Кореспонденция на Петко Стайнов с културни институти и организации, музикални състави и медии Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа писма до и от композитора, свързани с изразяване на мнения за концертни прояви  самодейни хорови състави и симфонични оркестри, за организиране на авторски концерти, написване на статии-отзиви за музикални състави,за включване в организационни комитети, журита и разни комисии от 1930 до 1975 г. Кореспонденти са хорови състави и оркестри и диригентите им, вестници, Радио София.

< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 | следваща >
забележка
H2202_30_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Борис Пинтев до Петко Стайнов.
Русе1 14.03.1930.
Ръкопис. – 4 с.

Професионално-обществена кореспонденция. Диригентът на русенския хор „Свети Георги” иска да чуе мнението на П.С. за представянето му на концерта в София, както и да получи нова пиеса от композитора за следващия концерт.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/30/004 -
H2202_30_002_00 | преглед | заявка

Редакция на в. „Мисъл” до Петко Стайнов.
София, 00.03.1930.
Машинопис. – 2 с.

Професионално-обществена кореспонденция. Редакцията кани П.С. да изрази становището си по „големия въпрос - войната”.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/30/005 - Заб.: На гърба на писмото има списък на всички адресати. 
H2202_32_001_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Божан Витанов до Петко Стайнов.
Русе, 09.12.1932.
Ръкопис. – 2 с.

Професионално-обществена кореспонденция. Музикалният деятел и приятел Б.В. моли председателя на хор „Гусла” да осигури гостуването му в Русе.

Фондация „Петко Груев Стайнов” , София - Fd-HArh/32/006 -
H2202_33_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Пловдивското певческо дружество до Петко Стайнов.
Пловдив, 25.04.1933.
Машинопис. – 1 с. + плик.

Професионално-обществена кореспонденция. ППД изказва възторга си от новата композиция на П.С. „Конници” и го кани да присъства на следващия концерт, на който ще се изпълни отново баладата.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/33/006 -
H2202_34_001_00 | преглед | заявка

Писмо от председателя на Музикално дружество „Лира” Александър Христов до Петко Стайнов.
Русе, 13.01.1934.
Ръкопис. – 1 с. + плик.

Лична професионална кореспонденция. А.Х. моли за партитурата и щимовете на „Тракийски танци”, за да ги изпълнят в Русе.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/34/017 -
H2202_34_002_00 | преглед | заявка

Писмо от председателя на Музикално дружество „Лира” Александър Христов до Петко Стайнов.
Русе, 13.01.1934.
Ръкопис. – 1 с. + плик.

Лична професионална кореспонденция. А.Х. благодари за получените партитура и щимове на „Тракийски танци”, но моли П.С. да се откаже от хонорара за нотите, защото не разполагат със средства.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/34/019 - Диригент на оркестъра е Странджев. Според картичка от Б.Витанов на 07.03 сюитата е била изпълнена – вероятно П.С. се е отказал от хонорара. 
H2202_34_003_00 | преглед | заявка

Писмо от диригента на хора при църква „Св.Параскева” [Пашовски – краят на подписа не е ясен] до Петко Стайнов.
Плевен, 19.02.1934.
Ръкопис. – 2 с.

Лична професионална кореспонденция. Благодарност за получените ноти : „Що ми е мило и драго” ще изпълнят на предстоящия си концерт, а останалите песни – на следващи концерти.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/34/020 -
H2202_34_004_00 | преглед | заявка

Писмо от Музикално дружество „Лира” до Петко Стайнов.
Русе, 14.03.1934.
Ръкопис. – 1 с. + плик.

Лична професионална кореспонденция. Съобщават на П.С., че е преведена сумата от 1000 лв. хонорар за използваните ноти на „Тракийски танци”.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/34/022 -
H2202_34_005_00 | преглед | заявка

Писмо от Борис Пинтев (диригент на хор „Св.Георги”) до Петко Стайнов.
Русе, 18.06.1934.
Ръкопис. – 4  с. + плик.

Лична професионална кореспонденция. Б.П. моли П.С. да му съдейства за заминаване за Залцбург заедно с хор „Родина”. Съобщава му също за предстоящ негов авторски концерт, за който моли той „да му нареди програмата”, вкл. „Конници”.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/34/028 -
забележка
H2202_35_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Александър Моцев до Петко Стайнов.
Лом, 01.10.1935.
Ръкопис. – 2 с.

Професионална (служебна) кореспонденция. А.М. благодари за получените партитури и съобщава програмата на предстоящия концерт с творби от П.С. и уверява, че хорът скоро ще се издължи към Съюза (СНХБ).

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/35/036 -
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 | следваща >