Статии, изказвания, доклади, интервюта и други публикации по музикално-обществени въпроси Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 | следваща >
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
D06_70_006_00 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Проблеми на художествената самодейност / акад. Петко Стайнов н.а. композитор. // Народна култура, ХIV, № 28 (703), 11 юли 1970, с. 3.
Пространно проблемно изказване по творческите и организационни въпроси на художествената самодейност. Не е отбелязано пред какъв форум е изказването. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
D06_71_003_00 | преглед | заявка
ДОНЧЕВ, Петър.
Непресъхващ извор : нар. арт. Академик Петко Стайнов по проблемите на художествената самодейност / Петър Дончев. // Народна младеж, ХХVII, № 298 (7285), 19 дек. 1971, с ил.
Съдържа интервю с Петко Стайнов.
Портретна снимка на Петко Стайнов.
Голяма статия и интервю с Пeтко Стайно по въпросите за същността и значението на художествената самодейност. БАН - Централен научен архив Няма направено копие Достъпно и като А04_71_016 
D06_72_015_00 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
[Художествената самодейност във вички свои разновидности, и разбира се на първо място музикалната художествена самодейност, като прибавим към нея и танцовите прояви представлява най-големият дял от нашата духовна култура....] / Петко Стайнов. - Машинописен оригинал (с моливни поправки) [Б. м.], 27.11.1972.
Кратка статия за същността и общественото значение на музикалната художествена самодейност и за необходимостта от принципно усъвършенстване на ръководството й. БАН - Централен научен архив Няма направено копие  
D06_73_009_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
С жарта и порива на младите и с мъдростта  и опита на старите / акад. Петко Стайнов. – Машинописен оригинал, София, 15 януари 1973.
Статия за националната духовна култура и мястото на младежта в нея. За естрадната музика – доброкачествена и недоброкачествена. За самобитността на националната духовна култура като фактор за получаване на международно признание. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
D06_73_009_02 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
С жарта и порива на младите и с мъдростта  и опита на старите / Петко Стайнов. // Литературно-художествен алманах на най-младата творческа интелигенция  на България. София : НМ - ЦК на ДКМ, 1973, кн. 3, с. 45.
Статия за националната духовна култура и мястото на младежта в нея. За естрадната музика – доброкачествена и недоброкачествена. За самобитността на националната духовна култура като фактор за получаване на международно признание. БАН - Централен научен архив Няма направено копие  
D06_74_005_00 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Да възпитаваш хармонично човешката личност / Академик Петко Стайнов. // Народна култура, ХVIII, № 22 (906), 25 май 1974 : с ил.
Портретна снимка на Петко Стайнов.
Разговор с Петко Стайнов за естетическото възпитание. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
D06_76_003_00 | преглед | заявка
ДЕЕЦ на музикалната култура / БТА // Работническо дело, Nо 83, 23 март 1976. Съобщение за Научна сесия по повод 100-годишнината от раждането на Добри Христов, открита със слово на Петко Стайнов. БАН - Централен научен архив Няма направено копие  
D06_NN_031_00 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Камерната музика / Петко Стайнов. – Транскрипция на брайлов оригинал на статия/сказка.  Б.м. Б.д. [началото на 30-те години на ХХ век]
Компютърна разпечатка на транскрибиран брайлов текст.
 - 2с.

Транскрибиран брайлов оригинал на неизвестна до 2010 година статия от Петко Стайнов. Вероятно от началото на 30-те години на ХХ век. Няма данни за публикация.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София Fd-DArh/NN/001 Фондация “Петко Груев Стайнов”, София Транскрипцията е от Керанка Милушева. 
D06_NN_032_00 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
За книги на читалищата / Петко Стайнов. – Транскрипция на брайлов оригинал на неизвестен текст. Б.м и Б.д.
Компютърна разпечатка на транскрибиран брайлов текст.
 - 1с.

Транскрибиран брайлов оригинал на нерегистриран до 2010 г. текст – изявление-призив, който не фигурира в описите с публицистика на ПС. Написано е по повод призива на Съюза на народните читалища за набиране на книги за читалищата в Добруджа и граничните райони, но не е ясно за каква публикация е предназначено.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София Fd-DArh/NN/003 Фондация “Петко Груев Стайнов”, София Транскрипцията е от Керанка Милушева. 
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 | следваща >