Грамоти и/или други документи за съответните награди и удостоявания на Петко Стайнов Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа грамоти, укази, дипломи и орденски книжки от периода [1927] 1933 - 1976 г.

< предишна | 1 2 | следваща >
забележка
E11_33_001_00 | преглед | заявка

ПРОТОКОЛ за учредяване на дружество “Съвременна музика” на българските композитори в София на 24.01.1933 г.
Маш. – 2с.

Съдържа целите на дружеството и съставите на Управителния и на Контролния съвети и списъка на учредителите. П.С. е избран за председател на дружеството.

Централен държавен архив, фонд 264к – МВРНЗ/оп.5/ АЕ0863 Фондация „Петко Груев Стайнов” , София Регистриран и като L04_33_001_00 
E11_35_001_00 | преглед | заявка

ТЪРЖЕСТВЕН АДРЕС от Ломския народен хор до Петко Стайнов.
Лом, 22.12.193 г.
Калиграфия. – 1с.

С тържествения адрес Ломският народен хор уведомява Петко Стайнов, че ще носи “на вечни времена името на композитора“.

Исторически музей „Искра“, Казанлък -
E11_37_001_00 | преглед | заявка

ДИПЛОМ от Панчевското сръбско църковно певчевско дружество до проф. Петко Стайнов.
Панчеву, 23.01.1937.
Калиграфски попълнена грамота. – 1 с.

Дипломът от Панчевското сръбско църковно певчевско дружество е за удостояването на проф. Петко Стайнов за почетен член.

Исторически музей „Искра”, Казанлък -
E11_37_002_00 | преглед | заявка

ПИСМО ОТ ПАНЧЕВСКОТО сръбско църковно певчевско дружество, до Петко Стайнов.
Панчево, 25.03.1938.
Машинопис. – 1 с.
Сърбохърватски език

Писмото уведомява Петко Стайнов за избора му за почетен член на дружеството.

Фондация „Петко Груев Стайнов“, София - Fd-EArh/38/004 - Регистриран и като E14_38_001_00 
E11_37_003_00 | преглед | заявка

УКАЗ НА ЦАР БОРИС ІІІ № 122 от 5 август 1935 г. за награждаване на композитора Петко Стайнов със сребърен медал „За Наука и Искуство”.
Калиграфски попълнен патент. – 1 с.

„Ний Борис III по Божия милост и народната воля Цар на Българите, като благоволихме да наградим композитора Петко Стайнов с сребърен медал За Наука и Искуство, заповедваме да му се даде настоящий патент“. Подписано: Канцлер на ордените.

Фондация „Петко Груев Стайнов“, София - Fd-EArh/37/001 -
Е11_38_001_00 | преглед | заявка

ДОКЛАД от проф. Добри Христов до Председателя на Българската академия на науките и изкуствата за музикалното творчество на композитора Петко Стайнов.
София, 22.02.1938 г.
Ръкопис. – 21с.

Докладът представя жизнения път на Петко Стайнов и съдържа подробен анализ на цялото му творчество. В заключение предлага да му бъде присъдена „Кирило Методиевската награда на БАНИ от фонда „Берлинов” за 1938 г.

БАН, Централен научен архив - 16к/550/ 001-021 - Регистриран и като L08_38_001_00 
Е11_41_001_00 | преглед | заявка

ОРИГИНАЛЕН ДИПЛОМ на Българската академия на науките и изкуствата, удостоверяващ избора на Петко Стайнов за редовен член на академията / 29.06.1941.

Оригиналният Диплом на Българската академия на науките и изкуствата, подписан от председателя, Б. Филов и секретаря Ст. Романски и подпечатан със сух печат, удостоверява, че г. Петко Стайнов е избран за редовен член на литературно-художествения клон от общото събрание на академията / 29.06.1941.

Исторически музей „Искра“, Казанлък Фондация „Петко Груев Стайнов” , София
Е11_41_002_00 | преглед | заявка

УКАЗ № 101 от 21.09.1941 на Цар Борис ІІІ за назначаване на П.С. за директор на операта.
София.
Машинопис в/у бланка, препис.

Назначението е за поддиректор на Народния театър, завеждащ Народната опера.

Централен държавен архив, фонд 177к – МНП/оп.2/АЕ2445 - Регистриран и като K02_41_002_00 
Е11_41_003_00 | преглед | заявка

АКТ за встъпване в длъжност на Петко Стайнов като поддиректор на Народния театър – завеждащ Народната опера.
София, 24.09.1941.
Машинописен оригинал. – 2с.

Присъстващи на подписването на акта за встъпване в длъжност от Петко Стайнов са Георги Димитров и Асен Найденов, които също са го подписали.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-LArh/41/001 - Регистриран още и като K02_41_005_00 и L07_41_005_00 
забележка
Е11_41_004_00 | преглед | заявка

УКАЗ № 50 от 26.06.1943 г. на Цар Борис ІІІ за назначаване на Петко Стайнов за директор на Народната опера в София.
Машинописен заверен препис. – 1с.

„Петко Стайнов, досегашен поддиректор на на Народния театър, завеждащ Народната опера в София, се преназначава от 1 януари 1943 г. за директор на Народната опера в София.”

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-LArh/43/001 - Регистриран е и като L07_43_002_00 оше и като K02_43_001_00 
< предишна | 1 2 | следваща >