Публикации - за обществената му дейност(като деятел и председател на СНХ, БПС, ДБК-СМ, СБК, ССБ, музикалната самодейност, народен представител...) Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 2 3 4 | следваща >
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
A04_35_009_00 | преглед | заявка
ВЕЛКОВ, Кр.
Родна песен нас ни свързва / Кр. Велков. // Север (Лом), № 1396, 16.05.1935.
Продължение на хоровото състезание и изпращане на заминаващите хористи. БАН - Централен научен архив Няма  
A04_38_010_00 | преглед | заявка
СТОЙЧЕВ, Я.
Делото на народните хорове / Я. Стойчев // Дневник, № 11667, 12 ноем. 1938.
Отзив за певческия събор на хоровете от ЮЗ България в Г. Джумая Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
A04_38_011_00 | преглед | заявка
ШЕКЕРДЖИЕВ, Михаил.
Хоровите събори на певческия съюз и тяхното значение /  М. Шекерджиев // Зора, бр.5823, 16 ноем. 1938.
За развитието и състоянието на хоровото дело в страната. Исторически музей `Искра`, Казанлък Фондация `Петко Груев Стайнов`, София  
A04_42_003_00 | преглед | заявка
НА 14 Т.М …
[На 14 т.м. в Сливен са станали юби-лейни певчески тържества ...] (Вести) // Искра (Казанлък), № 419, 15 февр. 1942, с. 4.
Без заглавие и без автор.
Съобщение за юбилейни певчески тържества в Сливен по повод 60-годишнината на хоровото дело в града и участието на Петко Стайнов, председател на БПС. Библиотека “Искра”, Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
A04_43_001_00 | преглед | заявка
КОНГРЕСЪТ на Българския певчески съюз // Зора, № 7079, 2 февр. 1943 : с ил.
Без автор.
Групова снимка на Петко Стайнов с конгресистите пред входа на Музикалната академия.
Съобщение за откриване ХVІ-ия конгрес на БПС. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
A04_43_012_00 | преглед | заявка
ГУНДЕРОВ, Цветан.
Какви въпроси разгледа конгресът на Певческия съюз / Цветан Гундеров // Заря, бр.4621, 02.02.1943
Подробен репортаж за работата на конгреса, включващ и цитати от програмната реч на Петко Стайнов. БАН - Централен научен архив Няма направено копие  
A04_45_001_00 | преглед | заявка
МИХЛЮЗОВА, Нена.
Народната песен в изкуството и живота : Сказката на композитора П.Стайнов / Нена Михлюзова. // Време (Пловдив), I,  №32, 22 окт. 1945.
Съобщение за сказка на Петко Стайнов. БАН – Централен научен архив Няма копие  
A04_47_001_00 | преглед | заявка
НА 8 Т.М.
[На 8 т.м. в салона на “Искра” …] (Хроника) // Искра (Казанлък), № 525, 15 юни 1947 с. 2.
Без заглавие и без автор.
Съобщение за сказка, изнесена от Петко Стайнов. Библиотека “Искра”, Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
A04_48_001_00 | преглед | заявка
ПЕТКО Стайнов (Наши композитори) // Музика, I, 1948, № 2, с. 2 : с ил.
Портретна снимка на Петко Стайнов.
Кратка биографчна справка и опис на творбите на Петко Стайнов. БАН - Централен научен архив Няма копие  
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
A04_61_003_00 | преглед | заявка
ПРАЗНИК на тракийската песен (Вести) // Българска музика, ХІІ 1961, № 8, с. 63.    Петко Стайнов – журьор на Празника на тракийската песен.   Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
< предишна | 1 2 3 4 | следваща >