Автобиографични бележки и жизнен път Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа автобиографични бележки от различни години и документи, свързани със жизнения път на композитора

< предишна | 1 2 3 | следваща >
забележка
K01_49_001_00 | преглед | заявка

Биографични бележки за академик Петко Груев Стайнов – композитор, съветник при Комитета за наука, изкуство и култура в София.
Б.д. [1949]. Б.м.[София]

Машинопис. Оригинал. - 2с.

Написани са в първо лице единствено число и са подписани с факсимилния  печат на Петко Стайнов

БАН,Централен научен архив 1с/Оп.39/73/114 Няма Регистрирано и като L08_49_001_00 
K01_52_001_00 | преглед | заявка

Акад. Петко Стайнов. Автобиография. [1952], София.
Ръкопис.  - 7с.

Заб.: Ръкопис от ръката на брата на композитора Захари.
Приложено писмо от акад. Т. Павлов (председател на БАН) с указания, какво да включва автобиографията.

 

Съдържа животопис, вкл. заемани длъжности в държавни учреждения, образование, творчество, обществена дейност, награди, пътувания в чужбина, имена на лица, които могат да потвърдят достоверността на данните.

БАН,Централен научен архив 151/001/01-04 Няма
K01_52_002_00 | преглед | заявка

Акад. Петко Стайнов. Автобиография. [1952], София.
Машинопис. -  2с.

Съдържането е идентично с ръкописа  K01_52_001_00 и включва животопис, вкл. заемани длъжности в държавни учреждения, образование, творчество, обществена дейност, награди, пътувания в чужбина, имена на лица, които могат да потвърдят достоверността на данните.
Подписан с печата на Петко Стайнов.

БАН,Централен научен архив 151/011/05-06 Няма
K01_52_003_00 | преглед | заявка

Писмо до акад. Петко Стайнов от председателя на БАН, акад. Тодор Павлов. 26 юли 1952, София.
Машинопис. - 1с.

С писмото се изисква Петко Стайнов да представи писмена автобиография и се дават  указания, какви данни да съдържа тя.

БАН, Централен научен архив 151/001/07 Няма  
K01_52_004_00 | преглед | заявка

Биографични бележки за академик Петко Груев Стайнов – композитор. Написани са в първо лице единствено число.
Б.д. [След 1952 и преди 1955], Б.м. [София]
Машинопис. Оригинал.  - 2с.

Подписано с печата на Петко Стайнов.

БАН, Централен научен архив 1с/Ор39-73/ 112и113 Няма Регистрирано и като L08_52_002_00 
K01_59_001_00 | преглед | заявка

Акад. Петко Стайнов. Автобиография. 28 ноември 1959, София.
Машинопис. - 3с.

Съдържа животопис, вкл. заемани длъжности в държавни учреждения, образование, творчество, обществена дейност, награди, пътувания в чужбина, имена на лица, които могат да потвърдят достоверността на данните.
Подписан с печата на Петко Стайнов.

БАН,Централен научен архив 151/01/08-10 Няма
K01_59_002_00 | преглед | заявка

Биографични бележки за академик Петко Груев Стайнов – композитор.
София, 28 ноември 1959 г.
Машинопис. Оригинал. – 3с.

Написани са в първо лице единствено число и са подписани с факсимилния печат на Петко Стайнов – акад. Петко Стайнов, народен артист.

БАН,Централен научен архив 1с/Оп.39/73/117-119 Няма Регистрирано и като L08_59_014_00 
K01_60_001_01 | преглед | заявка

БИОГРАФИЧНИ БЕЛЕЖКИ на академик Петко Стайнов  -  композитор / Петко Стайнов.
Б.м. [София] Б.д. [1960]
Машинопис (втори екз.).  – 2с.

Бележките са автобиографични, защото са написани от Петко Стайнов в първо лице единствено число.
Датирани са по посочената в текста възраст на майка му.

 

 

 

 

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4558/002-1 Няма
K01_60_001_02 | преглед | заявка

БИОГРАФИЧНИ БЕЛЕЖКИ на академик Петко Стайнов  -  композитор / Петко Стайнов.
Б.м. [София] Б.д. [1960]  Мастилен ръкопис. – 3с.

Заб.: Ръкописът е от ръката на съпругата на Петко Стайнов - Стефанка Стайнова.

 

 

Бележките са автобиографични, защото са написани от Петко Стайнов в пърпво лице единствено число.
Датирани са по посочената в текста възраст на майка му

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4558/002-2 Няма
забележка
K01_60_002_00 | преглед | заявка

Биографични бележки на академик Петко Груев Стайнов  -  композитор. Б.м. [София] Б.д. [1960]
Машинопис (втори екз.) с много моливни поправки и допълнения. – 2с.

Бележките са автобиографични - написани са от Петко Стайнов в първо лице единствено число.
Бележките са датирани по посочената в текста възраст на майката на ПС - 82 г.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София Fd-КArh/60/001 -
< предишна | 1 2 3 | следваща >