Документи, свързани с дейността на Петко Стайнов в Съюза на българските композитори Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа стенограми на изказвания на композитора на общи събрания на Съюза, документи и материали по избирането му в ръководните му органи, по участията му в негови публични прояви, по представляването му на форуми на чуждестранни композиторски съюзи от 1947 до 1971 г.

< предишна | 1 2 3 4 5 | следваща >
забележка
L05_52_006_00 | преглед | заявка

Стенографски протокол на извънредно Общо събрание на Съюза на композиторите, музиколозите и концертиращите артисти за приемане на бюджет и корекции в Устава. Извадка. София, 10.02.1952.
Машинопис. – 5с. (от общо 73 с.)

Петко Стайнов защитава проекто-бюджета на съюза, внесен от Президиума.

Централен държавен архив,фонд291–СБК/оп.3/АЕ0002/041-045 Фондация „Петко Груев Стайнов”, София
L05_52_007_00 | преглед | заявка

Стенографски протокол на извънредно Общо събрание на Съюза на композиторите, музиколозите и концертиращите артистиза приемане на бюджет и корекции в Устава. Извадка.
София, 10.02.1952.
Машинопис. – 1с. (от общо 73 с.)

Петко Стайнов предлага секцията на концертиращите артисти да има, освен председател, още и двама секретари, предвид големия обем на работата и по-сложния й състав.

Централен държавен архив, фонд 291 – СБК/ оп.3/АЕ0002/ 070 Фондация „Петко Груев Стайнов”, София
L05_54_001_00 | преглед | заявка

Стенограма на изказване на Петко Стайнов на общото годишно събрание на Съюза на българските композитори, състояло се на 28.ХI.1954 в София.
Машинопис, с. 73 – 75.

Текстът е посветен на темата “за националната определеност на нашата художествена музика.” Третира борбата срещу формализма. Като визира Константин Илиев и Лазар Николов, които са надарени композитори, търси вината за техните “отклонения” в Съюза на композиторите, който “вместо пълно отричане” би трябвало да използва формите “на другарско подпомагане”. Това е пълният текст на изказване на общото събрание на СБК, състояло се на 28.11.1954 г.
Публикувано е без първата си част в сб.ПСБМК (73-75)  и Българска музика, V, 1954, кн.11-12, с.40-41
.

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4554/07 - Регистрирано и като D02_54_004_01(FPGS_J1_67_002_021_01-03) 
L05_54_002_01 | преглед | заявка

Доклад от акад. Петко Стайнов, н.а.л.д.н. до Министъра на културата Рубен Аврамов (Леви).  София, 03.12.1954.
Машинопис. – 5с.

Доклад-отчет за участие по разпореждане на МС като представител на България (заедно със Стоян Стоянов) на конгреса на Съюза на германските композитори и прегледа на новата немска музика в Лайпциг.

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4557/01 -
L05_54_002_02 | преглед | заявка

Доклад от акад. Петко Стайнов, н.а.л.д.н. до Министъра на културата Рубен Аврамов (Леви).  София, 03.12.1954.
Мастилен ръкопис. – 6с. 
Заб.: Ръкописът е от ръката на съпругата на Петко Стайнов Стефанка. 

Оригиналът на N4557/1 - Доклад-отчет за участие по разпореждане на МС като представител на България (заедно със Стоян Стоянов) на конгреса на Съюза на германските композитори и прегледа на новата немска музика в Лайпциг.

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4557/02 -
L05_54_002_03 | преглед | заявка

Доклад от акад. Петко Стайнов, н.а.л.д.н. до Министъра на културата Рубен Аврамов (Леви).  София, Б.д. [1954]
Мастилен и моливен ръкопис. -  2с.
Заб.: Ръкописът е от ръката на съпругата на Петко Стайнов - Стефанка Стайнова (част).

Представлява част от черновата на доклад-отчет за участие на Петко Стайнов, по разпореждане на МС, като представител на България (заедно със Стоян Стоянов) на конгреса на Съюза на германските композитори и прегледа на новата немска музика в Лайпциг.
Виж N 4557 / 1.

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4557/14 -
L05_54_003_00 | преглед | заявка

Стенограма на общото отчено събрание на Съюза на композиторите, музиколозите и концертиращите артисти от 28 и 29.11.1954 г. с изказване на Петко Стайнов. Извадка.
София, 28.11.1954.
Машинопис.  – 2с.    

Съдържа реплика на Петко Стайнов относно качеството на учителите в детските музикални школи.

Централен държавен архив, фонд 291 – СБК/ оп.2/АЕ0019 Фондация „Петко Груев Стайнов”, София
L05_54_004_00 | преглед | заявка

Стенограма на общото отчено събрание на Съюза на композиторите, музиколозите и концертиращите артисти от 28 и 29.11.1954 г. Извадка.
София, 28.11.1954.
Машинопис. – 1с.    

Съдържа реплика на съпругата на Петко Стайнов относно условията, при които творят българските композитори.

Централен държавен архив, фонд 291 – СБК/ оп.2/АЕ0019 Фондация „Петко Груев Стайнов”, София
L05_54_005_00 | преглед | заявка

Стенограма на общото отчено събрание на Съюза на композиторите, музиколозите и концертиращите артисти от 28 и 29.11.1954 г. Извадка.
София, 29.11.1954.
Машинопис. – 11с.    

Пространно изказване на Петко Стайнов относно същността на формализма и на реализма в музикалното творчество, българската интонация. Критична и самокритична оценка на слабостите в работата на съюза и на ръководните му органи.
Публикувано е без първата си част в сб.ПСБМК (73-75)  и Българска музика, V, 1954, кн.11-12, с.40-41

Централен държавен архив, фонд 291 – СБК/ оп.2/АЕ0019 Фондация „Петко Груев Стайнов”, София Регистрирано и като D02_54_004_01 
забележка
L05_54_006_00 | преглед | заявка

Стенограма на общото отчено събрание на Съюза на композиторите, музиколозите и концертиращите артисти от 28 и 29.11.1954 г. Извадка.
София, 29.11.1954.
Машинопис.  6с.    

Спор с участието на Петко Стайнов по отпечатването на отчетния доклад, който е бил обект на сериозна критика.

Централен държавен архив, фонд 291 – СБК/ оп.2/АЕ0019 Фондация „Петко Груев Стайнов”, София
< предишна | 1 2 3 4 5 | следваща >