Хорово творчество - Други песни Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Хорови песни на Петко Стайнов - малки форми
(по азбучен ред до № 27, вкл. и новооткрити)

CPs-01 - ВЕЧЕР НАД ЛАГЕРА - песен за еднороден двугласен детски хор, Георги Алексиев (1961)
CPs-01a - ГРЕЙНАЛА ЯСНА ЗВЕЗДИЦА - тригласна, Народна песен [?]
CPs-02 - ЕСЕН - за детски хор, Емануил Попдимитров (1961) 
CPs-03 - ЕСЕННА ЖАЛБА – двугласна, Николай Монев (1947) 
CPs-04 - ИЗРАСЛА Е ТРЕПЕТЛИКА - коледарско хоро за еднороден хор, текст народен (1930) 
CPs-05 - КОЛЕДАРСКО ХОРО – двугласна, Народна песен (?) 
CPs-06 - МАРТЕНСКИ ПРИПЕВКИ – двугласна, Николай Марангозов (1953) 
CPs-07 - МЕСЕЧИНКА – двугласна, Константин Величков (1947) 
CPs-08 - МЛАДЕЖКА ПЕСЕН – непубликувана, (?) (1950) 
CPs-09 - НАРОДНА ПЕСЕН – двугласна, Николай [Камен] Зидаров (1953) 
CPs-10 - НОЩЕН ПОХОД – двугласна, Цветан Ангелов (1949) 
CPs-11а - ЕЛХИЧКА - за детски хор, (?) (1961) 
CPs-12 - ПЕСЕН ЗА ГОРСКИТЕ РАБОТНИЦИ - за смесен хор, Димитър Пантелеев (1953) 
CPs-13 - ПЕСЕН ЗА СТАЛИН - за смесен хор, Н.Вълчев и Орлин Орлинов (1953) 
CPs-14 - ПЛАНИНСКА ВЕЧЕР – двугласна, Симеон Маринов (1958) 
CPs-16 - ПОТОЧЕ – двугласна, Без автор (1958) 
CPs-17 - ПРАЗНИКЪТ НА СТАЛИН - в народен тон, Никола Ланков (1949) 
CPs-18 - ПРЕДИ ВАКАНЦИЯТА - за тригласен детски хор, Георги Алексиев (1961) 
CPs-19 - ПРИВЕТ НА СТАЛИН ОТ СЕПТЕМВРИЙЧЕТАТА – тригласна, Елисавета Багряна (1950) 
CPs-20 - ПРОЛЕТ - за двугласен (вероятно детски) хор, Асен Разцветников (1961) 
CPs-21 - ПЪРВА ВЕЧЕР – тригласна, Иван Давидков (1949) 
CPs-22 - ПЪРВОМАЙСКА ПЕСЕН – тригласна, Иван Попов (1949) 
CPs-23 - РОДНОТО МИ СЕЛО – двугласна, Калина Малина (1958) 
CPs-24 - ПЕСЕН – Разпевно упражнение по пеене № 80 – двугласна, Без текст (1949) 
CPs-25 - ПЕСЕН – Разпевно упражнение по пеене № 31 – двугласна, Без текст (1959) 
CPs-26 - ПЕСЕН - Разпевно упражнение по пеене № 102 – двугласна, Без текст (1959) 
CPs-27 - ПЕСЕН - Разпевно упражнение по пеене – двугласна, Без текст (1953) 
CPs-32 - МАРШ НА КАЗАНЛЪШКИТЕ МЛАДЕЖИ – РАЗУЗНАВАЧИ - четиригласна [за мъжки хор], поручик Марин Симеонов (1924) 
CPs-34 - РОЖДЕНИЯТ ДЕН НА СТАЛИН (идентична с № 17 Празникът на Сталин) - народна песен, Н. Ланков (1949) 
CPs-35 - БЪЛГАРИО МИЛА, ЗЕМЯ НА ГЕРОИ - за смесен хор, Проект за Химн на НРБ (1950)

< предишна | 1 2 3 4 5 | следваща >
заглавие, автор, вид, издание, дата анотация местонахождение на оригинала на нотите ксероксово копие забележка
CPs-27_53_4_001 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Песен – Разпевно упражнение по пеене : Двугласна / Петко Стайнов ; [Без текст].  // Пеенка за седми клас / Бочев, Б., Г. Димитров, Т. Попов, Цв. Ангелов. София : Народна просвета, 1953. - с. 42.
Времетраене: (?)
Създадена: (?)
Първо изпълнение: [1953]
Партитура: София, Народна просвета, 1953.
БАН – Ин-т за изкуствознание – Н II - 759 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CPs-32_24_3_005 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Марш на  казанлъшките младежи-разузнавачи : Скаутски марш : За четиригласен хор / Петко Стайнов ; Текст поручик [Марин] Симеонов. – Хорова партитура. – Мастилен нотен ръкопис. [Б. м.] [Б. г.].
Новооткрито неизвестно произведение на Петко Стайнов.
Ръкописът е от ръката на съпругата на композитора Стефанка през или след 1924 г.

Времетраене: 2'52"
Създадена: 1924
Първо изпълнение: София, 29 ноември 2008. Хор на слепите "Академик Петко Стайнов", диригент Петър Матев.

Фондация "Петко Груев Стайнов", софия няма Новооткрито неизвестно произведение на Петко Стайнов. 
CPs-32_24_5_007+1 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Марш на  казанлъшките младежи-разузнавачи : Скаутски марш : За четиригласен хор / Петко Стайнов ; Текст поручик [Марин] Симеонов. – Хорова партитура. – Дигитална версия. [Б. м.] [Б. г.].
Ръкописът е от ръката на съпругата на композитора Стефанка през или след 1924 г.

Времетраене: 2’52”
Създадена: 1924
Първо изпълнение: София, 29 ноември 2008. Хор на слепите “Акад. Петко Стайнов”, диригент Петър Матев.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София няма Новооткрито неизвестно произведение на Петко Стайнов. 
CPs-35_50_3_003 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Българио мила, земя на герои : проект за Химн на Н. Р. България : За смесен хор / Петко Стайнов ;  текст [Не е посочен автор]. – Хорова партитура. – Калиграфски нотен ръкопис. 1950.
Калиграфски оригинал на песента от Ат.Гърдев от 1950 г. 
Времетраене: (?)
Създадена: 1950.
Първо изпълнение: (?)
Партитура: София, Наука и изкуство, 1950.
БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CPs-35_50_4_004 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Проект за Химн на Н.Р. България : “Българио мила, земя на герои ...”  : За смесен хор : партии / Петко Стайнов ;  Текст [Не е посочен автор]. - (Хорови партии. N 76). София : Наука и изкуство, 1950. – 4л. ; 30 см.
Времетраене: (?)
Създадена: 1950.
Първо изпълнение: (?)
Партитура: София, Наука и изкуство, 1950.
Народна библиотека “Кирил и Методий” - М ІІ 1081 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CPs-38_NN_6_Part_000 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Коледарско хоро : Тръгнал ми е Свети Иван : За тригласен женски хор / Петко Стайнов ; Текст народен. – Ксероксово копие от печатно издание. Б.м. Б.д.

Печатното издание е „Училищни песни из българското музикално наследство от Освобождението до 1944 г. : Учебно помагало : Книга І” със съставител Александър Куюмджиев (М 100).
Не се разполага с данни за анотиране.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София – MArh046. -
CPs_01a_NN_6_001 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Грейнала ясна звездица : За тригласен женски хор / Петко Стайнов ; Текст народен. – Ксероксово копие от печатно издание „Училищни песни из българското музикално наследство от Освобождението до 1944 г. : Учебно помагало : Книга І”. Благоевград,  Университетско издателство, 2007. Б.д. Б.м.

Времетраене: 2’04”
Създадена: [Б. г. ].
Първо изпълнение: (?)
Партитура: София, Петър Бояджиев, [Б. г. ],
Благоевград, Университетско издателство, 2007.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София – MArh046 -
CPs_04_30_6_001 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Коледарско хоро : Израстнала трепетлика : За тригласен женски хор / Петко Стайнов ; Текст народен. – Ксероксово копие от печатно издание „Училищни песни из българското музикално наследство от Освобождението до 1944 г. : Учебно помагало : Книга І”. Благоевград,  Университетско издателство, 2007.

Времетраене: 1’10”
Създадена: 1930
Първо изпълнение: [София, 26 ноември 2001, СКХ “Васил Арнаудов”, диригент Теодора Павлович.]
Партитура: Благоевград, Университетско издателство, 2007.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София – MArh046 -
< предишна | 1 2 3 4 5 | следваща >