Статии, изказвания, доклади, интервюта и други публикации по музикално-обществени въпроси Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 | следваща >
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
D06_48_003_00 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Първото общобългарско състезание за певци и инструменталисти / Петко Стайнов. // Изгрев, № 1208, 11 септ. 1948.
Статия за предстоящото провеждане от 1 до 15 октомври на Първото общобългарско състезание за певци и инструменталисти от Дирекцията на българскта филхармония по почин на КНИК. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
D06_48_004_00 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Държавните симфонични оркестри в усилена подготовка за предстоящия годишен преглед в София / Петко Стайнов. // Отечесствен фронт, IV, № 1175, 29 юни 1948.
Изявление пред вестника за състоянието на подготовката на симфоничните оркестри в Бургас, Варна, Перник, Пловдив и Разград за предстоящия през м. юли преглед в София. БАН - Централен научен архив Няма направено копие  
D06_48_005_00 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Проф. Петко Стайнов за прегледа на държавните симфонични оркестри : [Интервю] / Петко Стайнов. // Народно дело (Варна), IV, № 1191, 29 юни 1948.
Подпис: Емил Трифонов.
В интервюто Петко Стайнов говори за качествата на Симфоничния оркестър, Народната опера и хор “Морски звуци” Варна.   БАН - Централен научен архив Няма направено копие  
D06_48_006_00 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Състоянието и подготовката на държавните симфонични оркестри : Впечанленията на проф. Петко Стайнов : Постиженията на отделните оркестри / Петко Стайнов. // Изгрев, IV, № 1145, 29 юни 1948.
Изявление пред вестника за състоянието на подготовката на симфоничните оркестри в Бургас, Варна, Перник, Пловдив и Разград за предстоящия през м. юли преглед в София. БАН - Централен научен архив Няма направено копие  
D06_48_007_001 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Грижи за музикалното изкуство у нас / Петко Стайнов. // Отечествен фронт, V, № 1240, 14 септ. 1948, с. 6.
Идентично с BAN-151_100_054.
Статия по повод предстоящото Първо общобългарско състезание за певци и инструменталисти на тема: изкуство и общество.  Исторически музей “Искра”, Казанлък + БАН – Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
D06_48_007_003 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Грижи за музикалното изкуство у нас / Петко Стайнов. // ПЕТКО СТАЙНОВ за българската музикална култура. / Съст. Аг. Баларева, Ел. Тончева ; Ред. В. Кръстев. – 1. – София, 1967, с. 236 - 238.
Статия по повод предстоящото Първо общобългарско състезание за певци и инструменталисти на тема: изкуство и общество. Съдържанието на статията отговаря на машинописния текст D06_48_002. Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра"  
D06_49_006_00 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Второ общобългарско състезание на пианисти и цигулари / Петко Стайнов. – Транскрипция на брайлов оригинал на неизвестен текст. София, 08.08.1949.
Компютърна разпечатка на транскрибиран брайлов текст. – 1с.

Транскрипция на брайлов оригинал на неизвестен до 2010г. текст  - малка статия–информация за пресата за предстоящото от 1 до 15 състезание и за очакванията, свързани с него.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София Fd-DArh/49/003 Фондация “Петко Груев Стайнов”, София Транскрипцията е от Керанка Милушева. 
D06_50_002_00 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
[9-ий Септемврий 1944 година, преломният момент в най-новата история на народа ни…] / [Петко Стайнов]. - Моливен ръкопис от ръката на съпругата Стефанка Стайнова. [Б. м.][Б. г. - 1950].
Работен (чернови) материал за българската музикална култура след 9.IХ.44 г. (Споменава се посещението на Н. Крюков – 1950). Исторически музей “Искра”, Казанлък - № 4552/28 Няма направено копие  
D06_51_001_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Институтът за музика при БАН / Петко Стайнов. // Изгрев, № 2058, 29 май 1951.
Статия, представяща задачите и практическата дейност на създадения през 1948 г. институт за музика с музей при БАН.                             Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
D06_51_001_02 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Институтът за музика при БАН / Петко Стайнов. - Машинописен оригинал. [Б. м.][Б. г. - 1951].
Отбелязана публикацията в Изгрев, № 2058, 29 май 1951.
Статия, представяща задачите и практическата дейност на създадения през 1948 г. институт за музика с музей при БАН. БАН - Централен научен архив Няма направено копие  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 | следваща >