Документи, свързани с дейността на Петко Стайнов в Съюза на българските композитори Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа стенограми на изказвания на композитора на общи събрания на Съюза, документи и материали по избирането му в ръководните му органи, по участията му в негови публични прояви, по представляването му на форуми на чуждестранни композиторски съюзи от 1947 до 1971 г.

< предишна | 1 2 3 4 5 | следваща >
забележка
L05_58_001_00 | преглед | заявка

Стенографски протокол от Общото годишно отчетно събрание на Съюза на българските композитори. Извадка.
София, 28 и 29.04.1958.
Машинопис.  – 1с.  (от общо 179 с.)

Съдържа кратък коментар на докладчика по  повод баладите „Другаря Антон” и „Матроска” от Петко Стайнов.

Централен държавен архив, фонд 291 – СБК/ оп.3/АЕ0006/ 030 Фондация „Петко Груев Стайнов”, София
L05_58_002_00 | преглед | заявка

Стенографски протокол от Общото годишно отчетно събрание на Съюза на българските композитори.  Извадка.
София, 28 и 29.04.1958.
Машинопис.  – 10с. (от общо 179 с.)

Пространно изказване по въпроси, незасегнати в отчетния доклад: недостатъчна база за нотен печат, причините за липсата на хубави масови песни, упадъка та хоровата самодейност и пренебрегване проблемите на селските народни хорове и ученическата самодейност, необходимостта от самоуправление на самодейнастта, неефективно разпределение на работата между секретарият и Президиум.

Централен държавен архив, фонд 291 – СБК/ оп.3/АЕ0006/ 071-080 Фондация „Петко Груев Стайнов”, София
L05_58_003_00 | преглед | заявка

Стенографски протокол от Общото годишно отчетно събрание на Съюза на българските композитори . Извадка.
София, 28 и 29.04.1958.
Машинопис.  – 5с. (от общо 179 с.)

Документира избора на Президиум на Съюза на българските композитори, в чийто състав Петко Стайнов е избран с 35 от 50 гласа.

Централен държавен архив, фонд 291 – СБК/ оп.3/АЕ0006/ 151-155 Фондация „Петко Груев Стайнов”, София
L05_59_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Съюза на българските композитори № 565/13.11.1959 до Председателя на БАН.
София, 13.11.1959.
Машинопис. Оригинал. – 1 с.

С писмото се иска разрешението на БАН акад. Петко Стайнов да ползва служебен отпуск за участие в Прегледа на българската симфонична музика в Пловдив от 8 до 19 декември 1959 г. Подписано е от Главния секретар Филип Кутев.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73-54 - Регистрирано и като L05_59_002_00 
L05_59_002_00 | преглед | заявка

Писмо № 3299 от 03.12.1959 от БАН до Съюза на българските композитори.
София, 03.12.1959.
Машинопис. Втори екз. – 1 с

С писмото се дава съгласие акад. Петко Стайнов да бъде командирован от СБК в Пловдив за участие в Прегледа на българската симфонична музика. Писмото е подписано от Главния научен секретар чл.кор. Титко Черноколев.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73-53 - Регистрирано и като L08_59_001_00 
L05_61_001_00 | преглед | заявка

Писмо № 582/27.10.1961 от Съюза на българските композитори от  до Българската академия на науките.
София, 27.10.1961.
Машинопис. Оригинал. – 1с.

С писмото се моли да бъде дадено съгласие за командироване на акад. Петко Груев Стайнов в Берлин за участие в Международния конгрес на композиторите от социалистическите страни. Писмото е подписано от Главния секретар на СБК нар. арт. Филип Кутев.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73-47 - Регистрирано и като L08_61_002_00 
L05_61_002_00 | преглед | заявка

Заповед № Л-802/30.Х.1961 г. на Председателя на БАН.
София.
Машинопис. Заверен препис. – 1с.

,със заповедта се разрешава акад. Петко Груев Стайнов, член на Президиума на БАН и директор на Института за музика да бъде командирован от СБК в Берлин като представител на България в Международния конгрес на композиторите от социалистическите страни
Заповедта е подписана от и.д. Председател акад. Любомир Кръстанов.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73-46 - Регистрирано и като L08_61_001_00 
L05_62_001_00 | преглед | заявка

Заповед № Л-180/5.V.1962 г. на Председателя на БАН.
Машинопис. Заверен препис. – 1с.

Със заповедта се разрешава акад. Петко Груев Стайнов, директор на Института за музика да бъде командирован от СБК в Стара Загора за участие в  Седмицата на българската музика
Заповедта е подписана от и.д. Председател акад. Любомир Кръстанов.
Заб. Заповедта е напечатана върху гърба на бланка за клетвена декларация за семейно положение.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73-43 - Регистрирано и като L08_62_004_00 
L05_62_002_00 | преглед | заявка

Стенографски протокол и отчетен доклад на Общото годишно събрание на Съюза на българските композитори. – Устав и др. доклади, обсъждане на събранието. Извадка.
София, 05.03.1962.
Машитохис. – 2с. (от общо 295 с.)

Съдържа коментар на Монографията за Петко Стайнов от Венелин Кръстев, направен в отчетния доклад.

Централен държавен архив, фонд 291 – СБК/ оп.3/АЕ0009/ 025-026 Фондация „Петко Груев Стайнов”, София
забележка
L05_64_001_00 | преглед | заявка

Писмо № 373 27.08.1964 на  Съюза на българските композитори до Българската академия на науките.
София, 27.08.1964. 
Машинопис. Оригинал. – 1с.

С писмото се иска разрешаване на служебен отпуск на нар. артист Петко Стайнов за участие като представител на СБК в Международния фестивал „Джорже Енеску” в Букурещ .Писмото е подписано от Организационния секретар на СБК Димитър Тъпков.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73-32 - Регистрирано и като L08_64_003_00 
< предишна | 1 2 3 4 5 | следваща >