Кореспонденция на Петко Стайнов със синовете му Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа писма от и до синовете Григорий (Груйчо) и Стефан (Стефчо) и техните съпруги от 1941 до 1960 г.

< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | следваща >
забележка
H2103_41_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Груйчо Стайнов (син) до Петко и Стефанка Стайнови.
Пловдив, 08.05.[1941].
Ръкопис. – 1 с.

Лична кореспонденция. Г. споделя с родителите си своите забавления и впечатления от Пловдив, където гостува на чичо си Стоян.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/41/014 -
H2103_42_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Груйчо Стайнов (син на 14 години) до Петко и Стефанка Стайнови.
Казанлък, [00.06]1942.
Ръкопис. – 2 с.

Лична кореспонденция. Г. съобщава на родителите си, че е пристигнал в Казанлък, след двудневен престой в Пловдив и разказва за дневния си режим.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/42/021 -
H2103_42_002_00 | преглед | заявка

Писмо от Груйчо Стайнов (син на 14 години) до Петко и Стефанка Стайнови.
Казанлък, 17.07.1942.
Ръкопис. – 2 с. + плик.

Лична кореспонденция. Г. съобщава на родителите си, че наближава ловния сезон и моли да пишат на баба му, че му разрешават да ходи на лов с чичо си Виктор. Коментира поведението на братовчедите си.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/42/022 -
H2103_42_003_00 | преглед | заявка

Картичка от Стефанка и Петко Стайнови до сина Груйчо (в Казанлък).
Рилски манастър, 29.07.1942.
Ръкопис. – 2 с.

Лична кореспонденция. Родителите съжаляват, че Г. е предпочел Казанлък пред Рилски манастър. Съобщават му да се прибере до 08.08 в София, защото предстои пътешествие по Дунав.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/42/023 -
H2103_42_004_00 | преглед | заявка

Писмо от Груйчо Стайнов (син на 14 години) до Петко и Стефанка Стайнови.
Казанлък, 05.08.1942.
Ръкопис. – 1 с. + плик.

Лична кореспонденция. Г. моли родителите си да му разрешат да остане в Казанлък и да ходи на лов, вместо да участва в пътешествието по Дунав.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/42/024 -
H2103_45_001_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Груйчо Стайнов (син на 17 години) до Петко и Стефанка Стайнови.
Обзор, 27.07.1945.
Ръкопис. – 2 с.

Лична кореспонденция. Г. съобщава за пристигането си след уморително пътуване. Подчертава предимствата на Обзор пред Варна.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/45/002 -
H2103_45_002_00 | преглед | заявка

Писмо от Груйчо Стайнов (син на 17 години) до Петко и Стефанка Стайнови.
Обзор, 30.07.1945.
Ръкопис. – 3 с.

Лична кореспонденция. Г.описва със задоволство дневния си режим на почивка. Недостатъчно е напреднал с плуването. Моли за медицинско свидетелство, че се нуждае от морско лечение.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/45/001 -
H2103_47_001_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от сина Григорий (Груйчо) до сем. Петко Стайнови.
Везле, Франция, Б.д. [1947]
Ръкопис. – 1 с.

Лична кореспонденция. Поздрави от един старинен манастир от ХІІ век.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/47/001 -
H2103_47_002_00 | преглед | заявка

Радиограма от сина Григорий (Груйчо) до сем. Петко Стайнови.
Ньойи, Франция, 09.08.1947.
Ръкопис. – 1 с.

Лична кореспонденция. Поздрави по случай 25-годишнината от сватбата на родителите.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/47/002 -
забележка
H2103_47_003_00 | преглед | заявка

Писмо от сина Григорий (Груйчо) до сем. Петко Стайнови.
Париж (Ньойи), 22.08.1947.
Ръкопис. – 2 с.

Лична кореспонденция. Г., по повод забележката на родителите, че пише лаконични писма и не споделя с тях, разсъждава върху „калпавите и неспокойни времена” и какво би желал да постигне в живота.
Липсва краят на писмото.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/47/010 - Адресът в Ньойи означава, че Груйчо живее при леля си Пенка. 
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | следваща >