Хорово творчество - Други песни Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Хорови песни на Петко Стайнов - малки форми
(по азбучен ред до № 27, вкл. и новооткрити)

CPs-01 - ВЕЧЕР НАД ЛАГЕРА - песен за еднороден двугласен детски хор, Георги Алексиев (1961)
CPs-01a - ГРЕЙНАЛА ЯСНА ЗВЕЗДИЦА - тригласна, Народна песен [?]
CPs-02 - ЕСЕН - за детски хор, Емануил Попдимитров (1961) 
CPs-03 - ЕСЕННА ЖАЛБА – двугласна, Николай Монев (1947) 
CPs-04 - ИЗРАСЛА Е ТРЕПЕТЛИКА - коледарско хоро за еднороден хор, текст народен (1930) 
CPs-05 - КОЛЕДАРСКО ХОРО – двугласна, Народна песен (?) 
CPs-06 - МАРТЕНСКИ ПРИПЕВКИ – двугласна, Николай Марангозов (1953) 
CPs-07 - МЕСЕЧИНКА – двугласна, Константин Величков (1947) 
CPs-08 - МЛАДЕЖКА ПЕСЕН – непубликувана, (?) (1950) 
CPs-09 - НАРОДНА ПЕСЕН – двугласна, Николай [Камен] Зидаров (1953) 
CPs-10 - НОЩЕН ПОХОД – двугласна, Цветан Ангелов (1949) 
CPs-11а - ЕЛХИЧКА - за детски хор, (?) (1961) 
CPs-12 - ПЕСЕН ЗА ГОРСКИТЕ РАБОТНИЦИ - за смесен хор, Димитър Пантелеев (1953) 
CPs-13 - ПЕСЕН ЗА СТАЛИН - за смесен хор, Н.Вълчев и Орлин Орлинов (1953) 
CPs-14 - ПЛАНИНСКА ВЕЧЕР – двугласна, Симеон Маринов (1958) 
CPs-16 - ПОТОЧЕ – двугласна, Без автор (1958) 
CPs-17 - ПРАЗНИКЪТ НА СТАЛИН - в народен тон, Никола Ланков (1949) 
CPs-18 - ПРЕДИ ВАКАНЦИЯТА - за тригласен детски хор, Георги Алексиев (1961) 
CPs-19 - ПРИВЕТ НА СТАЛИН ОТ СЕПТЕМВРИЙЧЕТАТА – тригласна, Елисавета Багряна (1950) 
CPs-20 - ПРОЛЕТ - за двугласен (вероятно детски) хор, Асен Разцветников (1961) 
CPs-21 - ПЪРВА ВЕЧЕР – тригласна, Иван Давидков (1949) 
CPs-22 - ПЪРВОМАЙСКА ПЕСЕН – тригласна, Иван Попов (1949) 
CPs-23 - РОДНОТО МИ СЕЛО – двугласна, Калина Малина (1958) 
CPs-24 - ПЕСЕН – Разпевно упражнение по пеене № 80 – двугласна, Без текст (1949) 
CPs-25 - ПЕСЕН – Разпевно упражнение по пеене № 31 – двугласна, Без текст (1959) 
CPs-26 - ПЕСЕН - Разпевно упражнение по пеене № 102 – двугласна, Без текст (1959) 
CPs-27 - ПЕСЕН - Разпевно упражнение по пеене – двугласна, Без текст (1953) 
CPs-32 - МАРШ НА КАЗАНЛЪШКИТЕ МЛАДЕЖИ – РАЗУЗНАВАЧИ - четиригласна [за мъжки хор], поручик Марин Симеонов (1924) 
CPs-34 - РОЖДЕНИЯТ ДЕН НА СТАЛИН (идентична с № 17 Празникът на Сталин) - народна песен, Н. Ланков (1949) 
CPs-35 - БЪЛГАРИО МИЛА, ЗЕМЯ НА ГЕРОИ - за смесен хор, Проект за Химн на НРБ (1950)

< предишна | 1 2 3 4 5 | следваща >
заглавие, автор, вид, издание, дата анотация местонахождение на оригинала на нотите ксероксово копие забележка
CPs-01a_NN_4_002 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Грейнала ясна звездица : Тригласна / Петко Стайнов ; Народна песен. // Малка музикална библиотека № 4 : Коледни песни / Състав. Петър Бояджиев. – Хорова партитура. София : Издава Петър Бояджиев, [Б. г.]. - с. 30-31.

Времетраене: 2’04”
Създадена: [Б. г.].
Първо изпълнение: (?)
Партитура: София, Петър Бояджиев, [Б. г. ].

БАН – Ин-т за изкуствознание – Н – 145 - 4 Фондация “Петко Груев Стайнов”, София.  
CPs-01_61_5_001 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Вечер над лагера : Песен за еднороден двугласен детски хор / Петко Стайнов ; Текс Георги Алексиев. – Хорова партитура. - Дигитална версия. София, 1961.
Брайловият оригинал, открит през 2000 г. е дешифриран и нотиран на нормално нотно писмо от Керанка Милушева и Михаил Луканов.

Времетраене: (?)
Създадена: 1961.
Първо изпълнение: (?)

Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CPs-02_61_5_001 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Есен : За детски хор / Петко Стайнов ; Текст Емануил Попдимитров. – Хорова партитура. - Дигитална версия. София, 1961.
Брайловият оригинал, открит през 2000 г. е дешифриран и нотиран на нормално нотно писмо от Керанка Милушева и Михаил Луканов.
Времетраене: (?)
Създадена: 1961.
Първо изпълнение: [София, 26 ноември 2001, Хор на софийските момчта, диригент Адриана Благоева].
Дискография:  (?)
Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CPs-03_47_4_001+1 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Есенна жалба : Двугласна / Петко Стайнов ; Текст Н. Монев. // Нотно пеене за втори клас / Съставители Бочев, Б., Г. Димитров, Д. Гончаров, Др. Тумангелов. – Хорова партитура. София : ДИ при МНП, 1947, с. 66.

Времетраене: (?)
Създадена: (?)
Първо изпълнение: [1947].
Партитура: София, ДИ при МНП, 1947.

БАН – Ин-т за изкуствознание – Н II – 744 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CPs-04_30_5_001 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Израсла е трепетлика : Коледарско хоро за еднороден  хор / Петко Стайнов ; Текст без автор [народен текст]. – Хорова партитура. - Дигитална версия. София, 1961.
Брайловият оригинал, открит през 2000 г. е дешифриран и нотиран на нормално нотно писмо от Керанка Милушева и Михаил Луканов.

Времетраене: 1'10"
Създадена: 1930.
Първо изпълнение: [София, 26 ноември 2001, СКХ “Васил Арнаудов”, диригент Теодора Павлович.]

Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CPs-05_NN_4_001+1 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Коледарско хоро : Двугласна / Петко Стайнов ; Народна песен. // Малка музикална библиотека № 4 : Коледни песни / Състав. Петър Бояджиев. – Хорова партитура. София : Издава Петър Бояджиев, [Б. г. ]. - с. 11.
Времетраене: (?)
Създадена: [Б. г. ].
Първо изпълнение: (?)
Партитура: София, Петър Бояджиев, [Б. г. ].
БАН – Ин-т за изкуствознание – Н – 145 - 4 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CPs-06_53_4_002 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Мартенски припевки : Двугласна / Петко Стайнов ; Текст Николай Марангозов. // Пеенка за седми клас / Съставители Бочев, Б., Г. Димитров, Т. Попов, Цв. Ангелов. – Партитура. София : Народна просвета, 1953. - с. 74 – 75.

Времетраене: 2'10"
Създадена: 1953.
Първо изпълнение: [1953]. 
Партитура: София,  Народна просвета, 1953.
Дискография: Балкантон ВЕА 1418. Детски хор – Казанлък. Диригент Петя Павлович.

БАН – Ин-т за изкуствознание – Н II – 759 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CPs-07_47_4_002+1 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Месечинка : Двугласна / Петко Стайнов ; Текст К. Величков. // Пеенка за четвърто отделение / Съставители Бочев, Б., Г. Димитров, Д. Гончаров, Др. Тумангелов. – Партитура. София : ДИ при МНП 1947. - с. 38.
Времетраене: (?)
Създадена: 1947.
Първо изпълнение: [1947].
Партитура: София, ДИ при МНП, 1947.
Дискография: Балкантон ВЕА 1418. Детски хор – Казанлък. Диригент Петя Павлович.
БАН – Ин-т за изкуствознание – Н II - 476 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CPs-08_50_2a_002+1 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Младежка песен : За смесен хор / Петко Стайнов; текст [Б. а.]. – Партитура. – Мастилен нотен ръкопис. [Б. м. - Родопи], [Б. г. - 1950].
Мастилен препис от ръката на съпругата на П.С. Стефанка Стайнова.

Времетраене: 2'20"
Създадена: 1950.
Първо изпълнение: (?)

БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
заглавие, автор, вид, издание, дата анотация местонахождение на оригинала на нотите ксероксово копие забележка
CPs-08_50_2_002 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Младежка песен : За смесен хор / Петко Стайнов ; Текст [Б. а.]. – Партитура. – Моливен  нотен ръкопис. [Б.м.], 1950.
Моливният оригинал на песента е от ръката на Ат. Гърдев от 13.IХ.1950 г.

Времетраене: 2'20"
Създадена: 1950.
Първо изпълнение: (?)

БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
< предишна | 1 2 3 4 5 | следваща >