Документи, свързани с дейността на Петко Стайнов в Съюза на слепите в България и в културно-просветните му структури Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа удостоверения за членство, документи за работата му като преподавател по пиано в Института за слепи, за участието му органите на управление на Съюза от 1925 до 1963 г.

< предишна | 1 2 | следваща >
забележка
L06_63_001_00 | преглед | заявка

Съюз на слепите в България – ІV конгрес. Делегатска карта на Петко Стайнов, член на ЦС.
София, 23-25.06.1963.
Печатно. – 2с.

-

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-LArh/63/003 -
L06_NN_001_00 | преглед | заявка

Покана до Петко Стайнов от Дружеството на учителите по музика в България за присъствие на сказка на 09.04.
[София] Б.г. [преди 9.IХ.44.]
Печатна бланка, попълнена на ръка с мастило. – 2с.

Темата на сказката на К. Константинов е „Произход и развой на музиката”. Вероятно Петко Стайнов е поканен в качеството му на преподавател в Ин-та за слепи.

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4590/56 -
L06_NN_002_00 | преглед | заявка

Дружество на българските слепи. Уверение на Петко Стайнов.
София, Б.д.
Машинопис. – 1с.

Уверението е предназначено за пътуване до Казанлък на ПС, член на контролната комисия на дружеството, вместо председателя Стефан Ненков, който е  в „невъзможност”.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, -
< предишна | 1 2 | следваща >