Писма, свързани с дейността на Петко Стайнов в обществените организации и ръководни органи, отговарящи след Втората световна война за художествената самодейност Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа писма, отнасящи се до оказвана методическа помощ на самодейни състави, юбилейни чествания на хорови състави и дейци, становища по проекти на правителствени нормативни документи, кадрови въпроси, провеждане на фестивали, прегледи и други форуми от 1957 до 1976 г.

< предишна | 1 2 3 4 | следваща >
забележка
H103_64_001_00 | преглед | заявка

Писмо от председателя на самодеен хоров колектив при ДМЗ „Г. Димитров” до Петко Стайнов.
Русе, 00.11.1964.
Машинопис. – 4 с.

Служебна кореспондеция. Покана за гостуване на тържественото честване да 20-годишния юбилей на хора и награждаването му.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/64/017 -
H103_65_001_01 | преглед | заявка

Петко Стайнов до Председател на Комитета за култура и изкуство. Б.д.
Маш., - 2с.

Служебна кореспонденция. Писмо-отговор на Nо 805 от 03.07.1965 г.
По повод проект на ПМС се аргументира необходимостта от “самоуправление” на художествената  самодейност, като се “учреди един общонароден съюз на самодейците”.

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4554/06 Фондация „Петко Груев Стайнов”, София Fd-HArh/65/060 Регистрирано още и като D06_65_007_00 и L03_65_001_00 
H103_65_001_02 | преглед | заявка

Писмо от акад.Петко Стайнов до Председателя на Комитета за изкуство и култура (КИК) относно необходимостта от реорганизиране  на художествената самодейност и създаване на единен общонароден съюз.
София, 00.00.1965.
Маш.Копие. – 2с.

Служебна кореспонденция. Писмо-отговор на Nо 805 от 03.07.1965 г.
По повод проект на ПМС се аргументира необходимостта от “самоуправление” на художествената  самодейност, като се “учреди един общонароден съюз на самодейците”.

БАН, Централен научен архив 151/127/000 -
H103_65_002_00 | преглед | заявка

Писмо от хористите на бившия хор "Св. Георги" до Петко Стайнов. Русе, 15.05.1965.
Маш. – 1с.

Служебна кореспонденция. Изказва се благодарност на Петко Стайнов за положените грижи по укрепването на хора. Подписка от събралите се хористи на организирана другарска среща.

БАН, Централен научен архив 151/155/000 -
H103_65_003_00 | преглед | заявка

Писмо от Централния дом за народно творчество до Петко Стайнов.
София, 10.11.1965.
Циклостил. – 1 с.

Служебна кореспонденция. Съобщение за предстоящи обсъждания на „последните две годишнини на библиотеките, издавани от ЦДНТ”.

Фондация „Петко Груев Стайнов” , София - Fd-HArh/65/039 -
H103_66_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Комитета по културата и изкуството до Петко Стайнов.
София, 07.12.1966.
Машинопис. – 1с.

Служебна кореспонденция. Покана за заседание на Съвета за народно творчество.

Фондация „Петко Груев Стайнов” , София - Fd-HArh/66/013 -
H103_67_001_00 | преглед | заявка

Преписка между акад.Петко Стайнов и Централния дом за народно творчество (ЦДНТ) при КИК относно Съвета по художествена самодейност. - Писмо от Петко Стайнов до ЦДНТ. София,  20.06.1967
Маш. – 1с.

Служебна кореспонденция. Петко Стайнов изразява принципна подкрепа на проекта на Основни положения за ръководство на художествената самодейност. Обръща внимание върху отговорната роля на обществените организации. Потвърждава предложението си за  5-ма членове на Съвета по художествена самодейност, чиито имена не е видял в списъка на състава му.

БАН, Централен научен архив 151/124/001 -
H103_67_002_00 | преглед | заявка

Преписка между акад.Петко Стайнов и Централния дом за народно творчество (ЦДНТ) при КИК относно Съвета по художествена самодейност. - Писмо № 681/20.06.1967 от ЦДНТ до Петко Стайнов. София,  20.06.1967
Маш. – 1с.

Служебна кореспонденция. Писмото придружава проекта на Основни положения  ръководство на художествената самодейност и на състав на Съвета по художествена самодейност.

БАН, Централен научен архив 151/124/002 -
H103_67_003_00 | преглед | заявка

Преписка между акад.Петко Стайнов и Централния дом за народно творчество (ЦДНТ) при КИК относно Съвета по художествена самодейност. - Първата страница на проекта на ОП за ръковдство на художествената самодейност. [София,  20.06.1967]
Маш. – 1с.

Служебна кореспонденция. Документът е наречен „Основни положения за устройството и задачите на Съвета по художествена самодейност при Комитета за изкуство и култура”

БАН, Централен научен архив 151/124/003 -
забележка
H103_67_005_00 | преглед | заявка

Преписка между акад.Петко Стайнов и Централния дом за народно творчество (ЦДНТ) при КИК относно Съвета по художествена самодейност. - Състав на Съвета за Художествена самодейност при КИК. [София],  [Б.д.]
Маш. – 3с.

Служебна корес¬понденция. Съдържа 73 имена.

БАН, Централен научен архив 151/124/005-007 -
< предишна | 1 2 3 4 | следваща >