Документи, свързани с дейността на Петко Стайнов в Дружеството на българските компонисти „Съвременна музика Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа документациите по учредяването и регистрирането на дружеството и по борбата му за обособяване на Народната опера като самостоятелен културен институт, както и материали от негови публични изяви от 1933 до 1944 г.

< предишна | 1 2 3 | следваща >
забележка
L04_38_004_00 | преглед | заявка

Писмо-изложение на Дружеството на българските композитори „Съвременна музика” до Министъра на народното просвещение.
София, 27.09.1938.
Машинопис. – 2с.

Писмото-изложение до МНП съобщава, че членовете на ДБК-СМ престават да дават произведенията си за изпълнение от Държавната филхармония и Народната опера, докато те се ръководят от Владимир Василев. Причината за това решение е отношението на директора на НТ Вл.Василев, който ръководи и Народната опера „към българското музикално дело и творчество.”

Централен държавен архив, фонд 264к – МВРНЗ/оп.5/ АЕ0886 Фондация „Петко Груев Стайнов”, София
L04_38_005_00 | преглед | заявка

Безадресно изложение на Дружеството на българските композитори „Съвременна музика” по въпросите на ръковоството на Народната опера от директора на Народния театър Владимир Василев. Б.м. [София] Б.д. [27.09.1938]
Машинопис. – 6с.

Изложението отговаря подробно на статията на Вл.Василев “Театрално гангстерство”, като го уличава в  съобщаване на неистини, позовавайки се на Закона за Народния театър и настоява да бъде освободен от ръководната длъжност на Народната опера.
(Идентично с материала по
ДА 264к 05 0863 015 001-006)

Централен държавен архив, фонд 264к – МВРНЗ/оп.5/ АЕ0886 Фондация „Петко Груев Стайнов”, София
L04_38_006_00 | преглед | заявка

Изложение на Дружеството на българските композитори „Съвременна музика” до Министъра на народното просвещение по повод уволненията на артисти от Народната опера.
София, 09.10.1938.               
Машинопис. – 2с.

Порицава в 6 точки действията и  цялостната дейност на директора на Народния театър Вл. Василев. Изложението е подпечатано и подписано от председателя и секретаря.
(Идентично с материала по ДА 264к 05 0863 016 000).

Централен държавен архив, фонд 264к – МВРНЗ/оп.5/ АЕ0886 Фондация „Петко Груев Стайнов”, София  
L04_38_007_00 | преглед | заявка

Собственоръчна бележка на Министъра на вътрешните работи и народното здраве за предупреждаване на ръководството на Дружеството на българските композитори „Съвременна музика” във връзка с изложения по състоянието на Народната опера.
София, 16.10. 1938.
Ръкопис. -  1с.

На лист от бележник с антетка на министъра на вътрешните работи и народното здраве до г-н Янулов. Представлява оригиналния текст от лист 1.

Централен държавен архив, фонд 264к – МВРНЗ/оп.5/ АЕ0863 Фондация „Петко Груев Стайнов”, София
L04_38_008_00 | преглед | заявка

Указание от Министъра на вътрешните работи и народното здраве за предупреждаване на ръководството на Дружеството на българските композитори „Съвременна музика” във връзка с изложения по състоянието на Народната опера.
София, 16 и 17.10.1938.
Машинопис.+ Ръкопис. – 1с

Предупреждение, че ще бъдат приложени  мерки по Закона за държавния надзор върху дружествата и сдруженията, ако Дружеството на българските композитори „Съвременна музика” продължава да се бори “по такъв начин срещу едно държавно учреждение (Народния театър). Ръкописен отчет, че Петко Стайнов и Любомир Пипков са предупредени на 18.10.38 г.

Централен държавен архив, фонд 264к – МВРНЗ/оп.5/ АЕ0863 Фондация „Петко Груев Стайнов”, София
L04_39_001_00 | преглед | заявка

Преписка между Дружеството на българските композитори „Съвременна музика”, Министерството на народното просвещение и Народния театър  по въпроса за отделяне на Народната опера от Народния театър.
София, 18.02-04.09.1939.
Машинопис. (1+1+1) – 3с.

Съдържа:
Изложение на Дружеството на българските композитори „Съвременна музика” до Министерство на народното просвещение, препратено с послепис от  отделението “Народна култура и изкуство” на Министерството на народното просвещение до директора на Народния театър;
Становище на отделението “Народна култура и изкуство” на Министерството на народното просвещение;
Становище на директора на Народния театър.

Централен държавен архив, фонд 177к – МKM/оп.2/АЕ1010 Фондация „Петко Груев Стайнов”, София
L04_39_002_00 | преглед | заявка

Устав на Дружеството на българските компонисти “Съвременна музика” с печат за преутвърждаването му от Министъра на вътрешните работи и народното здраве.
София, 10.06.1939.
Машинопис. – 6с.

Съдържа следните глави: цел, средства, приходи,  членове, управление, събрания, общи наредби (не е правена съпоставка на двата устава !)

Централен държавен архив, фонд 264к – МВРНЗ/оп.5/ АЕ0863 Фондация „Петко Груев Стайнов”, София
L04_39_003_00 | преглед | заявка

Заповед № 2833 на Министъра на вътрешните работи и народното здраве за преутвърждаване на Устава на Дружеството на българските композитори „Съвременна музика”.
София, 10.VІ.1939 г.
Препис от бланкова заповед.
Машинопис. - 1с.

Основанието е чл.8 на Закона за държавен надзор върху дружествата и сдруженията.

Централен държавен архив, фонд 264к – МВРНЗ/оп.5/ АЕ0863 Фондация „Петко Груев Стайнов”, София
L04_40_001_00 | преглед | заявка

Реч произнесена от Петко Стайнов, председател на д-вото на българските компонисти “Съвременна музика” пред микрофона на Радио София, на 25.ХII.1940 г. по случай кон-церта на същото др-во в чест на Добри Христов.
София, 25.12.1940.
Машинопис. - 2с.

Реч за новото изкуство на  българския композитор, изразител на духа на новото време, опиращо се на любовта към народната песен, научена от Добри Христов.
-------------------------------------
В речта се споделят мисли за новото изкуство, което твори българският композитор, изразител на духа на новото време, опиращ и на традицията на голямото изкуство от миналото и за Добри Христов, научил съвременното поколение композитори на любов към народната песен.

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4554/04 - Регистрирано и като D02_40_009_02 
забележка
L04_41_001_00 | преглед | заявка

Петко Стайнов.
Реч, произнесена от Петко Стайнов пред микрофона на Радио София.
София, 25.12.1940.
Машинопис. ( 2 х 2с) – 4 с.
Б.з.

Това е част от речта, оформена като статия под надслов “България изживява развета на една музикална пролет”, публикувана във Вестник на вестниците, ХХV, бр.1351 15.06.1941 и в сборника “Петко Стайнов за българската музикална култура” С. 1967, БАН, 60-61.

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4554/16-17 - Регистрирано и като D02_41_007_01 
< предишна | 1 2 3 | следваща >