Статии, изказвания, доклади, интервюта и други публикации за народната песен Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 2 3 4 | следваща >
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
D01_46_006_00 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Българският композитор и народната ни песен : Сказка / Петко Стайнов. – Транскрипция на брайлов ръкопис на сказка. Б.м. Б.д. [1946]

Компютърна разпечатка на транскрибиран брайлов текст. – 10с.
Заб.: Текстът е незавършен.

Транскрибиран брайлов оригинал на неизвестна до 2010 година сказка от Петко Стайнов. Написана е вероятно през 1945 или 1946 г. Няма данни за публикация.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София Fd-DArh/46/001 Фондация “Петко Груев Стайнов”, София Транскрипцията е от Керанка Милушева. 
D01_50_004_00 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Българската народна музика : Беседа за студентски концерт / Петко Стайнов. – Транскрипция на брайлов ръкопис. София, 28.02.1950 г.
Компютърна разпечатка на транскрибиран брайлов текст.
 – 6с.

Транскрипция на брайловия оригинал на неизвестно до 2010 г. пространно изложение за българската народна песен и ролята й в творчеството на българските композитори.
Беседа, предназначена за студентите в зала „България” на 12.03.1950 г. Вероятно става дума за концерт със студентска публика.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София Fd-DArh/50/002 Фондация “Петко Груев Стайнов”, София Транскрипцията е от Керанка Милушева. 
D01_51_007_00 | преглед | заявка

В НАЙ-ДАЛЕЧНИ.....
[В най-далечни времена, преди още да е притежавал каквато и да е писменост, българският народ е имал своята песен …]. – текст за статия.
Б.м. [София] Б.д. [1951]
Маш. – 2 с.
Без заглавие и без автор.

Текст, посветен на народната песен. Много от неговите пасажи са използвани в предговора на сб. Народни песни за Русия и Съветския съюз, издаден през 1953 г. и в статията за Държавния ансамбъл за народни песни и танци и др.

Исторически музей “Искра”, Казанлък N4556/11 -
D01_51_008_01 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
[В най-далечни времена, преди още да е притежавал каквато и да е писменост, българският народ е имал своята песен …] / Акад. Петко Стайнов, з.а. на НРБ. – Ръкописен оригинал.
Б.м. [София] Б.д. [1951]
Мастилен ръкопис. – 4 с.

Заб.: Ръкописът е от ръката на Стефанка Стайнова, съпругата на Петко Стайнов.

Текстът представлява предговор към сб. „Български народни песни за Русия и Съветския съюз, издаден от БАН през 1953 г. 

Исторически музей “Искра”, Казанлък N4556/12 -
D01_51_008_02 | преглед | заявка

[Акад.Петко Стайнов].
Предговор / [Акад.Петко Стайнов]. – Ръкописен оригинал.
Б.м. [София] Б.д. [1951]
Моливен ръкопис. – 4 с.

Заб.: Ръкописът е от ръката на Стефанка Стайнова, съпругата на Петко Стайнов.

Текстът представлява предговор към сб. „Български народни песни за Русия и Съветския съюз, издаден от БАН през 1953 г. 

Исторически музей “Искра”, Казанлък N4558/05 -
D01_52_001_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Държавен ансамбъл за народни песни и танци / Петко Стайнов. // Отечествен фронт, VІІІ, №  2413, 8 юни 1952.
Идентично с BAN-151_100_062.
Статия за народната песен, за създадения преди една година Държавен ансамбъл за народни песни и танци и за първите му концертни изяви. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
D01_52_001_03 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Държавен ансамбъл за народни песни и танци / Петко Стайнов. // ПЕТКО СТАЙНОВ за българската музикална култура. / Съст. Аг. Баларева, Ел. Тончева ; Ред. В. Кръстев. – 1. – София, 1967,  с. 21 - 25.
Статия за народната песен, за създадения преди една година Държавен ансамбъл за народни песни и танци и за първите му концертни изяви. Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра"  
D01_53_007_00 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Народни песни за Русия и Съветския съюз // ПЕТКО СТАЙНОВ за българската музикална култура. / Съст. Аг. Баларева, Ел. Тончева ; Ред. В. Кръстев. – 1. – София, 1967, с. 30-32.

След коментар за възникването, смисъла и специфичния характер на българската народна песен, двете освободителни войни – Руско-турската и на Червената армия срещу фашистка Германия са посочени като повод за създаване на множество песни за Русия и Съветския съюз, израз на признателността на българина за получената свобода. Посочени са имената на някои съвременни творци, създатели на такива песни.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София + Исторически музей “Искра”, Казанлък -
D01_59_007_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Народното творчество е начало на всяко изкуство / Петко Стайнов. // Отечествен глас (Пловдив), ХVI, № 4711, 19 дек. 1959.
Статия за народната песен – “велика учителка на българските композитори”, от която би трябвало да се учат и младите. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
< предишна | 1 2 3 4 | следваща >