Отзиви и други публикации в специализирания печат и медиите във връзка с награждаванията и удостояванията на Петко Стайнов Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа отзиви, статии и интервюта в периодичния печат по повод награждавания и удостоявания на Петко Стайнов през периода 1927 - 1977 г.

< предишна | 1 2 3 4 | следваща >
забележка
Е12_41_011_00 | преглед | заявка

ПЕТКО СТАЙНОВ - директор на Народната опера : Първокласен музикант, отличен организатор и строител на музикалния ни живот / Редакционна. // в-к (?), бр. 6022, 23.09.1941.

Неголяма редакционна статия, която изявява творческите достижения, обществената дейност и престиж и личностни качества на П.С.

Исторически музей „Искра“, Казанлък -
Е12_41_012_00 | преглед | заявка

ПЕТКО СТАЙНОВ / И.К. // Утро, бр. 9644, 24.09.1941.
Със снимка на композитора.

Кратка статия за творчеството и обществената дейност на П.С. по повод избирнето му за ака-демик и назначението за директор на Народната опера.

Исторически музей „Искра“, Казанлък -
Е12_41_013_00 | преглед | заявка

ДИМИТРОВ, Ив.
При новия директор на Народната опера : Един разговор с композитора Петко Стайнов в Пловдив. Българското изкуство и неговите задачи в рамките на цялокупна ългария (Писмо от Пловдив) / Ив. Димитров. // Зора, бр. 6685, 28.09.1941.

Интервю, в което П.С. говори за задачите на Народната опера, вкл. създаването на клонове в Пловдив и Варна; за задачите на БПС културното приобщаване на новите български земи.

Исторически музей „Искра“, Казанлък -
Е12_41_014_00 | преглед | заявка

ВЕСТИ.....
Редакционно съобщение // Казанлъшка искра, бр. 410, 30.09.1941.

Редакционно съобщение за назначаването на П.С. за директор на Народната опера и поздравления.

Исторически музей „Искра“, Казанлък -
Е12_41_015_00 | преглед | заявка

ПОДДИРЕКТОРЪТ на Операта // Вестник на жената, бр. 863, 01.10.1941, с. 2.
Подпис: Л. П.

Кратка коментарна статия за назначаването на Петко Стайнов за директор на Народната опера.

Исторически музей „Искра“, Казанлък + Фондация „Петко Груев Стайнов“ - Fd-EArh/41/001 -
Е12_41_016_00 | преглед | заявка

ВЕСТИ.....
Проф. Петко Груйчов Стайнов, наш съгражданин.....  / Редакционно съобщение // Казанлъшка искра, бр. [410], 30.09.1941.

“Проф. Петко Груйчов Стайнов, наш съгражданин, виден български компонист е назначен за поддиректор (?!) на Народната опера.....”

Исторически музей „Искра“, Казанлък Фондация „Петко Груев Стайнов” , София
Е12_50_001_00 | преглед | заявка

АКАД. Петко Стайнов, награден за написаните от него…… (Наградени с Димитровски награди І-ва степен) //(не е посочен в-ка, б.д. - 1950, б.м.).
Изрезка от вестник.

Снимка на Петко Стайнов. Под нея текст: „Акад. Петко Стайнов, награден за написаните от него „Тракийски танци”, „Тракия”, Симфонично скерцо, две симфонии и хорови песни”.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73-107 -
Е12_52_001_00 | преглед | заявка

УКАЗ НА ПРЕЗИДИУМА на Народното събрание за присвояване на почетни звания на деятели на изкуството.... // Работническо дело, бр. 121, 30.04.1952.

Публикуван е текстът на Указа на Президиума на Народното събрание, с който на П.С. е присвоено почетното звание „Народен артист“.

Исторически музей „Искра“, Казанлък -
Е12_57_001_00 | преглед | заявка

ЗАСЛУЖЕНА ПОЧИТ // Искра, Казанлък, ХХХIV, бр.12, б.а.

Подробно съобщение за честването на 60-годишнината на .П.С. на 10.03 в читалище "Искра", открито със слово от Чудомир, който го е обявил за почетен член на читалището.
Председателят на ИК на ГНС Цанко Козлов го обявява за почетен гражданин на Казанлък.

БАН, Централен научен архив – 151/010/90 - На П.С. е поднесен подарък - художествено изработена гъдулка. 
забележка
Е12_57_002_00 | преглед | заявка

АКАДЕМИК Петко Стайнов в кв. "Перловец" // Вечерни новини, VI, бр.1971, 18.12.1957,
Б.а.

Съобщение за предизборно събрание с участието на кандидата за народен представител Петко Стайнов.

БАН, Централен научен архив - 151/010/101 - Регистрирано и като L12_57_001_00 
< предишна | 1 2 3 4 | следваща >