Симфонично творчество - Партитури Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Симфонични произведения на Петко Стайнов

CSf_01 - Симфонична сюита ТРАКИЙСКИ ТАНЦИ (1925 / 1926) 
CSf-02 - Симфонична поема ЛЕГЕНДА (1927) 
CSf-03 - Симфонична сюита ПРИКАЗКА (1930) 
CSf-04 - Концертна увертюра БАЛКАН (1936) 
CSf-05 - Симфонична поема ТРАКИЯ (1937) 
CSf-06 - СИМФОНИЧНО СКЕРЦО (1938) 
CSf-07 - ПЪРВА СИМФОНИЯ в Ла минор (1945) 
CSf-08 - ВТОРА СИМФОНИЯ в До минор (1949) 
CSf-09 - МЛАДЕЖКА УВЕРТЮРА (1953)

< предишна | 1 2 3 4 | следваща >
заглавие, автор, вид, издание, дата анотация местонахождение на оригинала на нотите ксероксово копие забележка
CSf-01-1_25_4_Part_23 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Тракийски танци : Симфонична сюита : Част І Пайдушко = Danses Thraces : Suite pour orchestre symphonique : І-ere partie / Петко Стайнов ; Ред. Марин Големинов. – Партитура. София : ДИ “Наука и изкуство”, 1957. – 135с.
Творбата е създадена през 1925-1926.

Времетраене: 17'20'' (2’22”)
Състав на оркестъра: 2 Fl., Picc., 2 Ob., C. Ingl., 2 Cl., 2 Fg; 4 Cr., 2 Tr., 3 Trb., Tb., Timp., Tamb. picc., Trgl., Tamburino, G. C., Ptti., 5 Vni I, 3 Vni II, 4 Vle, 2 Vc, 2 Cb.
Първо изпълнение: София, 4 ян. 1927. Българска народна филхармония, дир. Тодор Хаджиев.
Ръченица е поставена като едноактен балет в Народната опера — София (по запис). Либр. Асен Гаврилов. Хореогр. Асен Гаврилов. Премиера 10 окт. 1971.
Партитура: С., Наука и изкуство, 1951;
С., Наука и изкуство, 1957;
С., Музика, 1988.
Дискография: His Masters voice А № 460-1. Симфоничен оркестър на Музикалната академия, диригент Саша Попов;
Балкантон ВСА 500. Симфоничен оркестър на Българското радио и телевизия, диригент Васил Стефанов;
Балкантон 0101Б. СОБРТ, дир. В. Стефанов;
Балкантон 1-1Б. ДРО, дир. В. Стефанов;
Балкантон 101Б І. ДРО, дир. В. Стефанов;
Балкантон ВСА 1300/401, І-ІІ. СОБР, дир. В. Стефанов;
CD Boiko KANEV 0601-2. Симфоничен оркестър на БНР, диригент Васил Стефанов (17’37”);
CD Balkanton ADD 030211 Classics of Bulgarian Music. Petko Stainov. Симфоничен оркестър на БНР, диригент Васил Стефанов (17’44”).

Съюз на българските композитори + Народна библиотека “Кирил и Методий” – М II 23814 + Фамилия Стайнови, София Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CSf-01-2_25_4_Part_30 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Тракийски танци : Симфонична сюита : Част ІІ Мечкарски танц = Danses Thraces : Suite pour orchestre symphonique : II-eme partie / Петко Стайнов ; Ред. Марин Големинов. – Партитура. София : ДИ “Наука и изкуство”, 1957. – 135с.
Творбата е създадена през 1925-1926.

Времетраене: 17'20'' (7'25”)
Състав на оркестъра: 2 Fl., Picc., 2 Ob., C. Ingl., 2 Cl., 2 Fg; 4 Cr., 2 Tr., 3 Trb., Tb., Timp., Tamb. picc., Trgl., Tamburino, G. C., Ptti., 5 Vni I, 3 Vni II, 4 Vle, 2 Vc, 2 Cb.
Първо изпълнение: София, 4 ян. 1927. Българска народна филхармония, дир. Тодор Хаджиев.
Ръченица е поставена като едноактен балет в Народната опера — София (по запис). Либр. Асен Гаврилов. Хореогр. Асен Гаврилов. Премиера 10 окт. 1971.
Партитура: С., Наука и изкуство, 1951;
С., Наука и изкуство, 1957;
С., Музика, 1988.
Дискография: His Masters voice А № 460-1. Симфоничен оркестър на Музикалната академия, диригент Саша Попов;
Балкантон ВСА 500. Симфоничен оркестър на Българското радио и телевизия, диригент Васил Стефанов;
Балкантон 0101Б. СОБРТ, дир. В. Стефанов;
Балкантон 1-1Б. ДРО, дир. В. Стефанов;Балкантон 101Б І. ДРО, дир. В. Стефанов;
Балкантон ВСА 1300/401, І-ІІ. СОБР, дир. В. Стефанов;
CD Boiko KANEV 0601-2. Симфоничен оркестър на БНР, диригент Васил Стефанов (17’37”);
CD Balkanton ADD 030211 Classics of Bulgarian Music. Petko Stainov. Симфоничен оркестър на БНР, диригент Васил Стефанов (17,44) (II 7'25”).

Съюз на българските композитори + Народна библиотека “Кирил и Методий” – М II 23814 + Фамилия Стайнови, София Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CSf-01-3_25_4_Part_037 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Тракийски танци : симфонична сюита : ІІІ част Хоро = Danses Thraces : Suite pour orchestre symphonique : III-eme partie / Петко Стайнов; ред. Марин Големинов. – партитура. София : ДИ “Наука и изкуство”, 1957, с. 135.
Творбата е създадена през 1925-1926.

Времетраене: 17'20'' (3’35”)
Състав на оркестъра: 2 Fl., Picc., 2 Ob., C. Ingl., 2 Cl., 2 Fg; 4 Cr., 2 Tr., 3 Trb., Tb., Timp., Tamb. picc., Trgl., Tamburino, G. C., Ptti., 5 Vni I, 3 Vni II, 4 Vle, 2 Vc, 2 Cb.
Първо изпълнение: София, 4 ян. 1927. Българска народна филхармония, дир. Тодор Хаджиев.
Ръченица е поставена като едноактен балет в Народната опера — София (по запис). Либр. Асен Гаврилов. Хореогр. Асен Гаврилов. Премиера 10 окт. 1971.
Партитура: С., Наука и изкуство, 1951;
С., Наука и изкуство, 1957;
С., Музика, 1988.
Дискография: His Masters voice А № 460-1. Симфоничен оркестър на Музикалната академия, диригент Саша Попов;
Балкантон ВСА 500. Симфоничен оркестър на Българското радио и телевизия, диригент Васил Стефанов;
Балкантон 0101Б. СОБРТ, дир. В. Стефанов;
Балкантон 1-1Б. ДРО, дир. В. Стефанов;
Балкантон 101Б І. ДРО, дир. В. Стефанов;
Балкантон ВСА 1300/401, І-ІІ. СОБР, дир. В. Стефанов;
CD Boiko KANEV 0601-2. Симфоничен оркестър на БНР, диригент Васил Стефанов (17’37”). (III 3’33”).
CD Balkanton ADD 030211 Classics of Bulgarian Music. Petko Stainov. Симфоничен оркестър на БНР, диригент Васил Стефанов (17,44) (III 3’35”).

Съюз на българските композитори + Народна библиотека “Кирил и Методий” – М II 23814 + Фамилия Стайнови, София Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CSf-01-4_25_4_Part_043 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Тракийски танци : симфонична сюита : Част ІV Ръченица = Danses Thraces : Suite pour orchestre symphonique : IV-eme partie / Петко Стайнов; ред. Марин Големинов. – партитура. София : ДИ “Наука и изкуство”, 1957, с. 135.
Творбата е създадена през 1925-1926.

Времетраене: 17'20'' (4’22”)
Състав на оркестъра: 2 Fl., Picc., 2 Ob., C. Ingl., 2 Cl., 2 Fg; 4 Cr., 2 Tr., 3 Trb., Tb., Timp., Tamb. picc., Trgl., Tamburino, G. C., Ptti., 5 Vni I, 3 Vni II, 4 Vle, 2 Vc, 2 Cb.
Първо изпълнение: София, 4 ян. 1927. Българска народна филхармония, дир. Тодор Хаджиев.
Ръченица е поставена като едноактен балет в Народната опера — София (по запис). Либр. Асен Гаврилов. Хореогр. Асен Гаврилов. Премиера 10 окт. 1971.
Партитура: С., Наука и изкуство, 1951;
С., Наука и изкуство, 1957;
С., Музика, 1988.
Дискография: His Masters voice А № 460-1. Симфоничен оркестър на Музикалната академия, диригент Саша Попов;
Балкантон ВСА 500. Симфоничен оркестър на Българското радио и телевизия, диригент Васил Стефанов;
Балкантон 0101Б. СОБРТ, дир. В. Стефанов;
Балкантон 1-1Б. ДРО, дир. В. Стефанов;
Балкантон 101Б І. ДРО, дир. В. Стефанов;
Балкантон ВСА 1300/401, І-ІІ. СОБР, дир. В. Стефанов;
CD Boiko KANEV 0601-2. Симфоничен оркестър на БНР, диригент Васил Стефанов (17’37”). (IV 4’22”).
CD Balkanton ADD 030211 Classics of Bulgarian Music. Petko Stainov. Симфоничен оркестър на БНР, диригент Васил Стефанов (17,44) (IV 4’22”).

Съюз на българските композитори + Народна библиотека “Кирил и Методий” – М II 23814 + Фамилия Стайнови, София Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CSf-01_25_3_Part_071 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Тракийски танци : симфонична сюита : Пайдушко, Мечкарско, Хоро, Ръченица / Петко Стайнов. - Партитура. – Калиграфски ръкопис [Б.м] [Б.г].
Творбата е създадена през 1925-1926.

Времетраене 17' 20''
Състав на оркестъра: 2 Fl., Picc., 2 Ob., C. Ingl., 2 Cl., 2 Fg; 4 Cr., 2 Tr., 3 Trb., Tb., Timp., Tamb. picc., Trgl., Tamburino, G. C., Ptti., 5 Vni I, 3 Vni II, 4 Vle, 2 Vc, 2 Cb.
Първо изпълнение: София, 4 ян. 1927. Българска народна филхармония, дир. Тодор Хаджиев.
Ръченица е поставена като едноактен балет в Народната опера — София (по запис). Либр. Асен Гаврилов. Хореогр. Асен Гаврилов. Премиера 10 окт. 1971.
Партитура: С., Наука и изкуство, 1951;
С., Наука и изкуство, 1957;
С., Музика, 1988.
Дискография: His Masters voice А № 460-1. Симфоничен оркестър на Музикалната академия, диригент Саша Попов;
Балкантон ВСА 500. Симфоничен оркестър на Българското радио и телевизия, диригент Васил Стефанов;
Балкантон 0101Б. СОБРТ, дир. В. Стефанов;
Балкантон 1-1Б. ДРО, дир. В. Стефанов;
Балкантон 101Б І. ДРО, дир. В. Стефанов;
Балкантон ВСА 1300/401, І-ІІ. СОБР, дир. В. Стефанов;
CD Boiko KANEV 0601-2. Симфоничен оркестър на БНР, диригент Васил Стефанов (17’37”);
CD Balkanton ADD 030211 Classics of Bulgarian Music. Petko Stainov. Симфоничен оркестър на БНР, диригент Васил Стефанов (17,44).

БАН - Централен научен архив. Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CSf-01_25_4_Part_133+5 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Тракийски танци : Симфонична сюита : [Пайдушко : Мечкарски танц : Хоро : Ръченица] = Danses Thraces : Suite pour orchestre symphonique / Петко Стайнов ; Ред. Марин Големинов. – Партитура. София : ДИ “Наука и изкуство”, 1957. – 135с.
Творбата е създадена през 1925-1926.

Времетраене: 17' 20''
Състав на оркестъра: 2 Fl., Picc., 2 Ob., C. Ingl., 2 Cl., 2 Fg; 4 Cr., 2 Tr., 3 Trb., Tb., Timp., Tamb. picc., Trgl., Tamburino, G. C., Ptti., 5 Vni I, 3 Vni II, 4 Vle, 2 Vc, 2 Cb.
Първо изпълнение: София, 15 ян. 1927. Българска народна филхармония, дир. Тодор Хаджиев.
Ръченица е поставена като едноактен балет в Народната опера — София (по запис). Либр. Асен Гаврилов. Хореогр. Асен Гаврилов. Премиера 10 окт. 1971.
Партитура: С., Наука и изкуство, 1951;
С., Наука и изкуство, 1957;
С., Музика, 1988.
Дискография: His Masters voice А № 460-1. Симфоничен оркестър на Музикалната академия, диригент Саша Попов;
Балкантон ВСА 500. Симфоничен оркестър на Българското радио и телевизия, диригент Васил Стефанов;
Балкантон 0101Б. СОБРТ, дир. В. Стефанов;
Балкантон 1-1Б. ДРО, дир. В. Стефанов;
Балкантон 101Б І. ДРО, дир. В. Стефанов;
Балкантон ВСА 1300/401, І-ІІ. СОБР, дир. В. Стефанов;
CD Boiko KANEV 0601-2. Симфоничен оркестър на БНР, диригент Васил Стефанов (17’37”);
CD Balkanton ADD 030211 Classics of Bulgarian Music. Petko Stainov. Симфоничен оркестър на БНР, диригент Васил Стефанов (17,44).

Съюз на българските композитори+Народна библиотека “Кирил и Методий” – М II 23814+Фамилия Стайнови, София Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CSf-02_27_3_Part_038 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Легенда : Симфонична поема / Петко Стайнов. – Партитура. – Калиграфски нотопис [Б.м - София] [Б.г - 1927].
Калиграфският нотопис е от ръката на проф. Атанас Гърдев.
Творбата е завършена на 2 авг. 1927.

Времетраене: 17’
Състав на оркестъра
: 2 Fl., Picc., 2 Ob., C. ingl., 2 Cl., Cl. b., 2 Fg.; 4 Cr., 3 Tr., 3 Trb., Tb.; Timp., Tamb. picc., Ptti, Trg., G. C.,; Camp., Campana, Tam-tam, Arpa; Vni I, Vni II, Vle, Vc, Cb.
Първо изпълнение
: София, 1 ян. 1928. Българска народна филхармония, дир. Исай Добровен.
Партитура: С., Наука и изкуство, 1964.
Дискография: His Masters voice А № 462-3. Симфоничен оркестър на Музикалната академия, диригент Саша Попов;
CD GEGA NEW – GD 259. Симфоничен оркестър на БНР, диригент – Емил Караманов (17’02’’).

БАН – Централен научен архив. Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CSf-02_27_4_Part_084+5 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Легенда : Симфонична поема : Партитура = Legende : Poeme symphonique : Partition / Петко Стайнов ; Ред. Марин Големинов. – Партитура. София : ДИ “Наука и изкуство”, 1964.  – 88с.
Творбата е завършена на 2 авг. 1927.
Времетраене: 17’
Състав на оркестъра: 2 Fl., Picc., 2 Ob., C. ingl., 2 Cl., Cl. b., 2 Fg.; 4 Cr., 3 Tr., 3 Trb., Tb.; Timp., Tamb. picc., Ptti, Trg., G. C.,; Camp., Campana, Tam-tam, Arpa; Vni I, Vni II, Vle, Vc, Cb.
Първо изпълнение: София, 1 ян. 1928. Българска народна филхармония, дир. Исай Добровен.
Партитура: С., Наука и изкуство, 1964.
Дискография: His Masters voice А № 462-3. Симфоничен оркестър на Музикалната академия, диригент Саша Попов;
CD GEGA NEW – GD 259. Симфоничен оркестър на БНР, диригент – Емил Караманов (17’02’’).
Съюз на българските композитори + Народна библиотека Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CSf-03-1_30_4_Part_013 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Приказка : Симфонична сюита : Партитура : Част І Пусто горе тилилейско = Conte : Suite pour orchestre symphonique : Partition : I-ere partie Foret deserte et fabuleuse / Петко Стайнов ; Ред. Марин Големинов. – Партитура. София : Наука и изкуство, 1958. - 183с.
Творбата е създадена през 1930.
Времетраене: 32'35'' (4'51")
Състав на оркестъра: Picc., 2 Fl.,  2 Ob., C. ingl., 2 Cl., Cl. b., 2 Fg.; 4 Cr., 3 Tr., 3 Trb., Tb.; Timp., Campanelli, Tamb. picc., Tamburino, Trgl. Tam-tam, G. C.; Vni I, Vni II, Vle, Vc, Cb.
Първо изпълнение: София, 2 апр. 1931. Академичен симфоничен оркестър, дир. Саша Попов.
Поставена като едноактен балет в Народната опера — София. Либр. Мария Димова. Хореогр. Мария Димова. Дир. Асен Найденов. Худ. Дечко Узунов. Премиера 8 окт. 1943.
Партитура: С., Наука и изкуство, 1958.
Дискография: Балкантон ВСА 556. Симфоничен оркестър на Българското радио и телевизия, диригент Васил Стефанов;
CD Balkanton ADD 030211 Classics of Bulgarian Music. Petko Stainov. Симфоничен оркестър на БНР, диригент – Васил Стефанов (32’39’’) (I 4'51").
Съюз на българските композитори + Народна библиотека “Кирил и Методий” – М II 23814 + Фондация Фамилия Стайнови, София  
< предишна | 1 2 3 4 | следваща >