Публикации - за обществената му дейност(като деятел и председател на СНХ, БПС, ДБК-СМ, СБК, ССБ, музикалната самодейност, народен представител...) Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 2 3 4 | следваща >
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
A04_06_002_00 | преглед | заявка

ЧЕНДОВ, Георги.
Пауново перо / Георги Чендов. – София : НЦК и НФК при МК, 2006. – 375с., с ил.

В историята на Русенската народна опера за Петко Стайнов се говори в следните глави и страници:
- Началото: 48, 70, 76, 118-121;
- Дебели снегове …: 148;
- Първа среща с …: 164;
- Отново гости на столицата: 248-251;
- Melodramma e morta: 335, 341.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София Fd-0058/78 -
A04_08_001_00 | преглед | заявка

ЦВЕТКОВ, Цвятко.
Певческата слава на Казанлък / Цвятко Цветков. – Казанлък : „Ирита”, 2008. – 223с., с ил.

Книгата е посветена на Петко Стайнов и Петя Павлович и представя ролята на Петко Сайнов за развтието на хоровото дело в родния му град.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София Fd-0062/78 -
A04_10_003_00 | преглед | заявка

ИВАНОВ, Христо.
Казанлък, Казанлък : Музикалният театър при читалище „Искра” в периода 1956-1991 : Спомени / Христо Иванов. // Музика. Вчера. Днес, 2010, № 4 (юли-август).

Статията съдържа информация за честването на 60-та годишнина на Петко Стайнов в Казанлък, с. 46-48.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София Б0058 -
A04_25_003_00 | преглед | заявка
НОВОТО…[Новото настоятелство на Певческото дружество ...] (Културни вести) // Казанлъшка искра, № 23, 30 юни 1925, с. 2.
Без заглавие и без автор.
Съобщение за състава на новото настоятелство на Певческото дружество в града. Библиотека “Искра”, Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
A04_29_002_00 | преглед | заявка
ВЪВ ВАРНА ...
[Във Варна е постигнато вече федериране ...] (Наши вести) // Музикален преглед (Ст. Загора), № 1- 2, 20 ян. 1929.
Без заглавие и без автор.
Съобщение за федериране във Варна на СНХ, БМС и ... . Исторически музей `Искра`, Казанлък Фондация `Петко Груев Стайнов`, София  
A04_29_007_00 | преглед | заявка
НЕЩО за певческото дружество в Казанлък // Родна песен, № 8 - 9, 15 авг. 1929.
Без автор.
Из `Казанлъшка искра`.
Съобщение за възобновяване дейността на певческото дружество в Казанлък и изказване на Петко Гр. Стайнов. Исторически музей `Искра`, Казанлък Фондация `Петко Груев Стайнов`, София  
A04_35_005_00 | преглед | заявка
БОЯДЖИЕВ, Крум.
Видинският хоров събор : Чрез песента за родината / Крум Бояджиев. // Камбана, ХХIV, № 4386, 20 май 1935.
Репортаж за събора на хоровете от Северозападна България. БАН – Централен научен архив Няма копия Достъпно и като D03_35_002 
A04_35_006_00 | преглед | заявка
РОДНА ПЕСЕН нас ни свързва // Север (Лом), № 1392, 11.05.1935.
Без автор. (Следва)
Пътуване на хористи към Видин на събор на хоровете .... без завършек - (Виж продължението в следващите номера!) БАН - Централен научен архив Няма  
A04_35_007_00 | преглед | заявка
РОДНА ПЕСЕН нас ни свързва // Север (Лом), № 1394, 14.05.1935.
Без автор. (Следва)
Предадено е словото-отговор на Петко Стайнов, председател на Съюза на Народните хорове на приветствието на д-р Бончев. БАН - Централен научен архив Няма  
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
A04_35_008_00 | преглед | заявка
РОДНА ПЕСЕН нас ни свързва // Север (Лом), № 1395, 15.05.1935.
Без автор. (Следва краят)
Продължение на словото-отговор на Петко Стайнов и представяне началото на хоровото състезание. БАН - Централен научен архив Няма  
< предишна | 1 2 3 4 | следваща >