Публикации - за обществената му дейност(като деятел и председател на СНХ, БПС, ДБК-СМ, СБК, ССБ, музикалната самодейност, народен представител...) Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 2 3 4 | следваща >
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
A04_70_001_00 | преглед | заявка
ЖАБЛЕНСКИ, Асен.
Празник н хоровото изкуство / Асен Жабленски. // Народна култура, ХIV, № 3 (678), 17 ян. 1970.
Кратък отзив за концерта-чествуване на 70-годишнината на хор "Гусла" в Ямбол и за словото на Пeтко Стайнов. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък Достъпна и като D05_70_001 
A04_71_016_00 | преглед | заявка
ДОНЧЕВ, Петър.
Непресъхващ извор : нар. арт. Академик Петко Стайнов по проблемите на художествената самодейност / Петър Дончев. // Народна младеж, ХХVII, № 298 (7285), 19 дек. 1971 : с ил.
Портретна снимка на Петко Стайнов.
Голяма статия и интервю с Пeтко Стайно по въпросите за същността и значението на художествената самодейност. БАН - Централен научен архив Няма копие Достъпно и като D06_71_003 
A04_75_002_00 | преглед | заявка
КУЮМДЖИЕВА, Св.
Петко Стайнов за Българския певчески съюз / Св. Куюмджиева. // Българска музика, 1975, № 4, с. 35-36.
Статия-анализ на статиите на Петко Стайнов за Българския певчески съюз, представяща схващанията на композитора за смисъла на създаването на съюза, за дейността му, за ролята му в развитието на българската музикална култура. Библиотека "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
А04_00_001_00 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Стефан
Татко имаше навика да препрочита списанието / Стефан Стайнов. // ЗАРИ, 03.2000, № 3, с ил.

Статия-интервю за отношението на Петко Стайнов към списанието на слепите. с. 4 – 6.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София Б0015 Дом Петко Стайнов, Казанлък
А04_05_001_00 | преглед | заявка

ПЕЕВ, Желязко.
История на движението на слепите в България / Желязко Пеев. – София : Съз на слепите в България, 2005. – 157с.

Дейността на Петко Стайнов като член на ССБ е отразена в следните раздели и страници:
- Дружество на българските слепи: 21-23, 26, 28-29, 31-32, 36, 40 и 45;
- Самодеен хор „Балкан”: 71-72;
- Обединителен конгрес на дружествата на слепите в България: 122;
- ІІІ конгрес на ССб: 151.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София Fd-0057 -
А04_68_006_00 | преглед | заявка

БАЛАРЕВА, Агапия.
Българските музикални дейци и проблемът за националния музикален стил [Сборник статии] / Съст. И ред. Агапия Баларева. І София : БАН, 1968 (печ. БАН). – 191 (192) с.; 59/84/16.
с. 184-185 ; Непоместени статии върху българската музика от 30-те години.
с. 186-187 ; Болгарские музыкальные деятели и проблема национального музыкального стиля [резюме на рус. ез.].
с. 188-189 ; Bulgarian musicians and the question of a national musical style [резюме на англ. ез.].

Съдържа следните статии на Петко Стайнов:
„Български музикален стил”, с. 71-72;
„Янините девет братя”, с. 97-98;
„Музикална култура и музикална общественост”, с. 99-100;
„Делото на българския певчески съюз”, с. 101-102;
„България изживява разцвета на една музикална пролет”, с. 118-119.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София – Fd-0006/78 - Регистрирано и като I01_68_001_00 
А04_96_003_00 | преглед | заявка
БИКС, Розалия.
Петко Стайнов – общественикът  (100 години от рождението на акад. Петко Стайнов) /  Розалия Бикс. // Българско музикознание, ХХІ 1997, № 3, с. 12 -17.
С библиогр.
За смисълът на понятието общественик и за обществената дейност на Петко Стайнов като публицист, ръководител на хоровото дело, председател на дружеството на българските композитори “Съвременна музика”, академик и директор на Народната опера. Фондация "Петко Груев Стайнов", София Исторически музей "Искра", Казанлък  
< предишна | 1 2 3 4 | следваща >