Статии, изказвания, доклади, интервюта и други публикации за българското музикално творчество Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | следваща >
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
D02_33_002_01 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
[От момента, в който една идея или един образ...] / Петко Стайнов. // Концертен вестник на българския народен хор “Гусла”. – София, 1933,  с.9 : с ил. (Ед. л.)
Снимка на хор “Гусла”  пред двореца на Дожите във Венеция.

Кратка статия за същността на процеса на създаване на музикалната творба. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
D02_33_002_02 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Който пее зло не мисли / Петко Стайнов. // ПЕТКО СТАЙНОВ за българската музикална култура. / Съст. Аг. Баларева, Ел. Тончева ; Ред. В. Кръстев. – 1. – София, 1967,  с. 47.
Отбелязяна публикация и в Родна песен, ІV, 1932, бр.5, с. 6.
Идентична статия с тази във вестника на хор “Гусла” - за  същността на процеса на създаване на музикалната творба. Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра" Няма направено копие  
D02_34_002_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Български музикален стил / Петко Стайнов. – Машинописен препис на новия правопис [Б.м] [Б.г - 1934].
Идентична с MIk-NID_4554_019.
Статия за мелодичните, хармонични и ритмични аспекти на българския национален музикален стил и задачите на музикознанието, свързани с това. Исторически музей “Искра”, Казанлък - No 4558/1 = No 4554/19 (Идентични) Няма направено копие Достъпно и като D02_35_003 
D02_34_002_02 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Български музикален стил / Петко Стайнов. – Машинописен препис на новия правопис [Б.м] [Б.г - 1934].
Идентична с MIk-NID_4558_001.
Статия за мелодичните, хармонични и ритмични аспекти на българския национален музикален стил и задачите на музикознанието, свързани с това. Исторически музей “Искра”, Казанлък - No 4554/19 = No 4558/1 (Идентични) Няма направено копие Достъпно и като D02_35_003 
D02_34_003_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Националният проблем в задачите на съвременния български компонист / П. Стайнов. – Мастилен ръкопис,  София 20 апр. 1934.
Ръкописът е от ръката на съпругата Стефанка Стайнова.
За същността на музикалното изкуство и необходимостта от осмисляне и овладяване същността на народната песен като основа за постигане на български национален музикален стил. Исторически музей “Искра”, Казанлък - No 4558/15 = No 4558/14 Няма направено копие  
D02_34_003_02 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Националният проблем в задачите на съвременния български компонист / П. Стайнов. – Машинописен оригинал [Б.м] [Б.г - 1934].
За същността на музикалното изкуство и необходимостта от осмисляне и овладяване същността на народната песен като основа за постигане на български национален музикален стил. БАН - Централен научен архив Няма направено копие  
D02_35_003_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Български музикален стил / Петко Стайнов. - Машинописен оригинал [Б.м] [Б.г].
Статия за “проблемите от формален и естетически характер” на българския музикален стил и народната песен – основа за тяхното решаване. Задачите в това направление на българските музиковеди. БАН - Централен научен архив Няма направено копие  
D02_35_003_02 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Български музикален стил /  Петко Стайнов. // БАЛАРЕВА, Агапия. Българските музикални дейци и проблемът за националния музикален стил / Агапия Баларева. – София, 1968, с. 71 - 72.
Статия за “проблемите от формален и естетически характер” на българския музикален стил и народната песен – основа за тяхното решаване. Задачите в това направление на българските музиковеди. Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
D02_36_001_00 | преглед | заявка
КАКВО ТВОРЯТ нашите композитори : Едно малко дружество с голям обсег … [Интервю с Петко Стайнов]. // Дневник, № 10941, 12  юни 1936. Интервю за издателската и концертна дейнот на дружество “Съвремена музика”. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | следваща >