Участия на Петко Стайнов в комисии, работни групи и други Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа документи и материали за участията на композитора в изпитни комисии за преподаватели, в комисията за Димитровски награди и др. от 1931 до 1964 г.

< предишна | 1 | следваща >
забележка
L11_31_001_00 | преглед | заявка

Особено мнение към протокола на комисията за произвеждане на конкурс за двама редовни преподаватели по пиано в Държавната музикална академия от члена на същата комисия Петко Стайнов.
София, 25.12.1931.
Ръкопис. – 2с.

ОМ се отнася до избора на Жени Ковачева, която не е показала необходимите за длъжността качества. Оспорва се и състава на комисията, поради липса на действителни специалисти по пиано.

Фондация „Петко Груев Стайнов”,София - Fd-LArh/31/001 -
L11_39_001_00 | преглед | заявка

Заповед № 1385 на Министъра на народното просвещение, Богдан Филов за назначаване на комисия по изработване на проекто-закон за Народния театър.
София, 19.05.1939.

Машинописен препис. – 2с.

В състава на комисията са включени представители на Народния театър, вкл. на артистите от Народната опера, на съюза на артистите, на музикалните съюзи – Петко Стайнов представлява съюзите на компониститие и на народните хорове - на провинциални театри, Музикалната академия.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-LArh/39/002 - Регистриран в архива на ФПГС и с Fd-HArh/39/004 
L11_39_002_00 | преглед | заявка

Заповед № 1384 на Министъра на народното просвещение, Богдан Филов за назначаване на комисията по изработване на проекто-закон за насърчаване на българската музика, литература и изкуства.
София, 19.05.1939.
Машинописен препис. – 2с

В състава на комисията са включени представители на творческите съюзи, на Университета и на висшите училища по изкуствата.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-LArh/39/003 - Регистриран в архива на ФПГС и с Fd-HArh/39/005 
L11_49_001_00 | преглед | заявка

Петко Стайнов.
[Др. Ангелов, .......]
Б.м.[София] 15.04.1949. 
Машинопис. -  1с.

Бележки по отчета за първото полугодие и плана за второто полугодие за педагогическата, творческата и научно-изследователската работа на Музикалната академия.

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4554/11 -
L11_63_001_00 | преглед | заявка

Комитет по културата и изкуството. Пропуск № 20 на акад. Петко Стайнов
[София, 1963]
Печатно. – 1с.

ПС като член на Комисията по Димитровските награди за литература и изкуство има право да посещава служебно спектакли, представления и концерти във всички театри, опери, циркове и държавни симфонични оркестри в страната.

Фондация „Петко Груев Стайнов”,София - Fd-LArh/63/001 -
L11_64_001_00 | преглед | заявка

Молба от акад. Петко Стайнов, директор на Института за музика до Председателя на БАН. 
София, 16.03.1964.
Машинопис. Оригинал. – 1с.

Молба за разрешаване на командировка без право на пътни, дневни и квартирни за участие като член на Президиума на СБК и на Правителствената комисия по Димитровските награди във Фестивала на българската симфонична музика в Русе. Подписана е с факсимилния печат на Петко Стайнов.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 36 - Регистрирана и като L08_64_007_00 
< предишна | 1 | следваща >