Публикации - за обществената му дейност(като деятел и председател на СНХ, БПС, ДБК-СМ, СБК, ССБ, музикалната самодейност, народен представител...) Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 2 3 4 | следваща >
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
A04_61_013_00 | преглед | заявка
КОСТАДИНОВ, Н.
Родопа пя възторжено, вдъхновено, с пълен глас! / Н. Костадинов. // Родопски устрем (Смолян), III, № 65, 19 авг. 1961 : с ил.
Текстът е отпечатан на фона на скица на народна певица от Мана Парпулова.
Очерк за събора-надпяване на Рожен отбелязващ и заключителните слова на Петко  Стайнов.  БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
A04_62_004_00 | преглед | заявка
СТОЯНОВ, Стоян.
Седмица на българската музика в Стара Загора (По близо до живота, по-бързо към комунизма) / Стоян Стоянов. // Българска музика, ХІІІ 1962, № 6, с. 12 - 13 : с ил.
Две групови снимки на български композитори, вкл. Петко Стайнов със съпругата си на строежа на АТЗ.  
Репортаж за концертнте и другите прояви на Седмицата на българската музика и за изпълненията на част от съставите. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
A04_62_005_00 | преглед | заявка
ПЕНЕВ, Вл.
В Русе, Търново [т.е Велико Търново], Силистра (Седмица на българската музика) / Вл. Пенев. // Българска музика, ХІІІ 1962, № 6, с. 14 - 15.
За участието на Петко Стайнов в проявите на Седмицата на българската музика и за изпълнените негови творби. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
A04_66_004_00 | преглед | заявка
САМОДЕЙНОСТТА - голяма културна повинност : [Репортаж] // Искра, (Казанлък), XLIII, № 36-37, 8 септ. 1966 : с ил.
Без автор.
Групова снимка на Петко Стайнов с казанлъшки приятели през входа на ККД.
Петко Стайнов за създаване на градски представтелен хор на Казанлък. БАН - Централен научен архив Няма копие  
A04_68_001_00 | преглед | заявка
КРУМОВА, М.
Горчилка в извора (Проверка на в."Отечествен фронт") / М. Крумова. // Отечествен фронт, ХХVI, №№ 7254 и 7255, 12 и 13 ян. 1968 : с ил.
Рисунки от Борис Димовски.
Проверка в Дома за народно творчество по проблемите на художествената самодейност и интервюта по тези въпроси с Г. Димитров и Петко Стайнов. БАН - Централен научен архив Няма копие Достъпна и като D06_68_001 
A04_68_003_00 | преглед | заявка
ГЯУРОВ, Николай.
Човекът и певецът Николай Гяуров : [Интервю]. // Народна армия, ХХIV, бр. 6112, 23 юни 1968.
Интервюто е без подпис, защото изрезката е без продължението.
Интервю с Николай Гяуров, в което той разказва и как е бил "открит" от Петко Стайнов, журьор на прегледа на армейската художествена самодейност. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
A04_68_004_00 | преглед | заявка
ПЕНЕВ, Людмил.
Родна песен нас навек ни свързва / Людмил Пенев. // Дунавско дело [Свищов], ХV, бр.48, 30 ноем. 1968: с ил.
Няколко снимки на хорови състави и на Петко Стайнов.
Поредица от дописки-отзиви за чествуваннето на 100 годишнината на хор "Янко Мустаков", Свищов, вкл. за участието на Петко Стайнов. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
A04_68_005_00 | преглед | заявка
ЦВЕТКОВ, Цвятко.
Петко Стайнов - гост на Казанлък / Цв. Цветков. // Искра (Казанлък), XLI, бр. 52 (1340), 14 дек. 1968.
Дописката съобщава за посещението на Петко Стайнов на репетициите на Музикалния театър, смесения хор на ДВТК "Д. Благоев" и Градския пионерски хор и предава накратко изказванията му на всяка от срещите. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък Достъпно и като D06_68_008 
A04_69_001_00 | преглед | заявка
МАКАР и в напреднала възраст нашият съгражданин ... : [Редакционно осъобщение] // Предачка (Казанлък), ХV, № 10-11, 23 май 1969 : с ил.
Снимка на Петко Стайнов сред колектива на ДВТК "Д.Благоев".
Съобщение за среща на Петко Стайнов със самодейците от ДВТК “Димитър Благоев” и за помощта, която оказва на хора на комбината. БАН – Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
A04_69_005_00 | преглед | заявка
СРЕЩА с акад. Петко Стайнов // Искра (Казанлък), XLVI, № 45 (1385), 1 дек. 1969.
Подпис: В. И.
Съобщение за среща на Петко Стайнов в читалище "Искра" с членовете на Клуба на културните дейци и цитат от словото му. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък Достъпна като D10_69_002 
< предишна | 1 2 3 4 | следваща >