Отзиви и други публикации в специализирания печат и медиите във връзка с награждаванията и удостояванията на Петко Стайнов Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа отзиви, статии и интервюта в периодичния печат по повод награждавания и удостоявания на Петко Стайнов през периода 1927 - 1977 г.

< предишна | 1 2 3 4 | следваща >
забележка
Е12_27_001_00 | преглед | заявка

БРАТОВАНОВ, Ст.
Резултата от конкурса за музика / Ст. Братованов. // Знаме (София), бр. 92, 27.04.1927.

Статията е по повод отличаването на П.С. (заедно с Драгия Тумангелов) с награда от 10000 лв. на конкурса за музика, организиран от Министерството на народното просвещение.
Коментират се качествата на сюитата му „Тракийси танци“, която се оценява като поставяне на началото на българската художествена музика.

Исторически музей „Искра“, Казанлък -
Е12_27_002_00 | преглед | заявка

ВЕСТИ.
“Петко Стайнов, даровит наш виртуоз на пианото...... / Редакционно. // Казанлъшка Искра, бр.66, 15.04.1927. с. 3.

“Петко Стайнов, даровит наш виртуоз на пианото и композитор, е получил тазгодишната награда по музика, дадена от Министреството на на народното просвещение. Наградата - в размер на 10000лв. е дадена на г. П. Стайтов заради композицията му “Тракийски мелодии” (?!). Ние сърадваме нашия таланлив съгражданин с това заслужено отличие.”

Библиотека “Искра”, Казанлък Фондация „Петко Груев Стайнов” , София
Е12_30_001_00 | преглед | заявка

МУЗИКАЛНИТЕ премии за 1930 г. : Решението на журито // в-к (?), бр. 2633,  03.03.1931.

Комисията за поощряване на родната литература и изкуство дава двете награди по 10 000 лв за музикални творби през 1930 г. на г. Панчо Владигеров за „Българска сюита“ за голям оркестър и на г. Петко Стайнов за „Приказка“ сюита за голям оркестър.

Исторически музей „Искра“, Казанлък -
Е12_36_001_00 | преглед | заявка

ГЕНЧЕВ, Иван Ив.
Почетният член на читалището ни, акад. Петко Стайно - на 80 години / Иван Генчев. // Луковитска искра, N 24-25 (420-421),
31.12.1976.

Със снимка.

Спомен на автора за гостуването на П.С. през 1936 г. и аранжирането на песента "Луковитски моми", записана от автора, както и за провъзгласяването му за почетен член на читалището „Съзнание“.

БАН, Централен научен архив – 151/012/126 - Регистрирано още и като: А07_76_015_00 + E23_76_018_00 
Е12_38_001_00 | преглед | заявка

КАМБУРОВ, Иван.
Голямо отличие за наш композитор / Иван Камбуров. // Утро, бр. 8638,  24.05.1938.

По повод награждаването на П.С. с Кирилометодиевската награда на БАН от фонда „Берлинов“ се прави положителна оценка на творчеството му – хорово и оркестрово и на музикално-обществената му дейност.

Исторически музей „Искра“, Казанлък -
Е12_38_002_00 | преглед | заявка

ГОЛЯМО ОТЛИЧИЕ за наш компонист / Редакционно съобщение. // Днес бр. 696, 27.05.1938.

Редакционно съобщение за награждаването на П.С. с Кирилометодиевската награда на БАНИ от фонда „Берлинов“.

Исторически музей „Искра“, Казанлък -
Е12_38_003_00 | преглед | заявка

КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКАТА награда при Българската академия на науките. // Мир, бр. 11,352,  28.05.1938.

Статия за награждаването на Петко Стайнов с Кирило-Методиевската награда от фонда „Берлинов” на БАН и представяне на творчеството му.

Исторически музей „Искра“, Казанлък + Фондация „Петко Груев Стайнов, София - Fd-EArh/38/001 -
Е12_38_004_00 | преглед | заявка

ПЪРВО АКАДЕМИЧНО отличие на български композитор : Проф. Петко Стайнов лауреат на Берлиновата Св. Св. Кирил и Методиевска награда : Един забележителен композитор и музикален организатор / Редакционна. // Заря, бр. 5025, 28.05.1938.

Статия за награждаването на Петко Стайнов с Кирило-Методиевската награда от фонда „Берлинов” на БАН, представяне на творчеството му и на историята на фонда.

Исторически музей „Искра“, Казанлък + Фондация „Петко Груев Стайнов, София - Fd-EArh/38/002 -
Е12_38_005_00 | преглед | заявка

КАМБУРОВ, Иван.
Петко Стайнов : по повод удостояването му с Кирило-методиевската награда на БАН (Музика) / Иван Камбуров. //  Вестник на жената, бр. 735, 01.06.1938.

Статия за награждаването на Петко Стайнов с Кирило-Методиевската награда от фонда „Берлинов” на БАН и представяне на творчеството му.

Исторически музей „Искра“, Казанлък + Фондация „Петко Груев Стайнов, София - Fd-EArh/38/003 -
забележка
Е12_38_006_00 | преглед | заявка

LE COMPOSITEUR Petko Stainov a remporte le prix Berlinov 1938 / Подписано (P). // La Bulgarie, бр. 536,  05.06.1938.
Със снимка на композитора.

Статия за награждаването на Петко Стайнов с Кирило-Методиевската награда от фонда „Берлинов” на БАН и представяне на творчеството му.

Исторически музей „Искра“, Казанлък -
< предишна | 1 2 3 4 | следваща >