Снимки от юбилейни чествания на Петко Стайнов Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | следваща >
съдържание на снимката / репродукцията, автор, година физически характеристики, вкл. състояние местонахождение на негатива / цифровия файл местонахождение на копието забележка
G1_G_67_003_VKr | преглед | заявка
Групова снимка на трапеза в Ин-та за музика през 1967 г. Поводът не е изяснен. Петко Стайнов с целия личен състав на Ин-та. На преден план, освен Петко Стайнов се виждат оше Николай Кауфман, Агапия Баларева, Елена Стоин и Венелин Кръстев. [Б. а.]. Черно-бяла / любителска / размери 12,5/8 / добро състояние. Проф. Венелин Кръстев, София  
G1_G_67_004_VKr | преглед | заявка
Групова снимка на трапеза в Ин-та за музика през 1967 г. Поводът не е изяснен. Петко Стайнов с целия личен състав на Ин-та. На преден план, освен Петко Стайнов, Елена Стоин и Венелин Кръстев. [Б. а.]. Черно-бяла / любителска / размери 12,5/8 / добро състояние. Проф. Венелин Кръстев, София  
G1_G_71_001_Fm | преглед | заявка
Научна сесия на БАН за акад. Петко Стайнов по случай 75 годишнината му.
На трибуната председателят на СБК Димитър Петков открива сесията.
[Б. а.] [Б. г. - 1971].
Черно-бяла / професионална / размери 15/9,5 / неясна (лош фокус). Съюз на българските композитори - 507 – 12/13 Фамилия Стайнови, София  
G1_G_71_002_Fm | преглед | заявка
Научна сесия на БАН за акад. Петко Стайнов по случай 75 годишнината му.
Делови президиум: Димитър Петков, Агапия Баларева, (?) и Димитър Христов.
[Б. а.] [Б. г. - 1971].
Черно-бяла / професионална / размери 15/9,5 / нова. Съюз на българските композитори - 507 – 28/29 Фамилия Стайнови, София  
G1_G_71_003_Fm | преглед | заявка
Научна сесия на БАН за акад. Петко Стайнов по случай 75 годишнината му.
В залата композиторът Петко Стайнов, брат му Захари Стайнов, приятелят му Нейко Нейков, братовчед му юриста акад. Петко Стайнов и акад. Емил Джаков.
[Б. а.] [Б. г. - 1971].
Черно-бяла / професионална / размери 15/9,5 / нова. Съюз на българските композитори - 507 – 32/33 Фамилия Стайнови, София  
G1_G_71_005_Fm | преглед | заявка
Научна сесия на БАН за акад. Петко Стайнов по случай 75 годишнината му.
Поглед към президиума, Венелин Кръстев на трибуната чете основния доклад.
[Б. а.] [Б. г. - 1971].
Черно-бяла / професионална / размери 15/9,5 / нова. Съюз на българските композитори - 507 – 30/31 Фамилия Стайнови, София  
G1_G_71_007_Fm | преглед | заявка
Научна сесия на БАН за акад. Петко Стайнов по случай 75 годишнината му.
В залата са роднините Стоян Дерменджиев, Мария Стайнова и секретаря на Ин-та за музика Блажев.
[Б. а.] [Б. г. - 1971].
Черно-бяла / професионална / размери 15/9,5 / нова. Съюз на българските композитори - 507 – 52/53 Фамилия Стайнови, София  
G1_G_71_008_Fm | преглед | заявка
Научна сесия на БАН за акад. Петко Стайнов по случай 75 годишнината му.
В залата са роднините Стоян Дерменджиев, Мария Стайнова и Цветанка Стайнова.
[Б. а.] [Б. г. - 1971]
Черно-бяла / професионална / размери 15/9,5 / нова. Съюз на българските композитори - 507 – 56/57 Фамилия Стайнови, София  
G1_G_71_009_Fm | преглед | заявка
Научна сесия на БАН за акад. Петко Стайнов по случай 75 годишнината му.
На трибуната Стоян Стоянов-Иванов изнася доклад.
[Б. а.] [Б. г. - 1971].
Черно-бяла / професионална / размери 15/9,5 / нова. Съюз на българските композитори - 507 – 74/75 Фамилия Стайнови, София  
съдържание на снимката / репродукцията, автор, година физически характеристики, вкл. състояние местонахождение на негатива / цифровия файл местонахождение на копието забележка
G1_G_71_010_Fm | преглед | заявка
Научна сесия на БАН за акад.Петко Стайнов по случай 75 годишнината му.
Поглед към залата.
[Б. а.] [Б. г. - 1971].
Черно-бяла / професионална / размери 15/9,5 / нова. Съюз на българските композитори - 507 – 66/67 Фамилия Стайнови, София  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | следваща >