Статии, изказвания, доклади, интервюта и други публикации за българското музикално творчество Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | следваща >
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
D02_36_002_00 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Какво мислят културните дейци? : При Петко Стайнов [Интервю] / Петко Стайнов. // Днес, № 235, 12 ноем. 1936 : с ил.
Подпис: Ив.Гърчев.
Малка портретна снимка на Петко Стайнов.
Интервю с П. Стайнов за състоянието на духовния живот в страната, творчеството на българските композитори и дейността на Българския певчески съюз. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
D02_37_003_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Янините девет братя / Петко Стайнов. // Нова камбана, № 415, 25 септ. 1937.
Стенограма от сказка по Радио София по повод първото изпълнение на музикалната драма “Янините девет братя” от Любомир Пипков. БАН - Централен научен архив Няма направено копие  
D02_37_003_02 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Янините девет братя / Петко Стайнов. //  ПЕТКО СТАЙНОВ за българската музикална култура. / Съст. Аг. Баларева, Ел. Тончева ; Ред. В. Кръстев. – 1. – София, 1967, с.  48 - 50.
Стенограма от сказка по Радио София по повод първото изпълнение на музикалната драма “Янините девет братя” от Любомир Пипков. Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра"  
D02_37_003_03 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Янините девет братя / Петко Стайнов. // БАЛАРЕВА, Агапия. Българските музикални дейци и проблемът за националния музикален стил / Агапия Баларева. – София, 1968, с. 97 – 98. 
Стенограма от сказка по Радио София по повод първото изпълнение на музикалната драма “Янините девет братя” от Любомир Пипков. Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
D02_38_007_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Музика и общественост / Петко Стайнов. - Машинописен оригинал [Б.м.] [Б.г.].
Статия в защита на новото музикално изкуство, насочено към нацоналната музикална проблема. БАН - Централен научен архив Няма направено копие  
D02_38_007_02 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Музика и общественост / Петко Стайнов. // ПЕТКО СТАЙНОВ за българската музикална култура. / Съст. Аг. Баларева, Ел. Тончева ; Ред. В. Кръстев. – 1. – София, 1967, с. 51 - 53.
Обозначена е  публикация Зора, бр.5743, 14.08.1938.
Статия в защита на новото музикално изкуство, насочено към нацоналната музикална проблема. Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра"  
D02_38_008_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Музикална култура и музикална общественост / Петко Стайнов. // Дневник, № 11431, 29 ян. 1938.
Статия за същността на музиката и на народната песен и значението й за създаване на национален музикален стил; за правото на “музикалните творци като суверенни господари да налагат норми чрез изкуството си....”. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
D02_38_008_02 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Музикална култура и музикална общественост / Петко Стайнов. // Северно ехо, Плевен, № 1033, 7 апр. 1938 : с ил.
Снимка: портрета на Петко Стайнов от Дечко Узунов.
Статия за същността на музиката и на народната песен и значението й за създаване на национален музикален стил; за правото на “музикалните творци като суверенни господари да налагат норми чрез изкуството си....”. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
D02_38_008_03 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Музикална култура и музикална общественост / Петко Стайнов. // Политика, № 88, 1938.
Статия за същността на музиката и на народната песен и значението й за създаване на национален музикален стил; за правото на “музикалните творци като суверенни господари да налагат норми чрез изкуството си....”. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
D02_38_008_04 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Музикална култура и музикална общественост / Петко Стайнов. // Българско родно изкуство, № 1 специален, окт. 1938 (Ед. л).
Статия за същността на музиката и на народната песен и значението й за създаване на национален музикален стил; за правото на “музикалните творци като суверенни господари да налагат норми чрез изкуството си....”. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | следваща >