Делови аспекти на творческата дейност на Петко Стайнов Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа документи и материали, свързани със защитата на авторското право на композитора и разпореждане с нотните материали на произведенията му, договори за създаване на музикални произведения,  и др. от 1929 до 1964 г.

< предишна | 1 2 | следваща >
забележка
L09_29_001_00 | преглед | заявка

Bureau de Concerts JOSEPH TORFS, Bruxelles. Рекламна брошура. Брюксел, Б.д. [1929]
Печатно. - 8с.
Френски език.

Рекламна брошура, представящата услугите, които бюрото извършва по организирането на концерти в Белгия и чужбина. (Вероятно е изпратена заедно с поканата за Салона на симфоничната музика в Париж през 1929 г. - Nо 4591/4).

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4591/24 -
L09_31_001_00 | преглед | заявка

Договор между P. Stainoff и L’Edition Phonographique et Cinematographique, Париж, 06.02.1931 г. с 5 годишна валидност.
София, 06.02.1931.
Формуляр, попълнен на пишеща машина.  – 2с.
Френски език.

С договора се предоставя защитата на авторските права на композитора в целия свят (вкл. България) при механизирано възпроизвеждане на всичките му творби и/или при използването им в киното. Приходите се разпределят 25 % за “Edition” и 75 % за Петко Стайнов.

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4591/29 -
L09_37_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Царския военен симфоничен оркестър до г-н Петко Стайнов, композитор.
София, 22 май 1937.
Машинопис. – 1с.

Писмото предлага условия за заплащане на авторското право и наема за нотния материал при изпълнение на творби на Петко Стайнов с различно времетраене в София и провинцията и при турнета. Подписано от Саша Попов.

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4590/01 - Регистрирано и като H2201_37_001_00 
L09_38_001_00 | преглед | заявка

Писмо от театър Роял-АД до Петко Стайнов, компонист.
София, 11 януари 1937.
Машинопис. -  1с.

Приключване чрез споразумение на съдебен спор за защита на авторските права на Петко Стайнов в/ху използването на музикат на “Легенда”. От писмото се изяснява още, че “правото на механическо използване на Симфоничната поема “Легенда” е прехвърлено от Петко Стайнов на международ-ното сдружение “ЕДИФОН” в Париж, което ще събира правото на механично изпълнение на музиката по негови тарифи”.

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4590/11 - Регистрирано и като H2201_38_001_00 
L09_38_002_00 | преглед | заявка

Писмо от Министерство на железниците, пътищата, пощите, телеграфите, телефоните и радиоразпръскването (ЖППТТР), Главна дирекция ПТТ, Отделение Радиоразпръскване, Радио София до  Петко Стайнов.
София, 12.3.1938.
Машинопис. – 1с.

С писмото се възлага написването “(хармонизирането и оркестрирането) на една сюита от народни песни  танци за народния  оркестър при радио-София”. Посочва се съставът на оркестъра, изискванията към пиесата и срока за изпълнение на поръчката.

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4590/02 - Регистрирано и като H2201_38_002_00 
L09_38_003_00 | преглед | заявка

Писмо от Министерство на железниците, пътищата, пощите, телеграфите, телефоните и радиоразпръскването (ЖППТТР), Главна дирекция ПТТ, Отделение Радиоразпръскване, Радио София до  Петко Стайнов.
София, 18.3.1938 г.
Машинопис. -  1с.

С писмото се възлага написването “на една пиеса за оркестър (рапсодия, сюита, симфониета и пр.) за радио-София”. Посочва се съставът на оркестъра, изискванията към пиесата и срока за изпълнение на поръчката.

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4590/03 - Регистрирано и като H2201_38_003_00 
L09_42_001_00 | преглед | заявка

Разписка от Рудолф Айхман.
София, 22.01.1942.
Ръкопис. – 1 с.
Немски език.

Издателят удостоверява, че е получил от Петко Стайнов партитурата и щимовете на „Легенда”.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-LArh/42/001 -
L09_49_001_00 | преглед | заявка

Разписка от Софийска държавна филхармония за получени ноти на Симфония Nо 2 от Петко Стайнов за времeнно ползвуване.
София, 30.08.1949 г.
Ръкописно попълнена бланка. - 1с.

-

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4591/36 -
L09_53_001_00 | преглед | заявка

Проект на договор за откупка между Министерството на просветата и културата и Петко Стайнов.
София, 00.00.1958.
Машинопис. – 1с.

Проектодоговорът е за написване на „балада за смесен хор по случай 15-годишнината от Девети септември до 1 март 1959 година.”

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-LArh/53/001 -
забележка
L09_54_001_00 | преглед | заявка

Договор от 13.12.1954 г. между Главно политическо управление на Народната армия (ГПУ на НА) и Петко Груев Стайнов.
София, 13.12.1954.
Машинописна бланка, попълнена на ръка с мастило. -  2с .

Договорът е за написване на 5 песни за еднороден хор (тригласен ли четиригласен) - a kapellla до 30.06.1955 г. Цената, която ще се заплати е съгласно таблицата на министерството на културата. Предоставени текстове: “Патриоти напред” от Д. Бозаков и “Песен на танкистите” от Ник. Антонов.

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4591/39 -
< предишна | 1 2 | следваща >