Писма, свързани с дейността на Петко Стайнов в обществените организации и ръководни органи, отговарящи след Втората световна война за художествената самодейност Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа писма, отнасящи се до оказвана методическа помощ на самодейни състави, юбилейни чествания на хорови състави и дейци, становища по проекти на правителствени нормативни документи, кадрови въпроси, провеждане на фестивали, прегледи и други форуми от 1957 до 1976 г.

< предишна | 1 2 3 4 | следваща >
забележка
H103_76_003_00 | преглед | заявка

Преписка между ОСИК-Силистра и Петко Стайнов. – Писмо-отговор от Петко Стайнов до ОСИК-Силистра с приложен отзивът му за събора. София, 29.03.1976.
Машинопис. Копие. – 1+1с.

Служебна кореспонденция. Придружително писмо и отзив за силистренския хор „Седянка” и дългогодишната традиция на хоровите събори на крайдунавските градове. Подписано с факсимилния печат на Петко Стайнов.

БАН, Централен научен архив 151/149/002 -
H103_NN_001_00 | преглед | заявка

Писмо-молба от Образцово читалище “Съгласие”, Ямбол до Петко Стайнов. Ямбол, Б.д.
Машинопис. -1с.

Служебна кореспонденция. Молба до Петко Стайнов за отзив за хор „Гусла”, който ще бъде отпечатан в юбилеен албум, предвиден за издаване във връзка с 70-та годишнина на хора.

БАН, Централен научен архив 151/152/001 -
< предишна | 1 2 3 4 | следваща >