Снимки от юбилейни чествания на Петко Стайнов Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | следваща >
съдържание на снимката / репродукцията, автор, година физически характеристики, вкл. състояние местонахождение на негатива / цифровия файл местонахождение на копието забележка
G1_G_71_011_Fm | преглед | заявка
Научна сесия на БАН за акад.Петко Стайнов по случай 75 годишнината му.
В залата сред публиката е Арсени Лечев.
[Б. а.] [Б. г. - 1971].
Черно-бяла / професионална / размери 15/9,5 / нова. Съюз на българските композитори - 507 – 68/69 Фамилия Стайнови, София  
G1_G_71_012_Fm | преглед | заявка
Научна сесия на БАН за акад. Петко Стайнов по случай 75 годишнината му.
На трибуната Агапия Баларева изнася доклад.
[Б. а.] [Б. г. - 1971].
Черно-бяла / професионална / размери 15/9,5 / нова. Съюз на българските композитори Фамилия Стайнови, София  
G1_G_71_013_Fm | преглед | заявка
Научна сесия на БАН за акад. Петко Стайнов по случай 75 годишнината му.
В залата сред пулбликата е Розалия Бикс.
[Б. а.] [Б. г. - 1971].
Черно-бяла / професионална / размери 15/9,5 / нова. Съюз на българските композитори - 507 – 72/73 Фамилия Стайнови, София  
G1_G_71_016_Zv | преглед | заявка
Петко Стайнов в Института за музика на трапеза с чаша в ръка. Тържество по случай 75-та му годишнина. 14 декември 1971 г. Виждат се Петко Стайнов, Цвятко Цветков (началник на у-ние “Култура” на община Казанлък), Елена Стоин, Агапия Баларева, Николай Кауфман, секретарят на ин-та Блажев и две неидентифицирани дами. [Б.а]. Черно-бяла / професионална / размери 12,5/8,5 / добро състояние. Цвятко Цветков, Казанлък  
G1_G_71_017_VKr | преглед | заявка
Групова снимка на трапеза в Ин-та за музика през 1967 г. Поводът не е изяснен. В центъра на снимката са Цвятко Цветков (началник на у-ние “Култура” на община Казанлък) и Венелин Кръстев прав прегърнал Петко Стайнов. [Б. а.]. Черно-бяла / любителска / размери 12,5/8,5 / добро състояние. Проф. Венелин Кръстев, София  
G1_G_71_019_VKr | преглед | заявка
Групова снимка на трапеза в Ин-та за музика през 1967 г. Поводът не е изяснен. В центъра на снимката са Петко Стайнов, Елена Стоин и Венелин Кръстев. [Б. а.]. Черно-бяла / любителска / размери 12,5/8,5 / добро състояние. Проф. Венелин Кръстев, София  
G1_G_71_020_InM | преглед | заявка
Групова снимка на трапеза в Ин-та за музика по повод 75-тата годишнина на Петко Стайнов.
Снимка от високо на цялата маса.
[Б. а.] [Б. г. – 1971].
Черно-бяла / професионална / размери 12,5/8,5 / добро състояние. БАН, Ин-т по изкуствознание  
G1_G_71_021_InM | преглед | заявка
Групова снимка на трапеза в Ин-та за музика по повод 75-тата годишнина на Петко Стайнов.
На преден план прави с чаши в ръка Елена Стоин, Петко Стайнов, Агапия Баларева, Николай Кауфман.
[Б. а.] [Б. г. - 1971].
Черно-бяла / професионална / размери 12,5/8,5 / добро състояние. БАН, Ин-т по изкуствознание  
G1_G_71_022_InM | преглед | заявка
Групова снимка на трапеза в Ин-та за музика по повод 75-тата годишнина на Петко Стайнов.
Петко Стайнов изправен с чаши в ръка. На преден план секретаря Блажев и Елена Стоин.
[Б. а.] [Б. г. - 1971].
Черно-бяла / професионална / размери 12,5/8,5 / добро състояние. БАН, Ин-т по изкуствознание  
съдържание на снимката / репродукцията, автор, година физически характеристики, вкл. състояние местонахождение на негатива / цифровия файл местонахождение на копието забележка
G1_G_71_023_InM | преглед | заявка
Групова снимка на трапеза в Ин-та за музика по повод 75-тата годишнина на Петко Стайнов.
На преден план Елена Стоин пълни чашата на Петко Стайнов.
[Б. а.] [Б. г. - 1971].
Черно-бяла / професионална / размери 12,5/8,5 / добро състояние. БАН, Ин-т по изкуствознание  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | следваща >