко Стайнов за директор на Народната опера в София.
Машинописен заверен препис. – 1с.

„Петко Стайнов, досегашен поддиректор на на Народния театър, завеждащ Народната опера в София, се преназначава от 1 януари 1943 г. за директор на Народната опера в София.”

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-LArh/43/001 - Регистриран е и като K02_43_001_00 
L07_44_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Илия Арнаудов до Петко Стайнов.
Сливен. 30.04.1944.
Машинопис. – 1 с.

Писмото е до Петко Стайнов като директор на Народната опера. Представлява отчет на командирования Илия Арнаудов за извършената от него подготвителна работа по създаването на Сливенска народна опера.

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4590/41 -
< предишна | 1 | следваща >