Хорово творчество - Други песни Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Хорови песни на Петко Стайнов - малки форми
(по азбучен ред до № 27, вкл. и новооткрити)

CPs-01 - ВЕЧЕР НАД ЛАГЕРА - песен за еднороден двугласен детски хор, Георги Алексиев (1961)
CPs-01a - ГРЕЙНАЛА ЯСНА ЗВЕЗДИЦА - тригласна, Народна песен [?]
CPs-02 - ЕСЕН - за детски хор, Емануил Попдимитров (1961) 
CPs-03 - ЕСЕННА ЖАЛБА – двугласна, Николай Монев (1947) 
CPs-04 - ИЗРАСЛА Е ТРЕПЕТЛИКА - коледарско хоро за еднороден хор, текст народен (1930) 
CPs-05 - КОЛЕДАРСКО ХОРО – двугласна, Народна песен (?) 
CPs-06 - МАРТЕНСКИ ПРИПЕВКИ – двугласна, Николай Марангозов (1953) 
CPs-07 - МЕСЕЧИНКА – двугласна, Константин Величков (1947) 
CPs-08 - МЛАДЕЖКА ПЕСЕН – непубликувана, (?) (1950) 
CPs-09 - НАРОДНА ПЕСЕН – двугласна, Николай [Камен] Зидаров (1953) 
CPs-10 - НОЩЕН ПОХОД – двугласна, Цветан Ангелов (1949) 
CPs-11а - ЕЛХИЧКА - за детски хор, (?) (1961) 
CPs-12 - ПЕСЕН ЗА ГОРСКИТЕ РАБОТНИЦИ - за смесен хор, Димитър Пантелеев (1953) 
CPs-13 - ПЕСЕН ЗА СТАЛИН - за смесен хор, Н.Вълчев и Орлин Орлинов (1953) 
CPs-14 - ПЛАНИНСКА ВЕЧЕР – двугласна, Симеон Маринов (1958) 
CPs-16 - ПОТОЧЕ – двугласна, Без автор (1958) 
CPs-17 - ПРАЗНИКЪТ НА СТАЛИН - в народен тон, Никола Ланков (1949) 
CPs-18 - ПРЕДИ ВАКАНЦИЯТА - за тригласен детски хор, Георги Алексиев (1961) 
CPs-19 - ПРИВЕТ НА СТАЛИН ОТ СЕПТЕМВРИЙЧЕТАТА – тригласна, Елисавета Багряна (1950) 
CPs-20 - ПРОЛЕТ - за двугласен (вероятно детски) хор, Асен Разцветников (1961) 
CPs-21 - ПЪРВА ВЕЧЕР – тригласна, Иван Давидков (1949) 
CPs-22 - ПЪРВОМАЙСКА ПЕСЕН – тригласна, Иван Попов (1949) 
CPs-23 - РОДНОТО МИ СЕЛО – двугласна, Калина Малина (1958) 
CPs-24 - ПЕСЕН – Разпевно упражнение по пеене № 80 – двугласна, Без текст (1949) 
CPs-25 - ПЕСЕН – Разпевно упражнение по пеене № 31 – двугласна, Без текст (1959) 
CPs-26 - ПЕСЕН - Разпевно упражнение по пеене № 102 – двугласна, Без текст (1959) 
CPs-27 - ПЕСЕН - Разпевно упражнение по пеене – двугласна, Без текст (1953) 
CPs-32 - МАРШ НА КАЗАНЛЪШКИТЕ МЛАДЕЖИ – РАЗУЗНАВАЧИ - четиригласна [за мъжки хор], поручик Марин Симеонов (1924) 
CPs-34 - РОЖДЕНИЯТ ДЕН НА СТАЛИН (идентична с № 17 Празникът на Сталин) - народна песен, Н. Ланков (1949) 
CPs-35 - БЪЛГАРИО МИЛА, ЗЕМЯ НА ГЕРОИ - за смесен хор, Проект за Химн на НРБ (1950)

< предишна | 1 2 3 4 5 | следваща >
заглавие, автор, вид, издание, дата анотация местонахождение на оригинала на нотите ксероксово копие забележка
CPs-14_58_4_002 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Планинска вечер : Двугласна / Петко Стайнов ; Текст Симеон Маринов. // Учебник по пеене за четвърти клас / Съставители Христов, Ив., Ив. Кайтазов, Л. Върбанов. – Разпевно упражнение.  София : Народна просвета,  1959. с. 81 - 82.

Времетраене: 0'50"
Създадена: 1958.
Първо изпълнение: [1959 или София, 26 ноември 2001. Хор на софийските момчета, диригент Адриана Благоева].
Партитура: София, Народна просвета, 1959.

БАН – Ин-т за изкуствознание – Н II - 785 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CPs-14_58_5_001 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Планинска вечер : Двугласна / Петко Стайнов ; Текст Симеон Маринов. – Хорова партитура. - Дигитална версия. София, 2001.
Песента е написана през 1958.

Времетраене: 0'50"
Създадена: 1958.
Първо изпълнение: [1959 или София, 26 ноември 2001. Хор на софийските момчета, диригент Адриана Благоева].
Партитура: София, Народна просвета, 1959.

Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CPs-16_58_4_002+1 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Поточе : Двугласна / Петко Стайнов ; [Без автор на текста]. // Учебник по пеене за пети клас / Бояджиев, П., Ив. Христов и Н. Исаева. – Разпевно упражнение. София : Народна просвета, 1958. - с. 103 – 104.
Времетраене: (?)
Създадена: 1958.
Първо изпълнение: [1958 или София, 26 ноември 2001. Хор на софийските момчета, диригент Адриана Благоева].
Партитура: София, Народна просвета, 1958.
БАН – Ин-т за изкуствознание – Н II - 753 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CPs-16_58_5_001 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Поточе : Двугласна / Петко Стайнов ; [Без автор на текста]. – Хорова партитура. - Дигитална версия. София, 2001.
Песента е написана през 1958.
Времетраене: (?)
Създадена: 1958.
Първо изпълнение: [1958 или София, 26 ноември 2001. Хор на софийските момчета, диригент Адриана Благоева].
Партитура: София, Народна просвета, 1958.
Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CPs-17_49_4_002+1 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Празникът на Сталин : В народен тон / Петко Стайнов ; Текст Никола Ланков. // Песни за Сталин / Ред.  Марин Големинов.  – Хорова партитура. София : Наука и изкуство, 1949. - с. 28 - 29.
Времетраене: (?)
Създадена: 1949.
Първо изпълнение: [1949].
Партитура: София, Наука и изкуство, 1949.
БАН – Ин-т за изкуствознание – Сб - 8 Фондация "Петко Груев Стайнов", София Идентична с № 34 Рожденият ден на Сталин – НБКМ - М ІІ 1157 
CPs-18_61_4_001+1 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Преди ваканцията : За тригласен хор / Петко Стайнов ; текст Георги Алексиев. // Армия  с червени връзки : Песни за училищни пионерски хорове / Съставител и редактор Димитър Терзиев. – Хорова партитура. София : Музика, 1978. - с. 22.

Времетраене: (?)
Създадена: 1961.
Първо изпълнение: (?)
Партитура: София, Музика, 1978.

Народнабиблиотека“Кирил и Методий” – M II 20231 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CPs-18_61_5_002 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Преди ваканцията : За тригласен детски хор / Петко Стайнов ; Текст Георги Алексиев. – Хорова партитура. - Дигитална версия. София, 2001.
Песента е написана през 1961.
Времетраене: (?)
Създадена: 1961.
Първо изпълнение: (?)
Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CPs-19_50_4_002+1 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Привет на Сталин от септемврийчетата : За тригласен еднороден хор / Петко Стайнов ; Текст Елисавета Багряна. // Сборник Песни за Сталин : Музикална библиотека Песни за септемврийчето / Ред. Филип Кутев. – Хорова партитура. София : Народна младеж, 1949. - с. 13 – 14.
Времетраене: (?)
Създадена: 1949.
Първо изпълнение: (?)
Партитура: София, Народна младеж, 1949;
София, Наука и изкуство, [Б. г.].
БАН – Ин-т за изкуствознание – Н II – 90 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CPs-20_61_5_001 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Пролет : За двугласен хор / Петко Стайнов ; Текст Асен Разцветников. – Хорова партитура. - Дигитална версия. София, 1961.
Брайловият оригинал, открит през 2000 г. е дешифриран и нотиран на нормално нотно писмо от Керанка Милушева и Михаил Луканов.
Времетраене: (?)
Създадена: 1961.
Първо изпълнение: (?)
Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
заглавие, автор, вид, издание, дата анотация местонахождение на оригинала на нотите ксероксово копие забележка
CPs-21_49_2_001 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Първа вечер : Тригласна / Петко Стайнов ; Текст Иван Давидков. – Хорова партитура. - Моливен нотен ръкопис. [Б. м. - София], 1949.
Моливният ръкопис е с дата  08.06.1949 без подпис на нотописеца.
Времетраене: (?)
Създадена: 1949.
Първо изпълнение: [1949].
Партитура: София, Народна младеж, 1949.
БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
< предишна | 1 2 3 4 5 | следваща >