Снимки от юбилейни чествания на Петко Стайнов Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | следваща >
съдържание на снимката / репродукцията, автор, година физически характеристики, вкл. състояние местонахождение на негатива / цифровия файл местонахождение на копието забележка
G1_G_72_013_Fm | преглед | заявка
Юбилеен концерт на Петко Стайнов по случай 75 годишнината му, зала “България”, 20.01.1972 г.
В кулоарите. Разпознават се Венелин Коцев и Венелин Кръстев.
[Б. а.].
Черно-бяла / професионална / размери 15/10 / нова. Съюз на българските композитори - 510 – 33/34 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
G1_G_72_016_Fm | преглед | заявка
Юбилеен концерт на Петко Стайнов по случай 75 годишнината му, зала “България”, 20.01.1972 г.
Спас Карафезов поздравява юбиляра от името на ССБ и читалище “Луи Брайл”.
[Б. а.].
Черно-бяла / професионална / размери 15/10 / нова. Съюз на българските композитори - 510 – 69/70 Фамилия Стайнови, София  
G1_G_72_017_Fm | преглед | заявка
Юбилеен концерт на Петко Стайнов по случай 75 годишнината му, зала “България”, 20.01.1972 г.
Юбилярът приема поздравления.
[Б. а.].
Черно-бяла / професионална / размери 15/10 / нова. Съюз на българските композитори - 510 – 73/74 Фамилия Стайнови, София  
G1_G_72_018_Fm | преглед | заявка

Юбилеен концерт на Петко Стайнов по случай 75 годишнината му, зала “България”, 20.01.1972 г.
Юбилярът приема поздравления.
[Б. а.].

Черно-бяла / професионална / размери 15/10 / нова. Съюз на българските композитори - 510 – 75/76 Фамилия Стайнови, София  
G1_G_72_019_Fm | преглед | заявка
Юбилеен концерт на Петко Стайнов по случай 75 годишнината му, зала “България”, 20.01.1972 г.
На сцената хор “Гусла”.
[Б. а.].
Черно-бяла / професионална / размери 15/10 / нова. Съюз на българските композитори - 511 – 7/8 Фамилия Стайнови, София  
G1_G_72_021_Fm | преглед | заявка
Юбилеен концерт на Петко Стайнов по случай 75 годишнината му, зала “България”, 20.01.1972 г.
Юбилярът приема поздравления.
[Б. а.].
Черно-бяла / професионална / размери 15/10 / нова. Съюз на българските композитори - 510 – 71/72 Фамилия Стайнови, София  
G1_G_72_023_Fm | преглед | заявка
Юбилеен концерт на Петко Стайнов по случай 75 годишнината му, зала “България”, 20.01.1972 г.
Димитър Петков поздравява юбиляра от името на СБК.
[Б. а.].
Черно-бяла / професионална / размери 15/10 / нова. Съюз на българските композитори - 511 – 43/44 Фамилия Стайнови, София  
G1_G_72_024_Fm | преглед | заявка
Юбилеен концерт на Петко Стайнов по случай 75 годишнината му, зала “България”, 20.01.1972 г.
Иван Славков поздравява юбиляра от името на БНТ.
[Б. а.].
Черно-бяла / професионална / размери 15/10 / нова. Съюз на българските композитори - 511 – 61/62 Фамилия Стайнови, София  
G1_G_72_025_Fm | преглед | заявка
Юбилеен концерт на Петко Стайнов по случай 75 годишнината му, зала “България”, 20.01.1972 г.
Юбилярът приема поздравления.
[Б. а.].
Черно-бяла / професионална / размери 15/10 / нова. Съюз на българските композитори - 511 – 63/64 Фамилия Стайнови, София  
съдържание на снимката / репродукцията, автор, година физически характеристики, вкл. състояние местонахождение на негатива / цифровия файл местонахождение на копието забележка
G1_G_72_027_Fm | преглед | заявка
Юбилеен концерт на Петко Стайнов по случай 75 годишнината му, зала “България”, 20.01.1972 г.
Венелин Кръстев поздравя юбиляра от името на Ин-та за музика при БАН.
[Б. а.].
Черно-бяла / професионална / размери 15/10 / нова. Съюз на българските композитори - 511 – 67/68 Фамилия Стайнови, София  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | следваща >