Писма, свързани с дейността на Петко Стайнов в обществените организации и ръководни органи, отговарящи след Втората световна война за художествената самодейност Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа писма, отнасящи се до оказвана методическа помощ на самодейни състави, юбилейни чествания на хорови състави и дейци, становища по проекти на правителствени нормативни документи, кадрови въпроси, провеждане на фестивали, прегледи и други форуми от 1957 до 1976 г.

< предишна | 1 2 3 4 | следваща >
забележка
H103_57_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Любомир Петров до Стефанка Стайнова за Петко Стайнов.
Пловдив, 14.12.1957.
Машинопис. – 3 с.

Служебна кореспонденция. Уредникът на Къща-музей „Ангел Букорещлиев” изпраща текстовете на приветствията до композитора, произнесени на концерта-честване на 22.11.1957.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/57/087 -
H103_57_002_00 | преглед | заявка

Писмо от Христо Иванов до Петко Стайнов.
Казанлък, 26.02.1957.
Ръкопис. – 1 с.

Служебна кореспонденция. Хоровият и оркестров диригент при читалище „Искра” кани Петко Стайнов да окаже помощ на оркестъра и хора при читалището в подготовката на концерт за честване годишнината на композитора.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/57/089 -
H103_57_003_00 | преглед | заявка

Писмо от самодейците на колектив „Яне Сандански” до Петко Стайнов.
Гоце Делчев, 13.05.1957.
Машинопис. – 3 с.

Служебна кореспонденция. Покана за гостуване на юбилейна „Вечер на фолклора”.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/57/090 -
H103_61_001_00 | преглед | заявка

Писмо от образцово народно читалище "Зора"- хор "Родина" до акад.Петко Стайнов. Русе, 27.12.1961.
Маш. – 1с.

Служебна кореспонденция. Изразява се благодарност за поздравленията по повод 25- годишния им юбилей и за статията посветена на хора, публ. във в. "Народна култура" и "Дунавска правда".

БАН, Централен научен архив 151/157/000 -
H103_61_002_00 | преглед | заявка

Писмо № ХІІ-ІV-2-2862 от н-ка на отдел „Просвета и култура” при ГНС Атанас Янев до Петко Стайнов.
Пловдив, 17.10.1961.
Машитопис. – 1 с.

Служебна кореспонденция. Молба Петко Стайнов да посети Пловдив и подпомогне Градския представителен хор - Певческо дружество в подготовката му за участие във фестивала на художествената самодейност.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/61/015 -
H103_61_003_00 | преглед | заявка

Писмо № ХІІ-ІV-2-3141 от н-ка на отдел „Просвета и култура” при ГНС Атанас Янев до Петко Стайнов.
Пловдив, 09.11.1961.
Машитопис. – 1 с.

Служебна кореспонденция. Потвърждава датата на пристигането на Петко Стайнов в Пловдив, за да подпомогне Градския представителен хор - Певческо дружество в подготовката му за участие във фестивала на художествената самодейност.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/61/018 -
H103_61_004_00 | преглед | заявка

Писмо от Манук Жамакроцян диригент на хор „Арам Хачатурян” до Петко Стайнов.
Пловдив, 12.12.1961.
Машинопис. – 2 с. + плик.

Лично-служебна кореспонденция. Манук Жамаркоцян моли Петко Стайнов за мнение относно изпълнението от хора му на песни на заключителния концерт на художествената самодейност.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/61/036 -
H103_62_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Марий Иванов (хорист-самодеец) до Петко Стайнов.
София, 04.05.1962.
Машинопис. – 1 + 7 с. + плик.
Приложение: копие от писмо до Тодор Попов.

Лично-професионална кореспонденция. Изпраща на Петко Стайнов копие от свое писмо до композитора Тодор Попов по повод на негова статия „Зад благополучието на числата”.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/62/015 -
H103_63_001_00 | преглед | заявка

Писмо № 1932 от Окръжен народен съвет Хасково до Петко Стайнов.
Хасково, 06.09.1963.
Машинопис. – 1 с.

Служебна кореспонденция. Покана за гостуване на Тракийския събор в с. Маджарово.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/63/134 - Регистрирано още и като K111_63_001_00 
< предишна | 1 2 3 4 | следваща >