Писма, свързани с дейността на Петко Стайнов в обществените организации и ръководни органи, отговарящи след Втората световна война за художествената самодейност Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа писма, отнасящи се до оказвана методическа помощ на самодейни състави, юбилейни чествания на хорови състави и дейци, становища по проекти на правителствени нормативни документи, кадрови въпроси, провеждане на фестивали, прегледи и други форуми от 1957 до 1976 г.

< предишна | 1 2 3 4 | следваща >
забележка
H103_67_006_00 | преглед | заявка

Преписка между акад.Петко Стайнов и Централния дом за народно творчество (ЦДНТ) при КИК относно Съвета по художествена самодейност. - Писмо от ЦДНТ до Петко Стайнов. [София],  [Б.д.]
Маш. – 4с.

Писмото съдържа проекто-списък на песните за изпълнение като задължителна програма на Третия републикански фестивал на художествената самодейност.

БАН, Централен научен архив 151/124/008-009 -
H103_67_007_00 | преглед | заявка

Писмо от ОК на БКП Хасково до акад. Петко Стайнов.
Хасково, 29.04.1967.
Машинопис. – 1с.

Служебна кореспонденция. Покана за Втория окръжен празник на народното творчество „Китна Тракия пее и танцува”.

Фондация „Петко Груев Стайнов” , София - Fd-HArh/67/029 -
H103_68_001_00 | преглед | заявка

Писмо от хор "Родни звуци" при читалище "Добри Войни¬ков" - Шумен до Петко Стайнов. Шумен, 23.12.1968
Маш – 1+ 2 с.

Заб.: Приложена статията на П.Стайнов.

Служебна кореспонденция. В писмото се благодари на Петко Стайнов за изпратена статия  във връзка със 70- годишния юбилей на хора.

БАН, Централен научен архив 151/154/000 - Отзивът/статия е регистриран и като D032_68_006_00 
H103_70_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Народно читалище “Зора” Сливен до Петко Стайнов. Сливен, 21.06.1970.
Машинопис. – 1с.

Служебна кореспонденция. Отправя се молба до Петко Стайнов за написване на статия-отзив за 90-годишнината на хоровото дело в Сливен, която ще бъде отпечатана в юбилеен албум, предвиден за издаване по случая.

БАН, Централен научен архив 151/152/005 -
H103_72_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Профсъюзния дом на културата "В. Демиревски" до Петко Стайнов. [Б.м. - Дупница] 10.10.1972.
Маш. – 1с.

Заб.: Без приложения

Служебна кореспонденция. Изразява се  благодарност за дейността на Петко Стайнов по укрепване на мъжкия хор "Марек". Изпращат му отзиви за хора, пубикувани в периодичния печат.

БАН, Централен научен архив 151/141/000 -
H103_72_002_00 | преглед | заявка

Писмо от мъжки хор "Емануил Манолов"- Габрово до Петко Стайнов. Габрово, 10.04.1972.
Маш. – 1с.

Заб.: Приложено словото на Петко Стайнов. Б.м. и Б.д. Маш. Копие. – 2с.

Служебна кореспонденция. В писмото се изказва благодарност на Петко Стайнов за отправените думи по случай 10-годишнината на хора.

БАН, Централен научен архив 151/153/000 - Словото/статия е регистрирано и като D05_72_008_00 
H103_73_001_00 | преглед | заявка

Писмо от акад. Петко Стайнов до Аврамов. София, 26.03.1973.
Маш. Копие. – 1с.

Служебна кореспонденция. Петко Стайнов изказва благодарност за поканата да присъства на празника на пионерските хорове в Шумен.

БАН, Централен научен архив 151/159/000 -
H103_73_002_00 | преглед | заявка

Телеграма от Организационния комитет на Пионерските хорови празници Шумен до Петко Стайнов. Шумен, [03.04]1973.
Телетип. – 1с.

Служебна кореспонденция. Организационният комитет на Пионерските хорови празници Шумен изразява съжаление, че здравословното състояние на Петко Стайнов не му позволява да участва в празника.

БАН, Централен научен архив 151/152/007 -
H103_74_001_00 | преглед | заявка

Писмо-молба от Образцово народно читалище “Н. Й. Вапцаров”, Благоевград до Петко Стайнов. Благоевград, 1974.
Машинопис. – 1с.

Служебна кореспонденция. Молба до Петко Стайнов за отзив за хор „Ален мак”-Благоевград, който ще бъде отпечатан в юбилеен албум, предвиден за издаване във връзка с 50-та годишнина на хора.

БАН, Централен научен архив 151/152/002 -
забележка
H103_76_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Централния организационен комитет на III национален събор на народното творчество до акад.Петко Стайнов.
София, 27.09.1976.
Маш. – 1с.

Служебна кореспонденция. В писмото, подписано от Людмила Живкова се изказва благодарност на Петко Стайнов за съдействието по провеждането на събора и научно-теоретичната конференция.

БАН, Централен научен архив 151/145/000 -
< предишна | 1 2 3 4 | следваща >