Документи, свързани с дейността на Петко Стайнов в Министерството на информацията и изкуствата – Камара на народната култура и Комитета за наука, изкуство и култура Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа документи, свързани със създаването и укрепването на извънстоличните държавни симфонични оркестри и оперни театри и за публични изяви от името на ведомството от 1948 до 1953 г.

< предишна | 1 2 | следваща >
забележка
L02_47_001_00 | преглед | заявка

Доклад от Петко Стайнов до Вълко Червенков председател на КНИК за Видинския самодеен симфоничен оркестър.
Б. м. [София] Б.д. [ноември 1948]
Машинопис. (2 екз.) -  2с.

Доклад от командировка за проучване състоянието на Видинския симфоничен оркестър. Предлага конкретни мерки за постепенното превръщане на оркестъра в държавен. Петко Стайнов съобщава за изнесена от него във Видин „публична сказка на тема: „Нашият композитор, народната ни песен и проблемът за български музикален стил”.
От текста става ясно, че докладът е от м. ноември 1948 г

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4555/09-10 -
L02_47_002_00 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Доклад за Видин / Петко Стайнов. – Транскипция на брайлов оригинал на доклад. Б.м. и Б.д. [1947]
Компютърна разпечатка на транскрибиран брайлов текст. – 2с.

Транскрипция на брайлов оригинал на нерегистриран в архивите до 2010 г. доклад до министъра на информацията и изкуствата Димо Казасов от командировка на Петко Стайнов за проучване състоянието на Видинския самодеен симфоничен оркестър към местното читалище. Предлага се стабилизирането му като:
- Борислав Михайлов бъде назначен за титуляр диригент;
- Общината увеличи щатния му състав;
- Премине към дирекцията „Българска филхармония” за художествено и административно ръководство.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София Fd-LArh/47/001 Фондация „Петко Груев Стайнов”, София Транскрипцията е от Керанка Милушева. 
L02_48_001_00 | преглед | заявка

Доклад от Петко Стайнов до Вълко Червенков председател на КНИК за Видинския самодеен симфоничен оркестър.
Б. м. [София] Б.д. [ноември 1948]
Машинопис. (2 екз.) -  2с.

Доклад от командировка за проучване състоянието на Видинския симфоничен оркестър. Предлага конкретни мерки за постепенното превръщане на оркестъра в държавен. Петко Стайнов съобщава за изнесена от него във Видин „публична сказка на тема: „Нашият композитор, народната ни песен и проблемът за български музикален стил”.
От текста става ясно, че до¬кла¬дът е от м. ноември 1948 г. 

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4555/09-10 -
L02_48_002_00 | преглед | заявка

Писмо-отговор от Градския комитет на ОФ – Русе до Комитета за наука, изкуство и култура.
Русе, 30.06.1948.
Машинопис. – 2с.

Писмото опровергава твърденията в изложение на ГК на ОФ – Разград, че Общинският симфоничен оркестър – Русе е организирал провал на концерта на ДСО – Разград в Русе.

Фондация „Петко Груев Стайнов”,София - Fd-LArh/48/001 - Изложението на ГК на ОФ – Разград е приложено към писмо с инв. № Fd-Harh/48/001 
L02_48_003_00 | преглед | заявка

Петко Стайнов.
Първият концерт на Общинския симфоничен оркестър Русе. Вторият концерт на Пловдивския държавен симфоничен оркестър.
Б.д. [ноември 1948]. Б.м. [София]

Машинопис. ( 2 екз. х 3 с) – 6с.

Кратки аналитични отзиви за двата концерта и за състоянието на двата оркестъра. Вероятно предназначени за служебни нужди на КНИК.

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4555/07-08 -  
L02_48_004_00 | преглед | заявка

Изложение от Петко Стайнов до Александър Обретенов, помощник министър на Комитета за наука, изкуство и култура. – Транкрипция на брайлов оригинал на текста на изложението. София, 12.04.1948.
Компютърна разпечатка на транскрибиран брайлов текст. – 2с.

Транскрипция от Керанка Милушева на брайлов оригинал на на неизвестно до 2010 год. Изложение.
Отнася се до преодоляване на трудности по класирането на П.С. като държавен служител, произтичащи от изгубената му диплома за висше образование.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София Fd-LArh/48/002 Фондация “Петко Груев Стайнов”, София.
L02_49_001_00 | преглед | заявка

Доклад от Петко Стайнов до Вълко Червенков председател на КНИК за Шуменския симфоничен оркестър.
 Б. м. [София] Б.д. [февруари 1949]
Машинопис. ( 2екз.) -  1с.

Доклад от командировка за проучване състоянието на Шуменския симфоничен оркестър при местното читалище и на Шуменския народен хор при музикалното дружество “Родни звуци”. Съдържа педложение за награждаване на хора във връзка с предтоящата му 50-годишнина . Съобщава, че е изнесъл сказка на тема “Нашият композитор, народната ни песен и проблемът за българския музикален стил”

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4555/11 -
L02_49_002_00 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Симфоничните оркестри в Бургас и Пловдив / Петко Стайнов. – Транскрипция на брайлов оригинал на доклад. София, 20.12.1949.

Компютърна разпечатка на транскрибиран брайлов текст.
– 3с.

Транскрипция на брайловия оригинал на неригистриран в архивите до 2010 г. служебен доклад на Петко Стайнов като съветник в КНИК. Представя резултатите от командировка, заедно с Борис Стоянов от Дирекцията за музикално творчество и изпълнителско изкуство за проучване на състояние и хода на работата на симфоничните оркестри в Бургас и Пловдив.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София Fd-LArh/49/001 Фондация „Петко Груев Стайнов”, София Транскрипцията е от Керанка Милушева. 
L02_49_003_00 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Доклад за Видинския оркестър / Петко Стайнов. – Транскрипция на брайлов оригинал на доклад. София, 30.11.1949.

Компютърна разпечатка на транскрибиран брайлов текст.
– 1с.

Транскрипция на брайловия оригинал на неригистриран в архивите до 2010 г. служебен доклад на Петко Стайнов до председателя на Комитета за наука, изкуство и култура Карло Луканов. Съдържа резултатите от командировка за проучване състоянието на Видинския симфоничен оркестър и предложение за поетапното му превръщане в държавен СО.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София Fd-LArh/49/002 Фондация „Петко Груев Стайнов”, София Транскрипцията е от Керанка Милушева. 
забележка
L02_50_001_00 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Доклад за Добри Христов / Петко Стайнов. – Транскрипция на брайлов оригинал на доклад. София, 27.06.1950.

Компютърна разпечатка на транскрибиран брайлов текст.
– 1с.

Транскрипция на брайловия оригинал на неригистриран в архивите до 2010 г. служебен доклад на  ПС като съветник в КНИК. С него се предлага на Марин Големинов да се възложи да преинструментира увертюрата „Ивайло” във връзка с предстоящата 10-та годишнина от смъртта на Добри Христов.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София Fd-LArh/50/001 Фондация „Петко Груев Стайнов”, София Транскрипцията е от Керанка Милушева. 
< предишна | 1 2 | следваща >