Отзиви и други публикации в специализирания печат и медиите във връзка с награждаванията и удостояванията на Петко Стайнов Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа отзиви, статии и интервюта в периодичния печат по повод награждавания и удостоявания на Петко Стайнов през периода 1927 - 1977 г.

< предишна | 1 2 3 4 | следваща >
забележка
Е12_41_001_00 | преглед | заявка

АКАДЕМИЯТА на науките и изкуствата днес ще провъзгласи нови академици / Редакционно съобщение. // Зора, бр. 6609,  20.06.1941.
Със снимки на предложените нови академици.

Редакционно съобщение за предстоящия избор на действителни членове на новосъздадения клон на БАНИ за литература и изкуство – от  музикантите Петко Сайнов.

Исторически музей „Искра“, Казанлък -
Е12_41_002_00 | преглед | заявка

ГОЛЕМИНОВ, Марин.
Едно заслужено отличие /  Марин Големинов. // Днес, бр. 370, 08.07.1941.

Със снимка на композитора.

Кратка статия-отзив  за качествата на творчеството на П.С. по повод избирането му за академик.

Исторически музей „Искра“, Казанлък -
Е12_41_003_00 | преглед | заявка

ДАНАИЛОВА, Лукса.
Големият български композитор Петко Стайнов : По случай избирането му за член на Академията / Лукса Данаилова. // Литературен глас, бр. 521, 17.09.1941.

Обстойна статия за творчеството на П.С. по повод избирането му за член на БАНИ.

Исторически музей „Искра“, Казанлък -
Е12_41_004_00 | преглед | заявка

ДИМИТРОВ, Георги.
Петко Стайнов – академик / Георги Димитров. // Дневник, бр. 12,474, 26.07.1941.

Със снимка на композитора.

Статия-отзив за творчеството на П.С. и за ролята му в развитието на българската музикална култура по повод избирането му за член на БАНИ.

Исторически музей „Искра“, Казанлък -
Е12_41_005_00 | преглед | заявка

ИЗ НАРОДНАТА ОПЕРА : Петко Стайнов – Редакционно съобщение. // Мир, бр. 12,335, 22.09.1941.

Редакционно съобщение за назначаването на П.С. за директор на Народната опера и поддиректор на Народдния театър с коментар за изявите му като пианист и за творечството му, както и за обществения отзвук от назначението.

Исторически музей „Искра“, Казанлък -
Е12_41_006_00 | преглед | заявка

КОМПОНИСТЪТ Петко Стайнов назначен за директор на Народната опера / Редакционно съобщение. // Дъга, бр. 438,  22.09.1941.

Редакционно съобщение с кратък коментар за назначаването на П.С. за директор на Народната опера и поддиректор на Народния театър.

Исторически музей „Искра“, Казанлък -
Е12_41_007_00 | преглед | заявка

НОВИЯТ ДИРЕКТОР на Народната опера / Редакционно съобщение. // Дневник, бр. 12,522, 22.09.1941.
Със снимка на композитора.

Редакционно съобщение с кратък коментар за назначаването на П.С. за директор на Народната опера и поддиректор на Народния театър.

Исторически музей „Искра“, Казанлък -
Е12_41_008_00 | преглед | заявка

ПРОФ. П. СТАЙНОВ директор на Операта / Редакционно съобщение. // Нова вечер, бр. 432, 22.09.1941.
Със снимка на композитора.

Редакционно съобщение с кратък коментар за назначаването на П.С. за директор на Народната опера.

Исторически музей „Искра“, Казанлък -
Е12_41_009_00 | преглед | заявка

ДИРЕКТОР на Народната опера / Редакционно съобщение. // Днес, бр. 434, 23.09.1941.
Със снимка на композитора.

Редакционно съобщение с кратък коментар за назначаването на П.С. за директор на Народната опера.

Исторически музей „Искра“, Казанлък -
забележка
Е12_41_010_00 | преглед | заявка

ВАСИЛЕВ, Г.
При новият директор на Народната опера : Еден разговор с композитора Петко Стайнов в Пловдив. Българското изкуство и неговите задачи в рамките на цялокупна България [Интервю] / Г. Василев. // Воля, Пловдив, бр. 1894, 23.09.1941.

Интервю, в което П.С. говори за задачите на Народната опера, вкл. създаването на клонове в Пловдив и Варна; за задачите на БАН и БПС; за културното приобщаване на новите български земи.

Исторически музей „Искра“, Казанлък -
< предишна | 1 2 3 4 | следваща >