Статии, изказвания, доклади, интервюта и други публикации за народната песен Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 2 3 4 | следваща >
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
D01_65_005_02 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
На голяма висота : акад. Петко Стайнов за Първия национален събор на народното творчество / Петко Стайнов. //  ПЕТКО СТАЙНОВ за българската музикална култура. / Съст. Аг. Баларева, Ел. Тончева ; Ред. В. Кръстев. – 1. – София, 1967, с. 42 - 43.
Изявление на Петко Стайнов за впечатленията му от Първия национален събор на народното творчество. Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра"  
D01_65_008_00 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Запис в "Златната книга" на Маджаровата къща в Копривщица / Петко Стайнов. – Ръкопис, Копривщица, 16.08.1965.
Ръкописът е от ръката на съпругата Стефанка Стайнова.
Мисли за съборите-надпявания и за дома на Маджарови. проф. Петър Петров, София Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
D01_67_009_00 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Внушаваща фолклорна изява : Интервю с акад. Петко Стайнов, народен артист / Петко Стайнов. // Народен другар (Ямбол) , ХХV, № 64 (1760), 1 юни 1967 : с ил.
Портретна снимка на Петко Стайнов.
Интервю с Петко Стайнов на тема Събора на тракийското народно творчество. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
D01_68_002_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Народната песен - извор на вдъхновение и творчески импулси / Петко Стайнов. - Машинописен оригинал [Б. м.] [Б. г. - 1968].
Идентична с MIk-NID_4556_023_000_01-05
Голяма статия за смисъла на народната песен, за ролята й на основа на личното творчество, за социалната роля на изкуството. БАН - Централен научен архив Няма направено копие  
D01_68_002_02 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Народната песен - извор на вдъхновение и творчески импулси / Петко Стайнов.  // Вечерни новини, ХVII, № 5098, 9 февр. 1968.
Голяма статия за смисъла на народната песен, за ролята й на основа на личното творчество, за социалната роля на изкуството. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
D01_70_002_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Българската народна песен и нашето време / [Петко Стайнов]. – Машинописен препис [Б. м.] [Б. г. - 1970].
За същността на народната песен, за мястото й в личното художествено творчество, за загубата на заслуженото й място в българското училище. Исторически музей “Искра”, Казанлък - № 4556 / 22 Няма направено копие  
D01_70_002_02 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Българската народна песен и нашето време / акад. Петко Стайнов. // Работническо дело, LХIV, № 75, 16 март 1970.
Идентично с BAN-151_100_170.
За същността на народната песен, за мястото й в личното художествено творчество, за загубата на заслуженото й място в българското училище. БАН - Централен научен архив Няма направено копие  
D01_70_002_04 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Българската народна песен и нашето време / акад. Петко Стайнов. – Машинописен оригинал [Б. м.] [Б. г. - 1970].
Отбелязана публикация в Работническо дело, 6 март 1970.
За същността на народната песен, за мястото й в личното художествено творчество, за загубата на заслуженото й място в българското училище. БАН - Централен научен архив Няма направено копие  
D01_71_008_00 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Основа на националната ни духовна култура / Петко Стайнов. // Звезда (Кюстендил), ХIII, № 56, 29 май 1971, с. 4.
Статия за почина на кюстендилци да се събира, проучва и съхранява фолклора от района и за значението на нарлодната песен за националното звучене на професионалната музика. БАН - Централен научен архив Няма направено копие  
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
D01_71_011_00 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Източнк на вдъхновение / Петко Стайнов. // Отечествен фронт, ХХХIХ, № 8347, 7 авг. 1971, с. 6.
Мисли на Петко Стайнов за народната песен и мястото й в неговото творчество. БАН - Централен научен архив Няма направено копие  
< предишна | 1 2 3 4 | следваща >