Участия на Петко Стайнов в журита Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа документи и материали за назначаването и работата на композитора като член на журита на наши и международни музикални състезания от 1941 до 1965 г.

< предишна | 1 2 | следваща >
забележка
L10_41_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Министерство на железниците, пътищата, пощите, телеграфите, телефоните и радиоразпръскването (ЖППТТР), Главна дирекция ПТТ, Отделение Радиоразпръскване до композитора Петко Стайнов.
София, 29.07.1941.
Машинопис. – 2с.

Придружително писмо и заповед за комисия за прослушване на народни песни, предложени за откупуване от Радио София, в която е включен и Петко Стайнов.

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4590/14 Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-LArh/41/003
L10_48_001_00 | преглед | заявка

Документация за провеждането на Националния преглед на художествената самодейност от 6 до 9 ноември 1948 год., вкл. състав на журито.
Б.м. [София] Б.д.
Циклостил. - 5с

Петко Стайнов води хоровата и оркестровата самодейност. Съдържа още програма и правилник.

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4554/42 -
L10_51_001_00 | преглед | заявка

Доклад от Петко Стайнов до Сава Гановски председател на КНИК.
София, 18.10.1951.
Моливен ръкопис. -  9 с.
Заб.: Ръкописът е от ръката на  на съпругата на Петко Стайнов – Стефанка.
Б.з.

Доклад-отчет за участие като представител на България в Седмицата на „Романската” музика и член на журито на международния конкурс за масови песни , възпяващи борбата за мира и дружбата между народите.

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4557/03 -
L10_53_001_00 | преглед | заявка

ЧЕТВЪРТИ (между)народен младежки фестивал. - Чернова на доклад-отчет.
Б.м. [София] Б.д. [1953]
Моливен ръкопис. -  4с.
Заб.: Ръкописът е от ръката на  на съпругата на Петко Стайнов – Стефанка.
Б.а. [Петко Стайнов]

Чернова на доклад-отчет за участието на Петко Стайнов в фестивалното жури на Четвъртия международен младежки фестивал в Букурещ (1953 г ). Съдържа подробен анализ на слабостите в статута на конкурсите по музика с препоръки за усъвършенствуване.

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4557/08-001 -
L10_53_002_00 | преглед | заявка

Писмо от проф. Я. Сираков до Петко Стайнов.
София, 15.05.1953.
Ръкопис. – 1с.

Проф. Сираков споделя с Петко Стайнов информация за опит да бъдат фалшифицирани резултати от прослушване за Пражкия конкурс (?) в ущърб на сина му обоист.

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4590/42 -
L10_55_001_00 | преглед | заявка

Заповед № Р-11-537/20 август 1955 г. на Пом. председателя на БАН. 
София, 20.08.1955.
Машинопис. Заверен препис. – 1с.

Заповедта е за ползване от акад. Петко Стайнов, секретар на Отделението за изобразителни изкуства, музика и архитектура и директор на Института за музика на редовен платен годишен отпуск за 1955 г. и трансформиране на част от него в служебен отпуск за участие в Международното жури на V-тия Младежки фестивал във Варшава. Подписана от Пом. председателя на БАН по адм.  стопан. дела Ил. Василев.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 85 - Регистрирана и като L08_55_003_00 
L10_57_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Борис Дяков до Петко Стайнов.
София, 12.07.57.
Машинопис.(+ плик) – 1с.

Иска от Петко Стайнов, в качеството му на член на Комисията по провеждане на конкурсите за участие на певци-солисти на състезанията на VI Международен студентски фестивал  в Москва, съдействие за преодоляване пречките от ЦК на ДСНМ за включване в групата на сина му Антон Дяков, успешно издържал конкурса.

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4590/39 -
L10_57_002_00 | преглед | заявка

Заявление от акад. Петко Стайнов, секретар на Отделението за изобразителни изкуства, музика и архитектура до Председателя на БАН. 
София, 18.07.1957.
Машинопис. Оригинал. – 1с

Заявлението се основава на ПМС Nо 644/11.07.57 и е за разрешаване на служебен задграничен отпуск на Петко Стайнов за участие в международното жури на Младежкия фестивал в Москва от 25.VІІ до 15.VІІІ. Подписано е с факсимилния му печат.
Носи резолюция на акад. Сава Гановски

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 75 - Регистрирана и като L08_57_005_00 
L10_57_003_00 | преглед | заявка

Уведомително писмо от Главния научен секретар на БАН от 05.08.1957 до Отделението за изобразителни изкуства, музика и архитектура и Института за музика.
София, 05.08.1957.
Машинопис. Втори екз. – 1с.

Уведомителното писмо за протоколно решение на Бюрото на Президиума на БАН, с което се одобрява командировка на акад. Петко Стайнов в Москва за участие в международното жури на Шестия младежки фестивал от 20 юли до 15 август. Подписано е от Главния научен секретар на БАН акад. Н. Стоянов.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 74 - Регистрирана и като L08_57_004_00 
забележка
L10_59_001_00 | преглед | заявка

Молба от акад. Петко Стайнов, секретар на Отделението за изобразителни изкуства, музика и архитектура до Председателя на БАН. 
София, 06.07.1959.
Машинопис. Оригинал. – 1с.

Молбата е за разрешаване на служебен задграничен отпуск на Петко Стайнов за участие в международното жури на Младежкия фестивал във Виена от 20.VІІ до 7.VІІІ. Подписана е с факсимилния му печат.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 063 - Регистрирано и като L08_59_011_00 
< предишна | 1 2 | следваща >