Кореспонденция на Петко Стайнов с чужбина Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа писма на различни езици (някои преведени на български) от и до приятели, познати, служебни лица и институции от множество страни, между които Германия (Карл Хуб, Георг Функ, Любомир Романски), Русия (Дмитрий Шостакович, Дмитрий Кабалевски, Юрий Кремльов), Унгария (Миклош Ердели, Матияш Фехерт), Италия (Едмондо де Веки), Чехия, Сърбия, Румъния, Франция и др. от 1933 до 1968 г.

< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | следваща >
забележка
H112_33_001_00 | преглед | заявка

Главният редактор на в-к „Пещи Хирлап” до Петко Стайнов.
Будапеща, 22.07.1933.
Машинопис. – 1 с.
Немски език.

Професионално-обществена кореспонденция. Изпращат на композитора издадения от вестника албум „Справедливост за Унгария” против „несправедливите решения на Трианонския договор”.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/33/001 -
H112_33_002_00 | преглед | заявка

Писмо от председателя на Унгарския хор (името на хора към 03.09.2010 не е преведено, а името на председателя е нечетливо – [Фехерт]) до Петко Стайнов, председател на СНХБ.
Будапеща, [00.07/08].1933.
Машинопис. – 1 с.
Немски език.

Служебна кореспонденция. Председателят на хора припомня за успешния гастрол на хор „Гусла” и заявява намерение за ответен гастрол на неговия хор през м. октомври, като разчита на съдействието на СНХБ.

Фондация „Петко Груев Стайнов” , София - Fd-HArh/33/016 - Регистрирано и като H101_33_004_00 
H112_33_003_00 | преглед | заявка

Писмо от председателя на унгарския хор (името на хора към 03.09.2010 не е преведено, а името на председателя е нечетливо – [Фехерт]) до Петко Стайнов, председател на СНХБ.
Будапеща, [00.09].1933.
Машинопис. – 2 с.+ плик.
Немски език.

Служебна кореспонденция. Председателят на хора [Фехерт] съобщава на П.С. подробности около подготовката на пътуването за България и поставя някои практически въпроси.

Фондация „Петко Груев Стайнов” , София - Fd-HArh/33/018 - Регистрирано и като H101_33_006_00 
H112_34_001_00 | преглед | заявка

Певческото сдружение на пражките учителки до маестро Петко Стайнов (via Посолството на Чехословашката република в София), 27.09.1934 г.
Маш. чешки и български. - 3 с.

Служебна кореспонденция. Иска се да бъде предоставена, респ. написана хорова творба, която хорът да изпълни при предстоящото си турне в България.

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4590/10 - Регистрирано и като L01_34_001_00 
H112_34_002_00 | преглед | заявка

Писмо № 718 от Музикално дружество в Любляна до Петко Стайнов.
Любляна, 24.08.1934.
Машинопис. – 2с. + плик.
Словенски език.
Превод на български.

Служебна кореспонденция. В писмото се благодари на председателя на СНХ - П.С. за оказания прием на представител на дружеството (Карел Махкота) във връзка с предстоящ гастрол на хора му в България.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/34/005 -
H112_34_003_00 | преглед | заявка

Писмо от председателя на унгарския хор (към 04.09.2010 името на хора не е преведено, а името на председателя е разчетено като [Фехерт]) до Петко Стайнов.
Будапеща, 11.01.1934.
Машинопис. – 2 с.+ плик.
Немски език.

Личнна кореспонденция. Проф. [Фехерт] благодари за новогодишните поздравления, споделя намеренията си за лятна почивка, евентуално във Варна и предлага гастрол на български хор в Будапеща.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/34/016 -
H112_34_004_00 | преглед | заявка

Визитна картичка от Karel Mahkota до Петко Стайнов.
Любляна, Б.д.
Визитка.

Karel Mahkota е музикант и хоров деятел, член на ръководството на Музикалното дружество в Любляна, изнесло концерт в София.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/NN/083 - Бивш H112_NN_016_00 
H112_34_004_00 | преглед | заявка

Визитна картичка от Karel Mahkota до Петко Стайнов.
Любляна, Б.д.
Визитка.

Karel Mahkota е музикант и хоров деятел, член на ръководството на Музикалното дружество в Любляна, изнесло концерт в София.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/NN/083  
H112_35_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Люблянската секция на Учителския хор към Югославския учителски съюз до Българския певчески съюз.
Любляна, септември 1935.
Ръкопис. – 1 с.
Словенски език + превод на български език.

Служебна кореспонденция. Благодарност за оказано гостоприемство по време на посещението на хора в Южна България.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/35/001 - Оригинал върху паус. 
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | следваща >