Кореспонденция на Петко Стайнов с роднини Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа писма от и до брата Захари и сестрата Пенка и техните семейства, както и от и до братовчеди и роднини, вкл. по сватовска линия от 1961 до 1967 г.

< предишна | 1 2 3 4 5 6 | следваща >
забележка
H2104_61_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Иван Иванов (племенник на съпругата) до сем. Петко Стайнови.
Сливен, 18.03.1961.
Ръкопис. – 1 с.

Лична кореспонденция. Покана за гостуване в Сливен.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/61/001 -
H2104_61_004_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Стоян Захариев (племенник) до сем. Петко Стайнови.
Букурещ, 16.03.1961.
Ръкопис. – 1 с.

Лична кореспонденция. Поздрави от Букурещ.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/61/040 -
H2104_61_005_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Цветанка и Захари [Стайнови] до Петко Стайнов.
Райково, 20.06.1961.
Ръкопис. – 1 с.

Лична кореспонденция. Семейството на брата на композитора изпраща поздрави от Родопите.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/61/046 -
H2104_61_006_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от сем. Захари Стайнови до сем. Петко Стайнови.
Варна, 08.06.1961.

Лична кореспонденция. Поздрави от курорта „Дружба” („Св. Константин”).

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/61/069 -
H2104_62_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Тодор Близнаков (братовчед на съпругата) до сем. Петко Стайнови.
Пловдив, 07.01.1962.
Ръкопис. – 4 с.

Лична кореспонденция. Поздравления за Нова година и Коледа и разсъждения за изчезването на светците от календара на Републиката.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/62/003 -
H2104_62_002_00 | преглед | заявка

Писмо от Пенка Дерменджиева (леля) до сем. Петко Стайнови.
Казанлък, 17.01.1962.
Ръкопис. – 4 с.

Лична кореспонденция. Поздравления за Нова година и Коледа и разказ на здравни и битови теми.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/62/004 -
H2104_62_003_00 | преглед | заявка

Писмо от Станчо Мандаджиев (брат на съпругата) до сем. Петко Стайнови.
Пловдив, 19.04.1962.
Ръкопис. – 4 с.

Лична кореспонденция. Третира битови и здравни въроси и в частност отнасящи се до внуците.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/62/012 -
H2104_62_006_00 | преглед | заявка

Писмо от Вева (Геновева) и Стефан Иванови (племенник на съпругата) до сем. Петко Стайнови.
Казанлък, 16.09.1962.
Ръкопис. – 2 с.

Лична кореспонденция. Изказва се благодарност за съдействието на Петко Стайнов по назначаването на Вева за учителка в Казанлък.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/62/029 -
H2104_62_007_00 | преглед | заявка

Писмо от Тодор Близнаков (братовчед на съпругата) до Петко Стайнов.
Пловдив, 27.10.1962.
Ръкопис. – 2 с.

Лична кореспонденция. Съдържа поздравления за имения ден на Петко Стайнов и спомени от преди 40 години по време на следването в Германия.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/62/033 -
забележка
H2104_62_008_00 | преглед | заявка

Поздравителна картичка от Тодор Боянов до сем. Петко Стайнови.
Москва, 12.12.19062.
Ръкопис. – 1 с.

Лична кореспонденция. Поздравления за Нова година от племенник на сестрата на Петко Стайнов.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/62/095 -
< предишна | 1 2 3 4 5 6 | следваща >